Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 682

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: trefwoord="reservoirs"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De Wageningen Lowland Runoff Simulator (WALRUS): een snel neerslag-afvoermodel speciaal voor laaglandstroomgebieden1 \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Brauer, C. \ Torfs, P. \ Teuling, R. \ Uijlenhoet, R. \ 2016
De Wageningen Lowland Runoff Simulator (WALRUS) is een nieuw neerslag-afvoermodel dat het gat moet vullen tussen complexe, ruimtelijk gedistribueerde modellen die vaak gebruikt worden in laaglandstroomgebieden en simpele, ruimtelijk geïntegreerde, pa ...
help
Waterreservoirs op bedrijfsniveau [Factsheet] - Herz. uitg
2014
Waterreservoirs op het eigen perceel bieden de boer of tuinder de mogelijkheid minder afhankelijk te worden van de levering van voldoende water van een voldoende kwaliteit door de waterbeheerder. De aanleg van waterreservoirs voor de glastuinbouw is ...
help
Cyanobacteriën: wat zit er in het ruwe water en hoe komen we ervan af [Boek]
Kardinaal, W.E.A. \ 2013
Overmatige bloei van cyanobacteriën in oppervlaktewateren zoals recreatiewater en drinkwaterbekkens vormt een potentieel gevaar voor gezondheid van mens en dier. In dit onderzoek is voor een aantal drinkwaterbekkens bepaald of de cyanobacteriën inder ...
help
Afscheid van de brandkraan : het nieuwe blussen, wat zijn de gevolgen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, S. \ 2013
De wegen van de brandweer en het drinkwaterbedrijf gaan uit elkaar. In Drenthe al vanaf 1 januari 2014; andere delen van Nederland volgen. De brandweer neemt afscheid van de brandkraan en kiest voor het nieuwe blussen: zelfvoorzienend, met enorme tan ...
help
Parameter estimation for eutrophication models in reservoirs \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Vieira, J.M.P. \ Pinho, J.L.S. \ Dias, N. \ Schwanenberg, D. \ Boogaard, H.F.P. \ 2013
Excessive eutrophication is a major water quality issue in lakes and reservoirs worldwide. This complex biological process can lead to serious water quality problems. Although it can be adequately addressed by applying sophisticated mathematical mode ...
help
Nieuw watertransportsysteem vanuit spaarbekkens Biesbosch werkt goed \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mecksenaar, L. \ Arpadzic, E. \ Arens, J. \ Holierhoek, E. \ 2012
Het in 2011 vergrote 130 kilometer lange watertransportsysteem vanuit de spaarbekkens in de Brabantse Biesbosch blijkt in de praktijk grotendeels te werken zoals de ontwerpers voor ogen hadden. De vernieuwende combinatie van hydraulische computermode ...
help
Opvangbekken voor regenwater met zuiverende dijk in Oostzaan \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
In de gemeente Oostzaan is een opvangbekken voor regenwater gerealiseerd waarbij het regenwater vertraagd, via een ‘zuiverende dijk’, in het oppervlaktewater terecht komt. De dijk maakt deel uit van een innovatief watersysteem, dat is aangelegd op he ...
help
Waterreservoirs op bedrijfsniveau [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ [ca. 2011]
Waterreservoirs op het eigen perceel bieden de boer of tuinder de mogelijkheid minder afhankelijk te worden van de levering van voldoende water van een voldoende kwaliteit door de waterbeheerder. De aanleg van waterreservoirs voor de glastuinbouw is ...
help
Praktijkgids waterbekkens, tips bij een ecologische inrichting [Brochure]
Depraetere, D. \ [ca. 2010]
Water is één van de belangrijkste basisgrondstoffen op ieder landof tuinbouwbedrijf. De diepe grondwatertafel daalt momenteel zo snel dat de vergunningverlenende overheid slechts zeer beperkt de bestaande diepe grondwaterwinningen hervergunt. Het ver ...
help
Convergence of fish communities from the littoral zone of reservoirs \ Freshwater biology / Freshwater Biological Association [Artikel]
Gido, K.B. \ Schaefer, J.F. \ Falke, J.A. \ 2009
Understanding factors that regulate the assembly of communities is a main focus of ecology. Human-engineered habitats, such as reservoirs, may provide insight into these assembly processes because they represent novel habitats that are subjected to c ...
