Login

Hydrotheek

help
Knelpunten-onderzoek : rapport weinig verrassend \ Muskusrat en beheer : officieel orgaan van de personeels-belangenvereniging muskusrattenbestrijding [Artikel]
Jonge, E. de \ 1998
Bespreking van het rapport "Knelpunten muskusrattenbestrijding in Nederland"
help
Beheer van de muskusrat in Nederland : synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studies [Boek]
Bos, D. \ Loon, E.E. van \ 2018
Sinds de muskusrat Nederland heeft gekoloniseerd wordt ze bestreden. De belangrijkste reden daarvoor is het voorkómen van schade aan kaden en oevers. Er zijn meerdere belangen met de bestrijding gemoeid. Naast waterveiligheid zijn dat de kosten van b ...
help
De bruine rat in en om stadswoningen, voorkomen is beter dan bestrijden \ WT-afvalwater [Artikel]
Adrichem, M.H.C. van \ Buijs, J.A. \ Goedhart, P.W. \ Verboom, J. \ 2014
Omdat de mens overlast ervaart van ratten, worden ze al tientallen jaren bestreden met rodenticiden, waardoor de overlevingskans van resistente ratten is vergroot. De afdeling Dierplaagbeheersing van de GGD in Amsterdam probeert tegenwoordig de oorza ...
help
De muskusrat, een literatuurstudie naar de leefwijze [Boek]
Barends, F. \ 1987
help
De muskusrat en zijn gevaren voor de waterkering [Boek]
Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 1985
Faunainventarisatie TAW
help
Alert op ziekte van Weil door ratten \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Rotgers, G. \ 2015
De GGD’s constateren een toename van besmettingen van mensen met de ziekte van Weil en waarschuwen met name de agrariërs om alert te zijn op deze aandoening.
help
Muskusratten vangen met een vogelhokje? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Vissering, A. \ 2012
In het gebied van Noorderzijlvest en Hunze en Aa's vangen de muskusrattenvangers al jaren met vangkooien: drijvende hokjes op het water. In de provincie Groningen zijn een paar van deze modellen ontwikkeld. Het 'vogelhokje' of model Folkers is door p ...
help
Verspreidings- en verplaatsingspatronen van muskusratten, Ondatra zibethicus, in Flevoland [Boek]
Verkaik, A.J. \ 1991
help
Rapport van een onderzoek naar de muskusrat en enkele facetten van zijn bestrijding [Studentenverslag]
Smids, D.J. \ 1984
help
Vlaamse resultaatscontrole \ Muskusrat en beheer : officieel orgaan van de personeels-belangenvereniging muskusrattenbestrijding [Artikel]
Gosma, R. \ 2000
Bij de controle van muskusrattenbestrijding is in Brabant en Zeeland een in Vlaanderen ontwikkelde, wetenschappelijk onderbouwde methode toegepast
help
Inventarisatie vangmiddelen muskusrattenbestrijding [Boek]
Technische Commissie Muskusrattenbestrijding \ 1999
help
Waterberging De Run en knaagdieren: een risico? [Boek]
Meerburg, B.G. \ 2012
Waterschap De Dommel heeft voor het milieueffect-rapport van waterberging De Run advies gevraagd omtrent de mogelijke effecten van ongedierte (ratten en muizen) in relatie tot de agrarische bedrijven. Het betreft het beekherstel- en waterbergingsgebi ...
help
Muskusrat en beverrat : mooi maar lastig: [themanummer immigratie] \ De levende natuur [Artikel]
Barends, F.K.N. \ 1998
help
Dierbestrijding langs de waterkant : muskusrat en beverrat \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Barends, F. \ 2000
help
Natuurvriendelijke oevers: wat kosten ze eigenlijk? \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Schuring, W. \ Meer, R.W. van der \ 2001
Gegevens in bijgaande tabel: de kosten van een natuurlijke oever ten opzichte van een standaard oever, uitgesplitst in de kosten van: onderhoud (in minuten per meter), jaarkosten (per meter), investering (per meter), kosten voor het verlies van teelt ...
help
Begrazing van oevervegetaties door watervogels en muskusratten : literatuurstudie en aanzetten voor inrichting en beheer = Grazing of riparian vegetations by waterbirds and muskrats : literature survey and proposals for design and management [Boek]
Dirksen, S. \ Boudewijn, T.J. \ 1994
help
Effectiviteit bij de muskusrattenbestrijding : muskusrattenvangsten tijdens een onderzoek naar onbedoeld gevangen dieren [Boek]
Niewold, F.J.J. \ 1992
help
Bestrijding schadelijke dieren langs de waterkant \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Barends, F. \ Langelaan, C.J.G. \ 2000
Ontwikkelingen in beleid en organisatie van de bestrijding van muskusrat en beverrat: Europese regelgeving m.b.t. vangmiddelen, gevolgen van veranderend waterbeheer, onderzoek, landelijke coordinatie, decentralisatietendens van rijk naar provincie na ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.