Login

Hydrotheek

help
Uncertainties in flood damage assessment \ Climate research Netherlands : research highlights [Hoofdstuk uit boek]
Moel, H. de \ 2009
In recent decades, a transition from protection to risk management can be observed in many European countries
help
Valuation of flood risk in the Netherlands : some preliminary results \ Proceedings of ESREL 2008 & 17th SRA Conference, 22-25 September, Valencia, Spain. [Congresverslag]
Bočkarjova, M. \ Rietveld, P. \ Verhoef, E.T. \ 2008
So far no extensive literature exists on the valuation of extreme natural hazards pertaining low frequency and high potential impact. In this paper, we attain to fill this gap with the study of flood risk in the Netherlands by means of a stated prefe ...
help
Addressing interspecific variation in sensitivity and the potential to reduce this source of uncertainty in ecotoxicological assessments \ Probabilistic risk assessment for pesticides in Europe: implementation & research needs : report of the European workshop on probabilistic risk assessment for the environmental impacts op plant protection products (EUPRA) [Hoofdstuk uit boek]
Brink, P.J. van den \ Maltby, L. \ Pieters, B.J. \ Brock, T.C.M. \ 2001
help
Voorstel voor toepassingbereik EU Richtlijn overstromingsrisico’s [Boek]
Hemert, H. van \ 2011
Het toepassingsbereik van de Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) is gedefinieerd als geldend voor gebieden met een ‘potentieel significant overstromingsrisico’. De kwantificering van dit begrip vindt in de richtlijn plaats aan de hand van een beoor ...
help
Meerlaagse veiligheid : voorbij de spraakverwarring liggen kansen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2012
Een nieuw begrip in het denken over de bescherming van de burger tegen het water is meerlaagse veiligheid (MLV). En zoals dat nu eenmaal gaat bij nieuwe begrippen zijn er al snel verschillende interpretaties: spraakverwarring dus. Wat houdt meerlaags ...
help
Including climate change projections in probabilistic flood risk assessment \ Journal of flood risk management [Wetenschappelijk artikel]
Ward, P.J. \ Pelt, S.C. van \ Keizer, O. de \ Beersma, J.J. \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Linde, A.H. te \ Aerts, J.C.J.H. \ 2014
This paper demonstrates a framework for producing probabilistic flood risk estimates, focusing on two sections of the Rhine River. We used an ensemble of six (bias-corrected) regional climate model (RCM) future simulations to create a 3000-year time- ...
help
Climate change impacts on water management and adaptation strategies in the Netherlands: stakeholder and scientific expert judgments \ Journal of environmental policy & planning [Wetenschappelijk artikel]
Veraart, J.A. \ Ierland, E.C. van \ Werners, S.E. \ Verhagen, A. \ Groot, R.S. de \ Kuikman, P.J. \ Kabat, P. \ 2010
This paper presents the results of a survey of stakeholder and scientific expert judgments regarding the impacts of climate change on water management in The Netherlands in 2001. The main methodological findings were put into broader perspective by d ...
help
Als het water tóch komt... : beter omhoog dan vertrekken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kesteren, D. van \ 2015
We werken aan dijken, aan waterbergingen en aan preventie. Maar als het water toch komt, is Nederland dan voorbereid op een nieuwe watersnood? Kunnen we de bevolking evacueren? Het zou wel moeten, volgens het Deltaprogramma. Hoe is de praktijk? Waar ...
help
Waterrisico verdrievoudigt elke veertig jaar \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Huizinga, H.J. \ Kolen, B. \ Eenhoorn, J.K. \ 2007
Verandering van grondgebruik, bevolkingsgroei en investeringen hebben gevolgen voor het risico van overstromingen. Rijkswaterstaat heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de trends van integrale waterrisico’s
help
Adaptatie aan het overstromingsrisico van de Maas [Factsheet]
Ward, P. \ [2010]
Dit onderzoek richt zich op het analyseren van het overstromingsrisico van de Maas in relatie tot klimaatverandering, landgebruik en socio-economische ontwikkelingen.
