Login

Hydrotheek

help
Meer kroos in de toekomst, maar doen we er iets aan? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peeters, E.T.H.M. \ Heuts, G.M. \ Netten, J.C. \ 2013
Hogere temperaturen zullen leiden tot meer kroosvorming, wat de kwaliteit van het oppervlaktewater negatief beïnvloedt. Het sterker verminderen van de toevoer van voedingsstoffen (nutriënten) in het water, kan de effecten van klimaatverandering neutr ...
help
A simple method for analysing the effects of algae on the growth of Lemna and preventing algal growth in duckweed bioassays \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
Szabo, S. \ Roijackers, R.M.M. \ Scheffer, M. \ 2003
A simple novel method for indoor culture experiments with small floating water plants, such as Lemnaceae, is described
help
Meer en langduriger kroos bij veranderend klimaat \ H2O online [Artikel]
Peeters, E.T.H.M. \ Heuts, G.M. \ Netten, J.C. \ 2013
Hogere temperaturen zullen leiden tot meer kroosvorming, wat de kwaliteit van het oppervlaktewater negatief beïnvloedt. Het sterker verminderen van de toevoer van voedingsstoffen (nutriënten) in het water, kan de effecten van klimaatverandering neutr ...
help
Invloed van waterplanten op de stroming van water in de sloot \ Vegetatiebeheer in lintvormige landschapselementen [Artikel]
Pitlo, R.H. \ [1985]
help
Concept-afwegingskader beheersing invasieve oever- en waterplanten [Boek]
Dijk, C. van \ Riemens, M. \ 2014
Uitheemse, woekerende oeverplanten en waterplanten kunnen voor veel problemen zorgen in de waterbeheersing. Dan is bestrijding gewenst. Dit rapport is een eerste stap in de ontwikkeling van een volwaardig afwegingskader voor het kiezen van de meest a ...
help
Grote waternavel : aan de waterkant \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Zonderwijk, M. \ 2008
In de reeks exotische planten die zich in een rap tempo langs de Hollandse waterkant verspreiden, is de belangrijkste boef en passant vaak genoemd, maar nog niet apart behandeld. We hebben het dan over de grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides)
help
De invloed van vegetatie op het waterdoorvoerend vermogen van een waterloop [Boek]
Querner, E.P. \ 1985
Deze nota behandelt een literatuurstudie over stromingsyeerstand in open waterlopen. De vegetatieontwikkeling en de invloed hiervan op de stromingsweerstand wordt in detail besproken.
help
The effect of pH variation at the ammonium/ammonia equilibrium in wastewater and its toxicity to Lemna gibba \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Körner, S. \ Das, S.K. \ Veenstra, S. \ 2001
help
De groene invasie: de moeizame strijd tegen watercrassula, waternavel en waterteunisbloem \ Boomblad [Artikel]
Moons, K. \ 2009
Waterschappen hebben al tiental jaren last van de buitensporige groei van invasieve waterplanten. Nu ondervonden ook steeds meer natuurbeheerders problemen met de exotische vijverplanten. De Platenziektenkundige Dienst roept op tot doorgeven van waar ...
help
A model of ditch vegetation in relation to eutrophication \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Janse, J.H. \ 1998
help
Bestrijden exoten : 'dat is een heel gedoe' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2015
De cabomba caroliniana, oftewel de waterwaaier, is een invasieve exoot. De waterplant verspreidt zich razendsnel en bestrijding lijkt een gevecht tegen de bierkaai. Bij de Loosdrechtse Plassen gloort dit voorjaar enige hoop in de strijd tegen de door ...
help
Exotisch overlast : nieuwe soorten waterplanten vragen extra onderhoud \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Augustijn, J. \ 2008
Waterbeheerders ondervinden in toenemende mate last van ongewenste waterplanten, veroorzaakt door de komst van nieuwe, exotische soorten. Ze kunnen een watergang plotseling volledig overwoekeren. Welke planten zijn de laatste jaren opgedoken, hoe zie ...
help
Rapport over het onderzoek betreffende nevenwerkingen bij het gebruik van chemische middelen voor de bestrijding van waterplanten [Boek]
Heer, J.C.M. de \ 1961
Het onderzoek had tot doel na te gaan of de levensgemeenschappen in watergangen veranderd o.i.v. normale doseringen van enige gebruikelijke herbiciden.
help
Een efficiënte aanpak van invasieve exoten in en rond de waterloop : eindrapport van de Invexo-casus 'Grote waternavel en andere invasieve (water)planten' [Boek]
2013
Zowel in Nederland als Vlaanderen worden waterlopen meer en meer gekoloniseerd door uitheemse waterplanten zoals de grote waternavel. De plant komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Daar vindt men de plant in voedselarm water in het oerwoud, waar veel ...
help
Parelvederkruid, een nieuwe plaag in het watermilieu? : voorlopig alleen in Overijssel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meyer, S. \ 2002
Parelvederkruid is een uitheemse waterplant die zich woekerend gedraagt, hoewel minder agressief dan de grote waternavel. Nieuwe groeiplaatsen moeten kritisch bekeken worden als er problemen optreden met afvoer of natuurbeheer
help
Grote waternavel ook een bedreiging voor zwak gebufferde vennen \ De levende natuur [Artikel]
Mars, H. de \ Bouman, A.C. \ 2002
Analyse van het potentiële leefgebied van de Hydrocotyle ranunculoides. Niet alleen in beken, maar ook in vennen en andere zwakbufferende milieus kan deze waterplant gaan woekeren
help
Driehoeksmosselen en aangroeiproblemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jenner, H.A. \ Mommen, J.P.M. \ 1985
Elektriciteitscentrales ondervinden last van mosselen, doordat ze het koelwatersysteem verstoppen. Daarom is de KEMA aan het eind van de jaren zeventig begonnen met onderzoek naar bestrijdingsmogelijkheden van mosselen, daarbij rekening houdend met h ...
help
Verstrikt in het fonteinkruid: watersporters en Rijkswaterstaat zoeken oplossing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ 2015
Watersporters, vissers en zwemmers hebben iedere zomer veel last van fonteinkruid, een waterplant die grote delen van de Randmeren bedekt. Maaien lijkt een oplossing. Recreanten en Rijkswaterstaat worden het echter niet eens over de rekening: wie moe ...
help
Waterteunisbloem is de mooiste plaagplant : aan de waterkant \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Zonderwijk, M. \ 2011
Waterteunisbloem is een nieuwkomer in onze sloten en plassen. Deze opvallende geelbloeiende vijverplant is in 1990 voor het eerst in het wild in de Nederlandse sloten en kanalen aangetroffen, in 1996 gebeurde dat in België. De van oorsprong Zuid-Amer ...
help
Ontwikkeling milieuvriendelijke maaiboot in opdracht van DWR : 'de nieuwe maaiboot zorgt voor een betere waterkwaliteit' \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2006
Elk jaar, aan het begin en het einde van het groeiseizoen, maken maaiboten de waterwegen schoon zodat het ecologisch systeem gezond blijft en het water goed kan doorstromen. Hoewel de maaiboten hun werk prima doen, zitten er aan hun werkwijze enkele ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.