Login

Hydrotheek

help
The use of quantitative risk analysis for prioritizing flood risk management actions in The Netherlands \ Canadian Dam Association 2013 annual conference [Hoofdstuk uit boek]
Jongejan, R. \ Maaskant, B. \ 2013
Almost two-thirds of the Netherlands is exposed to the risk of flooding, making the provision of flood safety a vital yet costly affair. To be able to make better informed decisions about flood risk management, the Dutch Ministry of Infrastructure an ...
help
Harmonisatie verstoringsrisicoanalyse drinkwaterbedrijven \ H2O online [Artikel]
Eijk, B. van \ Sluys Veer, L. van der \ Gielens, S. \ 2015
De tien Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben een sectorbreed te gebruiken methodiek ontwikkeld voor het maken van de verstoringsrisicoanalyse. In de verstoringsrisicoanalyse worden dreigingen en gevaren voor de drinkwatervoorziening in kaart gebrac ...
help
Nieuwe normering van waterveiligheid [Factsheet]
Most, H. van der \ Slootjes, N. \ Schasfoort, F. \ 2014
De deltabeslissing Veiligheid is één van de vijf deltabeslissing. De kern van deze deltabeslissing bestaat uit een voorstel voor nieuwe normen voor de primaire waterkeringen op basis van een risicobenadering. Het onderzoek in het kader van het Deltap ...
help
Bounded rationality, climate risks, and insurance : is there a market for natural disasters? \ Land economics : a quarterly journal devoted to the study of economic and social institutions [Wetenschappelijk artikel]
Botzen, W.J.W. \ Bergh, J.C.J.M. van den \ 2009
This paper examines the role of insurances to reduce uncertainty associated with climate change losses for individuals. Of special interest is the value individuals place on the reduction of increased flood risks by insurance coverage. Using rank-dep ...
help
How to motivate people to assume responsibility and act upon their own protection from flood risk in the Netherlands if they think they are perfectly safe? \ Proceedings of ESREL 2008 & 17th SRA Conference, 22-25 September, Valencia, Spain. [Congresverslag]
Bočkarjova, M. \ Veen, A. van der \ Geurts, P.A.T.M. \ 2008
The aim of this paper is to investigate the issue of cognitive perception of flood risk and the readiness of individuals to undertake protective action in the Netherlands. The focal point of the discussion in this context is the designated shift of r ...
help
'Betere risico-inschatting van extreme neerslag op regionale watersystemen' \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2008
STOWA gaat samen met HKV Lijn in Water binnenkort de risico's van extreme neerslag in kaart brengen. Het project "Van neerslag tot schade; risico's en risicocommunicatie" is onderverdeeld in een aantal deelprojecten
help
You have been framed! : how antecedents of information need mediate the effects of risk communication messages \ Risk analysis [Wetenschappelijk artikel]
Terpstra, T. \ Zaalberg, R. \ Boer, J. de \ Botzen, W.J.W. \ 2014
This study investigates the processes that mediate the effects of framing flood risks on people's information needs. Insight into the effects of risk frames is important for developing balanced risk communication that explains both risks and benefits ...
help
Comparing extreme rainfall and large-scale flooding induced inundation risk : evidence from a Dutch case-study \ Studies on water management issues [Wetenschappelijk artikel]
Koks, E.E. \ Moel, H. de \ Koomen, E. \ 2012
Flood risk is an important force in shaping land use patterns. Attention for flood risk is even more important in view of climatic changes that will impact sea-level rise, river discharge and precipitation patterns. In recent history, the Netherlands ...
help
Vissen aan de pil \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Emmerik, W. van \ 2015
Nagenoeg iedereen gebruikt wel eens medicijnen. Door de bevolkingsgroei en vergrijzing neemt dit gebruik steeds meer toe. De resten van deze medicijnen komen uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. Sportvisserij Nederland zocht in de literatuur ...
help
Landelijke aanpak voor analyse risico's drinkwatervoorziening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eijk, B. van \ Sluys Veer, L. van der \ Gielens, S. \ 2015
Het is in Nederland normaal dat er schoon en veilig drinkwater uit de kraan komt. Drinkwaterbedrijven maken daarom ook al sinds jaar en dag risico-analyses, wat sinds de Drinkwaterwet van 2011 bovendien verplicht is. Dat laatste was voor de sector aa ...