help
Are flood models used? : a method for assessing the use of flood models in the operational phase of flood calamity management [Studentenverslag]
Hoff, A. \ 2013
The objective of this research is to develop a method to assess the use of flood models in the operational phase of flood calamity management by establishing a set of specific and measureable indicators which together can be used to assess this.
help
Adaptief deltamanagement : slim omgaan met onzekerheden, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hammer, F. \ Termeer, C.J.A.M. \ Thissen, W. \ 2012
Adaptief deltamanagement is bij de start van het Deltaprogramma in 2010 al benoemd als dé manier om met onzekerheden in toekomstscenario's om te gaan. Een gedachte die in belangrijke mate zijn oorsprong vindt in wetenschappelijk werk, maar waarmee no ...
help
Nieuwe probabilistische methode om overstromingsrisico's te schatten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Pelt, S.C. van \ Ward, P.J. \ Aerts, J.C.J.H. \ Beersma, J.J. \ 2012
Bij onderzoek naar toekomstige overstromingsrisico's worden vaak de resultaten op basis van klimaatsimulaties gepresenteerd en met elkaar vergeleken zonder dat iets gezegd wordt over de kans op veranderingen in het overstromingsrisico. Om zulke kanse ...
help
Practical derivation of operational dike failure probabilities \ Reliability engineering & system safety [Artikel]
Wojciechowska, K. \ Kok, M. \ 2013
Probability forecasts for natural loads, such as river discharge or wind speed, allow deriving predictive dike failure probabilities within a future time interval, the so-called operational dike failure probabilities. The operational dike failure pro ...
help
The costs of natural disasters under climate change \ Climate research Netherlands : research highlights [Hoofdstuk uit boek]
Bouwer, L.M. \ 2009
Increasing frequencies of extreme weather events are expected to cause more losses from weather disasters. The interplay between hazards, and vulnerability and exposure, make reliable estimates of the actual risks difficult. Climate change will incre ...
help
Climate change and increased risk for the insurance sector : a global perspective and an assessment for the Netherlands \ Natural hazards : journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards [Wetenschappelijk artikel]
Botzen, W.J.W. \ Bergh, J.C.J.M. van den \ Bouwer, L.M. \ 2010
Climate change is projected to increase the frequency and severity of extreme weather events. As a consequence, economic losses caused by natural catastrophes could increase significantly. This will have considerable consequences for the insurance se ...
help
Communicatie redt levens bij een overstroming \ Kennislink.nl [Artikel]
Broeke, A. ten \ Gutteling, J. \ Terpstra, T. \ 2006
Na de watersnoodramp in 1953 beloofde Nederland zichzelf dat zoiets nooit meer mocht gebeuren. Jarenlang werd gewerkt aan ambitieuze plannen om ons land – dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt – te beschermen tegen het water van de zee en ...
help
Conditiebewaking bij Waterschap Zuiderzeeland \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Strikwerda, H. \ 2011
Conditiebewaking is een verzamelnaam voor technieken die erop gericht zijn schades aan machines of installaties in een vroeg stadium te ontdekken, zodat tijdig en gericht actie ondernomen kan worden. Onderzoek heeft aangetoond dat ruim 80% van de mac ...
help
The use of different flood scenario’s including worst cases for emergency planning and flood preparedness \ 5th International conference on flood management, Tsukuba, Japan [Hoofdstuk uit boek]
Leenders, J. \ Bos, M. \ Zoethout, J.M. \ Ruiten, K. van \ 2011
Flood preparedness is based on the frequency and possible impact of a flood and possible mitigating measures. This paper focuses on emergency preparation. Preparation is defined as: to maximize the use of available means and infrastructure in a possi ...
help
Filling in the blanks: constructing effective flood warning messages using the Flood Warning Communicator (FWC) \ Proceedings of the 8th Internal ISCRAM conference - Lisbon, Portugal, May 2011 [Hoofdstuk uit boek]
Terpstra, T. \ Vreugdenhil, H. \ 2011
This paper reports the progress that is being made in developing a software tool (the Flood Warning Communicator, FWC) that helps communication professionals constructing effective flood-warning messages. The program provides authorities with a warni ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.