Login

Hydrotheek

help
Het geheim van plaatbeluchting : evaluatie na twee jaar gebruik op rwzi Sliedrecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meijer, B. \ Hooff, C. van \ 2002
In de zomer van 2000 is op rioolwaterzuiveringsinstallatie Sliedrecht de bestaande bellenbeluchting vervangen door plaatbeluchters. De installatie, beheerd door het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, is hiermee de eerste communale zuiveri ...
help
Van Geel: "grote bedrijven moeten regenwater afkoppelen" : RIONED-dag 2005 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Grote bedrijven mogen in de nabije toekomst het regenwater dat op de vaak platte gebouwen valt, niet langer via het riool afvoeren maar moeten dat verzamelen en afvoeren of in de grond laten wegvloeien. Deze dwangmatige afkoppeling wil de staatssecre ...
help
Verslag van preprecipitatiedag : gehouden op 20 maart 1992 bij DHV Water BV te Amersfoort \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roest, H.F. van der \ Mann, A.P. \ Brandse, F.A. \ 1992
help
Toepassing van algen voor nazuivering van afvalwater en behandeling van seizoensgebonden bronnen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wiegant, W.M. \ Mulder, J.W. \ Veer, B. van der \ 1994
help
Commentaar : massacultures van algen in breder perspectief \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mur, L.R. \ Reith, J.H. \ 1994
Commentaar op het artikel van Wiegant en Mulder in H2O (1994)25:728-733
help
Desinfectie van afvalwater : verslag ATV-symposium op 4 oktober 1994 in Munchen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mulder, J.W. \ 1995
help
Willem-Alexander: huiseigenaren verantwoordelijk voor ontwatering eigen perceel : kritisiche geluiden tijdens RIONED-dag over nieuwe financiering waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Huiseigenaren moeten zelf zorgen voor voldoende ontwatering van hun percelen. De overheid moet daarbij ervoor zorgen dat de burger die eigen verantwoordelijkheid waar kan maken. Zo zou een zorgplicht kunnen worden ingevoerd voor gemeenten voor de inz ...
help
Aanpak ongerioleerde lozingen in Utrecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Doornekamp, R. \ Bronda, R. \ 2005
De gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gaan gezamenlijk de circa 250 ongerioleerde lozingen binnen de bebouwde kom van Utrecht aanpakken. Het gaat om lozingen uit moeilijk aansluitbare objecten, zoals forten, werfkelders, woo ...
help
Gemeenten missen geld voor afkoppelen : VROM gemist op studiedag over verbreed rioolrecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
De Wet gemeentelijke watertaken en de nieuwe integrale Waterwet stonden centraal op een bijeenkomst op 28 september in het Watermuseum in Arnhem over het verbreed rioolrecht. Op dit door het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid georganiseerd sympos ...
help
Inhoudelijke kennis moet weer belangrijk worden : RIONED-DAG 2006 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
Processen krijgen in de watersector steeds meer belang toebedicht, waardoor de inhoud minder aandacht krijgt. Nieuwe systemen krijgen nauwelijks de tijd om zich te bewijzen. Deze kritiek kwam uit de monden van Harry van Luijtelaar (Tauw) en Francois ...
help
Het effect van desinfectie van afvalwater : een vooronderzoek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mark, H. van der \ Havelaar, A.H. \ Kranen, H.J. van \ 1982
help
Vuiluitworpreducerende voorzieningen en afvoerregulerende middelen in rioolstelsels \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Coppes, J.G.A. \ 1985
Het onderzoek heeft zich gericht op die voorzieningen, die gesitueerd zijn tussen het rioolstelsel en het ontvangende water, en die tot doel hebben de hoeveelheid geloosd of overstortend water te verminderen en/of te behandelen
help
De verbeterde overstortput als vuiluitworproducerende randvoorziening : resultaten van een orienterende studie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zuidervliet, J. \ Kruitwagen, P.G. \ 1987
help
Individuele behandeling van afvalwater : beheersproblematiek en toepasbaarheid [Boek]
Webers, H.A.A.M. \ [ca. 1992]
In opdracht van het Ministerie van VROM heef~ Witteveen+Bos in de periode 1979-1991 uitgebreid onderzoek verricht naar de toepassingsmogelijkheden van installaties voor de Individuele Behandeling van Afvalwater (zgn. !BAsystemen) ter verbetering van ...
help
Kleine afvalwatersystemen [Boek]
Witteveen+Bos \ 1981
De problematiek van de kleine verspreide lozingen kan worden beschouwd als een logische konsekwentie van het "van groot naar klein" beleid dat in Nederland is · gevoerd sinds het ontstaan van het besef dat afvalwater niet vrijelijk in ons milieu kan ...
help
Stijgend rioolrecht vraagt om rechtvaardige heffingsmaatstaf \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Velde, R.S. van der \ Fox, R.J. \ 1998
help
Het toepassen van boostergemalen in het nieuwe rwzi Amsterdam west \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Verwoert, G. \ 2002
In het westelijk havengebied van Amsterdam is een nieuwe rwzi in aanbouw. Voor de aanvoer van rioolwater komen vier gemalen en 42 km nieuwe persleiding
help
Waterschap Veluwe neemt boostergemaal Rhienderen voor rioolwater in gebruik \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Teeuwisse, R.A.J. \ 2004
Als eerste in Nederland heeft Waterschap Veluwe een volledig automatisch inline boostergemaal voor rioolwater in gebruik genomen zonder enige vorm van zuigreservoir. Royal Haskoning heeft, in samenspraak met Waterschap Veluwe, het ontwerp gemaakt voo ...
help
Wicher Worst, voorzitter redactie Rioleringswetenschap: "Ook ondergronds ruimtelijke ordening nodig" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2007
Dat de riolering een essentiële voorziening is om afvalwater en regenwater in te zamelen en af te voeren, zal weinig tegenspraak ontmoeten. Rondom die riolering worden wel vele discussies gevoerd, over de invloed van emissies op de kwaliteit van het ...
help
Riothermie in Nederland \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Claessen, V. \ 2011
Stijgende energieprijzen en afgesproken duurzaamheiddoelstellingen zorgen voor een steeds kritischer wordende visie op het huidige energieverbruik. Sinds 2009 onderzoekt advies- en ingenieursbureau Tauw of het mogelijk is om thermische energie (warmt ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.