help
How reliable are projections of future flood damage? \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Wetenschappelijk artikel]
Bubeck, P. \ Moel, H. de \ Bouwer, L.M. \ Aerts, J.C.J.H. \ 2011
Flood damage modelling is an important component in flood risk management, and several studies have investigated the possible range of flood damage in the coming decades. Generally, flood damage assessments are still characterized by considerable unc ...
help
Investigating the announcement effects in flood risk management : using the designation of emergency inundation areas as a quasi-experiment \ Proceedings of the 53rd Annual North American Meetings of the Regional Science Association International, November 16th - 18th 2006 [Congresverslag]
Daniel, V.E. \ Florax, R.J.G.M. \ Rietveld, P. \ 2006
The use of emergency inundation areas is one of the tools dedicated to flood risk management. In the Netherlands, zones at risk along rivers are protected by dike rings. The probability of a dike break is set as small as possible and is guaranteed by ...
help
Duidelijkheid nodig over veiligheidsnormen : nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2012
Erik Kraaij, directeur van de Unie van Waterschappen en programmamanager van het programmabureau nHWBP, en Hetty Klavers, directeur van het Deltaprogramma IJsselmeergebied, praten over het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP). De discussie o ...
help
Geo-analyse bij rioolvervanging \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kwaadsteniet, M. de \ Kooijman, W. \ 2014
Gemeenten kiezen vaker voor een zorgvuldige risicoanalyse voorafgaand aan het vervangen van riolering. Daarbij is het nodig de (ondiepe) ondergrond, de kwetsbaarheid van de bebouwing en de effecten van de aanleg op de omgeving inzichtelijk te maken. ...
help
Uncertainty in the future change of extreme precipitation over the Rhine basin: the role of internal climate variability \ Climate dynamics : observational, theoretical and computational research on the climate system [Wetenschappelijk artikel]
Pelt, S.C. van \ Beersma, J.J. \ Buishand, T.A. \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Schellekens, J. \ 2014
Future changes in extreme multi-day precipitation will influence the probability of floods in the river Rhine basin. In this paper the spread of the changes projected by climate models at the end of this century (2081–2100) is studied for a 17-member ...
help
Delta governance scenario’s: toekomstdenken als robuustheidstoets voor de governance van klimaatadaptatie \ Water governance [Artikel]
Buuren, A. van \ Poperink-Verkerk, J. van \ 2014
De noodzaak van delta governance scenario’s – Het denken over ontwikkelingen op de lange termijn zit in de cultuur van het Nederlandse waterbeleid. Zo worden alle dijken gebouwd voor een periode van ten minste vijftig jaar. En wordt al sinds de Delta ...
help
Adapting urban land use in a time of climate change : optimising future land-ese patterns to decrease flood risks \ Carbon Sequestration in Urban Ecosystems [Wetenschappelijk artikel]
Leeuwen, E. van \ Koomen, E. \ 2012
In this paper we focus on the possibilities of adapting land in urban areas in such a way that possible negative effects of climate change, in particular fl ooding, are reduced as much as possible. We will illustrate this with a case-study in the Net ...
help
Veiligheid Nederland in Kaart 2 : overstromingsrisico Maasdal Limburg [Boek]
Bisschop, C. \ 2015
Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK2) is het project dat overstromingsrisico’s in Nederland in kaart brengt. De rekenmethode van VNK2 maakt het mogelijk overstromingskansen te berekenen. Door het combineren van doorbraakkansen, overstromingswijzen e ...
help
Gevolgen van overstromingen : informatie ten behoeve van het project Waterveiligheid in de 21e eeuw [Boek]
Bruijn, K. de \ Doef, M. van der \ 2011
Dit rapport beschrijft de potentiële gevolgen van overstromingen in Nederland. Het geeft de informatie over overstromingsgevolgen die nodig is voor de maatschappelijke kosten-baren analyse (MKBA) en de Slachtofferrisico Analyse (SLA) in dit project.
help
VNK brengt gevolgen overstromingen in kaart \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Leenders, J.K. \ Zethof, M. \ Jong, M.L. de \ Slagter, D. \ 2015
Het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) heeft een unieke landelijke consistente 'overstromings'-dataset samengesteld in samenwerking met de provincies, die alle gegevens hebben verzameld en aangeleverd. Deze dataset geeft inzicht in de gevolg ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.