Login

Hydrotheek

help
Uitsluitingsclausule is achterhaald : overstromingsverzekering kan wel \ Waterwonen [Artikel]
Wesselink, J.-W. \ 2008
In Nederland is verzekeren tegen overstromingen niet mogelijk. Maar volgens experts is dat niet alleen een achterhaalde uitsluiting, het is ook verzekeringstechnisch niet on-mogelijk om binnendijkse en buitendijkse objecten te verzekeren
help
Atlas 2001 : Atlas der Überschwemmungsgefährdung und möglichen Schäden bei Extremhochwasser am Rhein = Atlas de lì aléa dínondation et des dommages potentiels en cas de crues extrêmes sur le Rhin = Atlas van het overstromingsgevaar en mogelijke schade bij extreem hoogwater van de Rijn [Kaart]
Schnatz, I. \ Busskamp, R. \ Internationale Kommission zum Schutz des Rheins \ 2001
help
Afschuivingen Oude Bildtdijk [Boek]
Muijs, J.A. \ 1981
In maart 1981 traden afschuivingen op van het zuidelijk talud van de Oude Bildtdijk. De afschuivingen van het binnentalud van deze tweede waterkering vonden over grote lengte plaats. De dijkbeheerder, het Waterschap Fryslân, heeft het Centrum voor On ...
help
Verzekeren tegen grote overstromingen [Boek]
Vrijling, J.K. \ Eijgenraam, C.J.J. \ Kok, M. \ [ca. 2008]
Door diverse instanties wordt individueel privaat verzekeren tegen de gevolgen van overstromen ten gevolge van de doorbraak van een (primaire) waterkering voorgesteld als aanvulling op of als vervanging van uitkeringen door de overheid ingeval van ov ...
help
Schade aan waterkeringen door omgevallen bomen na de storm van 18 januari 2007 : een enquête onder de Nederlandse Water- en Hoogheemraadschappen [Boek]
Frissel, J.Y. \ Huiskes, H.P.J. \ 2007
In januari 2007 heeft Nederland 3 keer met storm te maken gehad, waarvan de storm van 18 januari de zwaarste was. Deze storm was tevens de zwaarste storm van de afgelopen 5 jaar. Ook door beplantingen op waterkeringen mag de veiligheid van het achter ...
help
New Orleans: toen de dijken bezweken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kanning, W. \ Kok, M. \ Vrijling, J. \ 2007
De overstroming van New Orleans is alweer bijna anderhalf jaar geleden. Er is veel over de ramp geschreven, maar wat er precies gebeurt is en wat de gevolgen waren bleef vaak onderbelicht. Een team van de TU Delft en HKVLIJN IN WATER deed onderzoek n ...
help
Afschuiving kwam niet alleen door droog veen : AGV 'nog niet veel wijzer' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Reitsma, M. \ 2003
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht wil begin volgend jaar het onderzoek naar de oorzaak van de dijkafschuiving bij Wilnis afgerond hebben. Nu al is uit onderzoek van GeoDelft gebleken dat verdroging alleen niet de oorzaak kan zijn
help
Verdroging in natuurgebieden : schade, waardering en verhaal \ Milieu en recht [Artikel]
Putter, P. de \ Verschuuren, J. \ 1998
help
International conference on North sea pollution : "Technical strategies for improvement", Amsterdam 10 - 14 september [1990] : Aquatech '90 [Congresverslag]
International Association of Water Pollution Research and Control \ European Water Pollution Control Association \ NVA \ [1991]
help
Het prijskaartje van een overstroming \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Asselman, N.E.M. \ 2005
In deze waterspecial aandacht voor het Delft Clusterproject 'gevolgen van overstromingen'. Onderdeel van het project is het ontwerp van een voorspellingsmodel van het aantal te verwachten slachtoffers bij een overstroming. Het gaat daarbij om: vlucht ...
help
Leren leven met het waterkonijn : het nut en de noodzaak van de muskusrattenbestrijding \ Boomblad [Artikel]
Woestenburg, M. \ 2006
Elke provincie heeft een bestijdingsdienst voor muskusratten. Alleen in de Krimpenerwaard waren het er in 2005 al zo'n 38.000. Bureau Waardenburg onderzocht, of de bestrijding niet optimaler kan. Gevolgd door een onderzoek van Alterra (Lammertsma, 20 ...
help
Utrecht analyseert oppervlakteschade en scheuren : rioolinspectie op basis van schadeoorzaken : dossier: Afval- en hemelwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Sloot, J.S. \ Verhoeven, C.A. \ 2008
Utrecht heeft gezocht naar een nieuwe strategie voor rioolinspectie op basis van de oorzaken van schadebeelden. De gemeente wilde weten of het mogelijk is te voorspellen waar een slechte toestand voorkomt, als bekend is welke omgevingsfactoren schade ...
help
De voorjaars- en zomergrondwaterstanden in enkele oostelijke en zuidelijke zandgebieden in het droge jaar 1976 [Boek]
Boheemen, P.J.M. van \ 1977
Onderzocht is in hoeverre de standen van het ondiepe grondwater in enkele zandgebieden, die, in het voorjaar van 1976 en 1977 en de zomer van 1976 zijn opgetreden, afwijken van de gemiddelden van de voorjaars- en zomergrondwaterstanden in de perioden ...
help
Riolering en waterverontreiniging : probleemstelling [Boek]
Veldkamp, F.B. \ [ca. 1977]
help
Hemelwater in de woning: zaak van gemeente of burger? \ Tijdschrift voor bouwrecht [Artikel]
Handgraaf, S. \ Putter, P. de \ 2015
Anticiperen op klimaatverandering in het algemeen en meer extreme buien in het bijzonder is niet enkel een zaak van rioleringsbeheer. Om overlast of schade te voorkomen, zijn aanvullende maatregelen nodig. Hemelwater zou zoveel mogelijk naar open wat ...
help
[Sarajevo] : stad zonder water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bohr, R. \ 1993
help
Overeenkomst en verschil tussen gifzakjes en schollarven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dijk, R. van \ Plieger, R. \ Praagman, N. \ 1995
Voor de analyse van fysische, biologische en chemische processen en transporten in de Noordzee wordt steeds meer gebruik gemaakt van mathematische modellen. Soms is er een grote mate van overeenkomst tussen twee op zich totaal verschillende processen ...
help
Loss of life models for sea and river floods \ Flood defence 2002 [Hoofdstuk uit boek]
Jonkman, S.N. \ Gelder, P.H.A.J.M. van \ Vrijling, J.K. \ 2002
An overview is given of methods available in literature to estimate the loss of life caussed by floods. The methods are described and applied to a case study to study their applicability for flood hazard deterimination in the Netherlands. Besides, a ...
help
Van waterleidingbedrijven naar milieubedrijven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1990
help
De noodzaak van dynamische karakteristieken voor terugslagkleppen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kruisbrink, A. \ 2004
Hoewel terugslagkleppen pompen moeten beschermen in noodsituaties, kunnen zij juist de oorzaak zijn van schade aan de pomp of leidingsysteem. Problemen als waterslag en slamming, die optreden als gevolg van de sluiting van terugslagkleppen, zijn veel ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.