Login

Hydrotheek

help
Rioleringen \ Het grond-, water- en wegenbouwboek [Hoofdstuk uit boek]
Waal, D. de \ 1999
help
"Forse stijging van het rioolrecht is niet te vermijden" : kosten van rioleringswerken stijgen naar bijna twee miljard gulden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
help
Riolering : stadsvernieuwing onder de grond \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dordregter, P.P. \ 1987
help
RIONED-directeur Hugo Gastkemper: "De komst van een verbrede rioolheffing is absolute winst [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Het riool is in beweging. Afkoppelen, verbrede rioolheffing, het inhalen van vervangingsachterstanden, sanering buitengebieden en riooloverstorten, het zijn thema's die met de regelmaat van de klok de revue passeren. Maar hoe staat het er nu echt voo ...
help
Kwaliteits- en kostenaspecten van de rioolstelselkeuze; ervaringen in Flevoland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dam, C.H. van \ 1981
help
Problematiek bij de keuze van een rioolstelsel voor Almere-Buiten: ontwerp en waterkwaliteitsaspecten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hogendoorn - Roozemond, A.S. \ Lodder, A. \ Man, J. de \ Uunk, E.J.B. \ 1981
help
Toekomst riolen is begonnen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dik, J. \ 2004
Van de oprichting van waterketenbedrijven zal het, wat RIONED-voorzitter T.J. Bouwers betreft, niet komen. Dat liet hij weten in zijn toespraak op de RIONED-dag, die op 5 februari in de Utrechtse jaarbeurs werd gehouden. 'Ik geloof er steeds minder i ...
help
Geen droge lesstof bij Wateropleidingen : jezelf ontwikkelen door ontwikkelingen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Leeuwen, S. van \ 2012
De rioleringssector heeft voortdurend te maken met veranderingen. Zo hebben de vastgestelde afspraken in het Bestuursakkoord Water grote gevolgen voor de manier, waarop binnen de waterketen gewerkt moet worden. Omdat het voor veel organisaties belang ...
help
Identificatie van de benodigde informatie voor het beoordelen van faalmechanismen bij het rioleringsbeheer \ WT-afvalwater [Artikel]
Stanić, N. \ Langeveld, J. \ Clemens, F. \ 2012
Rioleringsbeheer is een eerste vereiste om het gewenste niveau van functioneren van de riolering te behouden. Een belangrijke vraag hierbij is welke informatie er nodig is en hoe deze informatie verkregen moet worden. Faalmechanismen van het rioolsys ...
help
Rioleringsbeheer = asset management \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Snaterse, K. \ 2012
In vakblad riolering van november 2011 plaatst Paulette Dicker de begrippen 'Rioolbeheer' en 'asset management' tegenover elkaar (ik nam overigens aan dat ze rioleringsbeheer bedoelde). Ze komt in het artikel tot de conclusie dat "rioolbeheer echt an ...
help
Rioleurs spelen met modellen : het vakgebied wordt eindelijk volwassen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 1998
help
Rioleringen : teksten van een tweetal voordrachten, gehouden voor het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap d.d. 25 juni 1975 [Boek]
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland \ 1977
help
Opties voor toekomstig rioleringsbeheer in Nederland [Boek]
Knoester, T. \ Koeman, N.S.J. \ Worst, W.J.P. \ 1988
help
Eindrapportage en evaluatie van het onderzoek 1982 - 1989 [Boek]
Sluis, J.W. van \ Hove, D. ten \ Boer, B. de \ 1989
In het NWRW-eindrapport zijn de resultaten van het onderzoek kort samengevat en geëvalueerd. Tevens is een aanzet gegeven voor operationalisering ten behoeve van het rioolbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. In dat kader worden verschillende instrume ...
help
Voordrachtenbundel 18e vakantiecursus in riolering en afvalwaterbehandeling, donderdag 7 januari 1999, Delft [Boek]
Korving, H. \ Langeveld, J.G. \ 1999
Voordrachtenbundel van de 18e Vakantiecursus in Riolering en Afvalwater. Het doel van de vakantiecursus is het bieden van een podium waarop nieuwe ontwikkelingen binnen het afvalwatervak, zowel op technisch als op beleidsmatig vlak, geëtaleerd kunnen ...
help
Voordrachtenbundel nieuwe ontwikkelingen in de afvalwaterketen : 19e vakantiecursus in riolering en afvalwaterbehandeling [Boek]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Roorda, J.H. \ 2000
help
Hugo Gastkemper, directeur Stichting RIONED: "Gemeenten zullen riolering niet loslaten" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2006
Een stukje van Milco Aarts uit De Telegraaf van 22 augustus jl.: "Onze straat stond blank dit weekeinde. Ook elders waren waterputten kansloos tegen de stortbuien. Klimatologen roepen dat die tropische buien blijvend zijn. Je zou dus zeggen dat het r ...
help
Jaarverslag 2015 / Stichting Rioned \ Jaarverslag... / Stichting RIONED [Jaarverslag]
2016
Aanpak van regenwateroverlast, Omgevingswet, assetmanagement, kennisontsluiting en gegevensbeheer in het stedelijk waterbeheer zijn op dit moment speerpunten voor Stichting RIONED.
help
Van Geel: "grote bedrijven moeten regenwater afkoppelen" : RIONED-dag 2005 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Grote bedrijven mogen in de nabije toekomst het regenwater dat op de vaak platte gebouwen valt, niet langer via het riool afvoeren maar moeten dat verzamelen en afvoeren of in de grond laten wegvloeien. Deze dwangmatige afkoppeling wil de staatssecre ...
help
Rijksrioleringsbeleid en realisatie 'dichterbij'!? : vanuit weten op weg naar werkelijkheid [Boek]
Swinkels, M. \ Hus, E. \ 2003
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.