Login

Hydrotheek

help
Geotubes als hulpmiddel bij hergebruik vuil slib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Vervuild slib uit sloten kan op relatief goedkope wijze worden gebruikt om omliggende wegbermen te herstellen, zo blijkt uit een proef in de gemeente Woerden (de Kamerikse Wetering). Daarbij werd gebruik gemaakt van een compleet nieuwe toepassing van ...
help
Ontharding duurzamer en goedkoper met pure kalkkorrels \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Schettens, M. \ Hoek, J.P. van der \ Baars, E. \ Hofs, B. \ Koppers, H. \ 2015
Drinkwater wordt onthard in reactoren met zand en chemicaliën. Daarbij ontstaan kalkkorrels (of eigenlijk korrels van zand met een laagje kalk). Dit restmateriaal wordt gebruikt in de bouw of de landbouw. Zou het niet slim zijn om in plaats van zand ...
help
Recycling van zuiveringsfosfaat in de fosforindustrie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schipper, W. \ 2004
Concluderend kan gesteld worden dat recycling van fosfaat uit afvalwaterbehandeling in de fosforindustrie technisch goed mogelijk is, en wel via zijstroomafscheiding in bio-P-installaties. Investeringen hierin zijn vooralsnog relatief hoog en verdien ...
help
Rivierenland beproeft nieuw type aanbesteding groenonderhoud \ H2O online [Artikel]
IJzerman, J. \ Stoep, J. van der \ 2014
Waterschap Rivierenland is in december jl. begonnen met een andere, meer duurzame aanbestedingsformule voor groenonderhoud. De bedoeling is om de aannemerij te betrekken bij een hoogwaardige herbenutting van het vrijkomende materiaal. De eerste resul ...
help
Fosfaat uit afvalstromen : terugwintechnologie voor 'P out of Poo' \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Schot, J. van der \ 2011
De aardse fosforvoorraden, essentiële grondstof voor alle leven op aarde, raken binnen afzienbare tijd op. Dit doemscenario moeten we (nog) met een korreltje zout nemen, maar aansporing tot ketensluting is wel aan de orde. Waar nu fosfor enkel nog al ...
help
Fosfaatschaarste vraagt om hergebruik \ Afval! [Artikel]
Eijk, A. van der \ 2011
Terwijl de nederlandse bodem verzadigt raakt met nutriënten, stevent de wereld af op een fosfaattekort. De fosfaatschaarste wordt onderbelicht, stellen experts. Ze waarschuwen voor een crisis en hameren op hergebruik. Fosfaatterugwinning biedt perspe ...
help
Scenarios of phosphorus recovery from sewage for industrial recycling \ Phosphorus in environmental technologies : principles and applications [Hoofdstuk uit boek]
Klapwijk, A. \ Temmink, H. \ 2004
help
Gerijpte klei vervangt ophoogzand \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Modder, S.T. \ Keve, M. \ Polderman, W.M. \ 2000
Hergebruik van baggerspecie bespaart primaire grondstoffen en schaarse ruimte. Wel moet het materiaal aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen
help
Phosphorus recycling potentials \ Water recycling and resource recovery in industry : analysis, technologies and implementation [Hoofdstuk uit boek]
Lijmbach, D. \ Driver, J.E. \ Schipper, W. \ 2002
Phosphorus is the eleventh most common element on Earth and essential to all living organisms. In particular, alongside nitrogen, it is one of the main plant nutrients. In modern society phosphorus is being introduced in the environment using phospha ...
help
Zandwinning uit baggerspecie : haalbaar en betaalbaar \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Brunink, G.J. \ 1998
help
Baggerprobleem vraagt om meer dan stortcapaciteit [forum] \ ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling [Artikel]
Mul, M. \ Buijs, F. \ Kooij, A. van der \ Gianotten, E. \ 2005
De overvloed aan verontreinigd slib uit onze rivieren kan duurzaam hergebruikt worden tot bouwmateriaal. Dat is beter dan het te storten in verschillende regionale baggerdepots, zoals dreigt te gebeuren in het kader van het landelijk bestuuroverleg w ...
help
Slib(voor)behandeling: energie eruit halen die erin zit! : 1 juli 2015 Kameryck, Kamerik [Presentatie]
2015
Op 1 juli bracht STOWA belangstellenden op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van energie en slibverwerking en de raakvlakken met het terugwinnen van grondstoffen. De presentaties daarvan staan nu online.
help
De expressie van bagger : van baggerreiniging tot park \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Vries, G. de \ Herrebout, A. \ 2006
Laag Nederland heeft te kampen met een grote hoeveelheid (verontreinigde) bagger. De huidige oplossingen voor het baggerprobleem bestaat voornamelijk uit opslaan. De auteurs komen met een landschappelijke oplossing: het aanleggen van een reinigingsla ...
help
Bagger op de kant! : niets aan de hand? \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
Walraven, N. \ 2003
Wat er met bagger gebeurt, is afhankelijk van de verontreinigingsgraad. Voor landeigenaren geldt een ontvangstplicht voor de vrijkomende klasse 0, 1 en 2; Verontreinigingsklasses 3 en 4 mogen niet verspreid worden. Dit korte artikel gaat in op het be ...
help
Gebiedsgericht hergebruik : proefproject met salimatten op baggerspecie [Boek]
Mulder, A.J. \ 1999
Door het Waterschap Zeeuws Vlaanderen en Rijkswaterstaat (AKWA/DWW) is een proef uitgevoerd met gebiedsgericht hergebruik van licht verontreinigde baggerspecie (klasse 2 op basis van PAK`s). Een depot van 1,8 ha is (deels) gevuld met specie en vervol ...
help
Duurzaamheid voedingsbodem voor innovatie \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2012
Normaal gesproken wordt de grond rond en boven rioolbuizen uitgegraven en ergens gedumpt, waarna niemand er meer naar om kijkt. Dat kan ook anders, meent Grondcycle uit Emmen. Het bedrijf 'recyclet' de grond en geeft deze een tweede leven. Er wordt n ...
help
Dutch analysis for P-recovery from municipal wastewater [special issue Wastewater sludge as a resource] \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Roeleveld, P. \ Loeffen, P. \ Temmink, H. \ 2004
There is a considerable practical interest in phosphorus recovery from water authorities, elementary P-industry, fertilizer industry and regulators in a number of countries. Due to a handful of full-scale plants worldwide, P-recovery can be seen as t ...
help
Green Deal Grondstoffen: volgende stap naar duurzame afvalwaterverwerking \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
Eind vorig jaar ondertekenden de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken, de Unie van Waterschappen en STOWA de Green Deal Grondstoffen. Doel is het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater de komende jaren verder te stimulere ...
help
De grondstoffenfabriek : het experiment voorbij (?) \ Water governance [Artikel]
Pui Mee Chan \ Vollering, D. \ Veldhuizen, H. van \ Dekker, G. \ 2013
Ons afvalwater blijkt geen afval, maar een waardevolle grondstof. Dit besef is ondertussen breed gedragen en doorgedrongen bij de waterschappen. Sterker, het heeft geleid tot de grondstoffenfabriek, een initiatief van de Nederlandse waterschappen, di ...
help
Reststoffenunie : (meer) waarde uit water \ Water governance [Artikel]
Koppers, H.M.M. \ 2014
Bij de bereiding van drinkwater uit grond- of oppervlaktewater blijven reststoffen over. Afvoer van deze stoffen kost(te) geld, en leidde in het verleden veelal tot ongewenste storting als afval, terwijl er wel toepassingsmogelijkheden waren. De wate ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.