help
CFD-modellering: spreiding verblijftijd in reservoir ongevoelig voor ontwerp \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Timmer, H. \ Magda, L. \ Wols, B. \ Rietveld, L. \ 2009
Om eventuele microbiologische nagroei in drinkwaterdistributiesystemen te voorkomen, moet de verblijftijd van het drinkwater zo kort mogelijk zijn. In een reservoir van Oasen bleek de verblijftijd maximaal zeven dagen te zijn. Onderzocht is hoe we di ...
help
Prestaties van UV-reactoren te voorspellen met modellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hofman, J. \ Shao, L. \ Wols, B. \ IJpelaar, G. \ 2008
Binnen het bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven (BTO) is een model ontwikkeld voor de voorspelling van de prestaties van UV-reactoren, dat rekening houdt met onder meer de stroming in de reactor en de UV-lichtverdeling. Dit tweedimensionale mo ...
help
Oorzaken en oplossing interne eutrofiëring in spaarbekken De Braakman \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lucassen, E.C.H.E.T. \ Castelijns, H. \ Wagenvoort, A.J. \ Smolders, A.J.P. \ 2008
In één van de drie spaarbekkens nabij Philippine in Zeeuws-Vlaanderen treedt regelmatig algenbloei op. In het verleden is fosfaatrijk polderwater uit België ingelaten, waardoor zich een fosfaatrijke sliblaag ontwikkelde. Sinds 1993 krijgt het spaarbe ...
help
De invloed van weersomstandigheden op de microbiologische kwaliteit van hemelwater toegepast voor toiletspoeling en schoonmaken [Boek]
Schets, F.M. \ 2007
Onderzoek naar de microbiologische kwaliteit van opgevangen regenwater dat bewaard werd in reservoirs toonde aan dat dit water altijd fecaal verontreinigd was en soms ziekteverwekkende micro-organismen zoals Campylobacter, Legionella, Cryptosporidium ...
help
Geen aanslibbing meer in spaarbekken de Lange Vlieter : perikelen na ingebruikname in 2001 door Waterleidingmaatschappij Limburg lijken voorbij \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ledden, M. van \ Laan, T. van der \ Juhàsz-Holterman, M. \ 2006
Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) nam eind 2001 het spaarbekken de Lange Vlieter in bedrijf voor de productie van drinkwater. Het bestaat uit een hoofdbekken en een analysebekken dat wordt gescheiden door een flexibel scherm met daarin ronde gat ...
help
Kleine retentie: ja, maar....... \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jaskula-Joustra, A. \ Mioduszewski, W. \ Plaza, W. \ Bakel, P.J.T. van \ 2005
Het vasthouden en bergen van water wordt heel vaak genoemd als een maatregel tegen overstroming, hoewel hieraan veel haken en ogen zitten. Kan vasthouden werkelijk een bijdrage leveren aan het bestrijden van hoogwater? Om hierover van mening te kunne ...
help
Water de hoogte in \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Wuite, W.P. \ Hengel, A. van \ Nix, A.M. \ 2004
In het nieuwe plangebied Schieveste in Schiedam ontbreekt de nodige ruimte om regenwater te bergen. Onder een verhoogd maaiveld komen nu waterreservoirs van 6 m hoog te staan met een beperkt oppervlak, te midden van parkeergarages
help
Eutrofiëring, is het tij te keren? : limnologie van het spaarbekken De Lange Vlieter in 2003 [Boek]
Wagenvoort, A.J. \ Ketelaars, H.A.M. \ 2004
Sinds eind 2001 wordt Maaswater in het bekken De Lange Vlieter (onderdeel van het Waterproductiebedrijf Heel) ingenomen om er, via oeverfiltratie, drinkwater van te produceren. De verwachting is dat dit voedselarme (oligotrofe) systeem door de aanvoe ...
help
Kleine retentie in reservoirs: Poolse ervaringen (2) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jaskula-Joustra, A. \ 2004
De meest toegepaste maatregel gericht op vergroting van retentie in Polen is de aanleg van kleine reservoirs met een volume kleiner dan vijf miljoen kubieke meter en met een gering effect op het milieu. Meestal dienen zij een economisch belang (energ ...
help
Nederlandse studenten gaan waterreservoirs in Kenia bouwen : regio niet langer afhankelijk van regenseizoen [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Vier Nederlandse studenten Civiele Techniek/Bouwkunde vertrekken op 3 mei voor drie maanden naar Kenia om daar samen met enkele lokale studenten en de plaatselijke bevolking een 'sand-storage dam' te gaan bouwen. Door de bouw van deze dam krijgt binn ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.