Login

Hydrotheek

help
Lamellenbezinkers tussen beluchting en nabezinking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meinema, K. \ Graaf, J.H.J.M. van de \ Kop, J.H. \ 1993
help
Directe ontwatering van surplusslib door decanteercentrifuges : ontwatering van surplusslib bij zuiveringssystemen met biologische defosfatering in de hoofdstroom \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kramer, J.F. \ Schepman, J.R.A.G. \ Belt, H.J. \ 1993
help
Slibontwatering met een nieuwe generatie zeefbandpersen en decanteercentrifuges \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roest, H.F. van der \ Salome, A.A. \ Koornneef, E. \ 1991
help
Verbrandingswaarde van zuiveringsslib en de vereiste ovencapaciteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eggink, H.J. \ 1983
Beschrijving van een ontwateringsproces van slib, gevolgd door de verbranding van de resterende droge stof
help
Slibkarakterisering en gebruik van chemicalien bij ontwatering van slib met filterpersen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heide, B.A. \ Kampf, R. \ Visser, M.A. \ 1984
help
Verbetering van slibindikking op rioolwaterzuiveringsinrichtingen Leeuwarden met behulp van polyelektrolyt \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heide, B.A. \ Kampf, R. \ Veen, H.J. van \ Boer, A.K. de \ Bouma, S. \ 1984
help
Mengsels van stadsvuilcompost en rioolslib als meststof voor landbouwgewassen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Riem Vis, F. \ 1970
Rioolslib kan als meststof worden toegepast al dan niet in combinatie met compost. Mengsels van beide produkten kunnen op verschillende wijze worden samengesteld. Bij een onderzoek naar de landbouwkundige waarde van dergelijke mengsels werd voorbezin ...
help
Compendium slibdroging [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ 1991
help
Slibindikking door zwaartekracht : grondslagen [Boek]
Veldkamp, R.G. \ 1979
help
Verslag IWA-conferenetie 'Afvalwater slib als grondstof' Trondheim, 23-25 juni 2003 \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Klapwijk, A. \ 2003
De conferentie was zowel gericht op discussie over de verschillende strategieën om slib weg te werken (dumpen, gebruiken of hergebruiken) als op de verschillende technologieën voor de behandeling van slib
help
Onderzoek leidt tot nieuwe generatie centrifuges : werken continu en onbemand \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Roest, H.F. van der \ 1993
help
Het verglazen van slib in Japan : perspectief voor Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Driessen, A.P.T. \ Franssens, N. \ Man, A.W.A. de \ 1992
help
Slibontwatering op de rwzi Etten : directe slibontwatering in de praktijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nijboer, W.J.M. \ Schyns, P.F.T. \ 1994
help
Consequenties van milieuhygienische beleid en normstelling voor de verwerking van zuiveringsslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berg, J.J. van den \ Berndsen, W. \ 1987
help
Enige nieuwe systemen voor verwerking van zuiveringsslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kruize, R.R. \ 1988
help
De toepassing van een decanteercentrifuge voor de indikking van surplusslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roest, H.F. van der \ Gaastra, F.B. \ 1990
help
Mechanische slibindikking met een zeefband -indikker \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roest, H.F. van der \ Rozema, H. \ Vondervoort, M.J.L. van de \ 1990
help
Proef met afbraak slib op rwzi Land van Cuijk : forse kostenreductie interessant voor meerder rwzi's \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roorda, J. \ Luning, L. \ Claessen, V. \ 2004
Op rwzi Land van Cuijk is de tweede fase begonnen van het full-scale demonstratieproject naar de toepassing van ultrasoundtechnologie voor het afbreken van zuiveringsslib. De daadwerkelijke uitvoering van het project gaat nu plaatsvinden door Watersc ...
help
Geotubes als hulpmiddel bij hergebruik vuil slib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Vervuild slib uit sloten kan op relatief goedkope wijze worden gebruikt om omliggende wegbermen te herstellen, zo blijkt uit een proef in de gemeente Woerden (de Kamerikse Wetering). Daarbij werd gebruik gemaakt van een compleet nieuwe toepassing van ...
help
Voorkomen en betekenis van Clostridium botulinum in zuiveringsslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Havelaar, A.H. \ Veenstra, S. \ Notermans, S. \ 1982
Onderzoek naar het voorkomen van C. botulinum in zuiveringsslib en naar de mogelijkheden tot vermeerdering van de kiem tijdens de anaerobe vergisting van zuiveringsslib. Vergelijking van het aantal kiemen van C. botulinum op met zuiveringsslib bemest ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.