Login

Hydrotheek

help
Grondwaterwinning onder het Eemien in Salland [Studentenverslag]
Silva, W. \ Vinkers, H. \ 1974
help
Hydrologische veldkenmerken en interpretatie van kaarten toegepast op het waterschap Salland [Boek]
Bon, J. \ 1970
help
The hydrological investigation programme in Salland (The Netherlands) [Boek]
Santing, G. \ Visser, W.C. \ Kouwe, J.J. \ 1974
The aim of the hydrological studies being carried out in Salland (fig. l), an area of some 500 km2 with good aquifers in the province of Overijssel, is to develop directives for the optimum management and exploitation of the groundwater resources of ...
help
Zijlen, weteringen en gravens : de afwatering van Salland tussen de 12de en 17de eeuw \ Van de Hunnepe tot de zee : de geschiedenis van het Waterschap Salland [Artikel]
Zeiler, F.D. \ 1996
help
Schuimvorming in gistingstanks : oorzaak en remedie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Veldhuizen, H. van \ 2006
In januari 2005 werd de werking van de anaërobe gistingstanks van de rwzi’s Raalte en Deventer van het Waterschap Groot Salland ernstig verstoord door schuimvorming. Gezien het feit dat deze schuimvorming zich in dezelfde peri-ode heeft voorgedaan op ...
help
Ecohydrologisch onderzoek westflank Sprengenberg : definitief rapport [Boek]
Bell, J. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2013
In het beheerplan voor het N2000-gebied Sallandse Heuvelrug is aangegeven dat op de westflank van de heuvelrug, ofwel meer specifiek de westflank van de Sprengenberg, gestreefd wordt naar herstel / uitbreiding van vochtige heide. Nader inzicht is daa ...
help
Ecohydrologische systeemanalyse Luttenbergerven [Boek]
Runhaar \ Raterman \ Aggenbach \ 2010
In de jaren 90 van de vorige eeuw zijn in het natuurreservaat Luttenbergerven diverse maatregelen genomen gericht op het herstel van blauwgraslanden, heischrale graslanden en zwak gebufferde vennen. Vraag is in hoeverre deze maatregelen hebben doorge ...
help
Een onderzoek naar de grootte van de weerstanden in de slootbodem bij infiltratie vanuit een sloot [Boek]
Fonck, H. \ 1972
In de herfst van 1971 zijn in het waterschap Salland op een aantal proefplekken metingen verricht die ten doel hadden een inzicht te verkrijgen in de mate waarin infiltratie plaats heeft vanuit een watervoerende leiding wanneer de grondwaterspiegel i ...
help
Automatisering bij inspectie waterkeringen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bosch, H. \ 2011
Waterschap Groot Salland heeft de afgelopen jaren fors vooruitgang geboekt op het gebied van automatisering. Zowel bij de dijkwacht, de dijkschouw, als de bij de inspectie over water gebruiken ze moderne applicaties om mogelijke schade aan keringen g ...
help
Wateraanvoerplan Luttenberg : adaptief waterbeheer (19) \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Geldof, G.D. \ Griffioen, C.J.H. \ 1994
help
Grondwaterstromingsmodellen voor Salland [Studentenverslag]
Vinkers, H.J. \ 1974
help
De geohydrochemie van het jongpleistoceen in Salland in relatie tot topografie en geohydrologie [Boek]
Duijvenbooden, W. van \ 1974
help
Aanwonenden en de herinrichting van ‘hun’ Regge \ H2O online [Artikel]
Steege, B. ter \ Smit, G. \ 2014
In dit artikel nemen we u mee op een reis langs de Regge door het dorp Goor. Op deze reis willen we u deelgenoot maken van het proces dat de herinrichting van de Regge door Goor tot een succes heeft gemaakt. We vertellen dit verhaal vanuit het perspe ...
help
Watervoorziening Salland: stapsgewijze clustering van de drinkwaterproductie [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Timmer, J. \ Hagen, K. \ Tienhoven, P. \ Glastra, M. \ 2002
Het gevolgde traject om stapsgewijs tot clustering van de productiemiddelen rond Deventer te komen wordt beschreven
help
Bodemkundig en hydrologisch onderzoek sportvelden Deventer [Boek]
Dekkers, J.M.J. \ 1984
help
Vispassage Groot Salland : 'Geef me de voorwaarden maar, dan maken wij er wel wat van' [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schutte, F. \ Dijk, G.J. van \ 2009
"Geef me de voorwaarden maar, dan maken wij wel wat", waren de woorden van Freddie Schutte, opzichter waterbeheer district 1 bij het waterschap Groot Salland. Door het bekende principe van een 'De Wit passage' te integreren in een stuw ontstond een e ...
help
Een Een knal met een boodschap voor iedereen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2013
In oktober 2012 ontplofte de rioolwaterzuivering in Raalte door defecten in de installatie voor de productie van biogas. De schade was enorm. Hoe heeft dijkgraaf Herman Dijk van Waterschap Groot Salland deze gebeurtenis en de nasleep ervaren?
help
Baggerklus buitengracht Deventer van start \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2011
In de Tweede Wereldoorlog zijn er mogelijk bommen en munitie in de grachten van Deventer terechtgekomen. Om veilig te kunnen baggeren, was het nodig mogelijke explosieven te ruimen. Voorjaar 2010 is er met een bootje met een grote hark gedregd. Er kw ...
help
Toepassing feedforward regeling op rwzi Deventer \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Veldhuizen, H. van \ Huijsman, H. \ Assink, J. \ 2005
Rwzi Deventer bestaat uit een actief slibinstallatie met voorbezinking en gisting. In 2003 is de actief slibinstallatie omgebouwd tot het BCFS®-proces en is de hydraulische capaciteit verhoogd van 4.000 m3/h naar 6.600 m3/h. Hoewel de rwzi Deventer n ...
help
Collaboration essential for an energy neutral urban water cycle \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Frijns, J. \ Mulder, M. \ Roorda, J. \ Schepman, H. \ Voskamp, T. \ 2013
Two Dutch water boards prepared a Master Plan with measures to substantially reduce their energy use by 2027. In total, more than 100 measures were identified such as bubble aeration and heat recovery from effluent. Together these measures result in ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.