Login

Hydrotheek

help
Gemeenten missen geld voor afkoppelen : VROM gemist op studiedag over verbreed rioolrecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
De Wet gemeentelijke watertaken en de nieuwe integrale Waterwet stonden centraal op een bijeenkomst op 28 september in het Watermuseum in Arnhem over het verbreed rioolrecht. Op dit door het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid georganiseerd sympos ...
help
'Gemeenten moeten afkoppelen verplicht stellen' [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
De mogelijkheden zijn er al om het afkoppelen van het hemelwater van de riolering verplicht te stellen. Alleen dringt dit nog niet tot iedere gemeente door. Onder andere Stichting RIONED pleitte er op 11 juni in Apeldoorn voor om die verplichting mee ...
help
Deuren open voor nieuwe wc-potten : afvalwaterzuivering gebaat bij inzameling urine \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Het apart inzamelen en behandelen van urine kan ingevoerd worden op campings, ziekenhuizen, scholen en overheidsgebouwen. De snelheid waarmee de gebruiker aan de nieuwe soort wc went en de resultaten van onderzoek naar de verwerking van de ingezameld ...
help
Noordenveld leeft met water : afkoppelgids [Boek]
Gemeente Noordenveld \ 2006
Het meeste regenwater wordt goed benut, het valt in onze tuinen en plantsoenen en het spoelt de straten schoon. Het vult de vijvers in de openbare ruimte en bij u in de tuin. Toch kunnen we er meer mee doen, ook in onze huishoudens. In deze gids is b ...
help
Afkoppelverplichting, onze wens is Vlaams feit : directeur VLARIO over koers kennisplatform \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2015
Overlegplatform VLARIO bestaat dit jaar 24 jaar. Directeur Wendy Francken blikt terug op de successen van het kenniscentrum en overlegplatform. Ook kijkt ze vooruit en geeft ze aan wat de leden het komend jaar kunnen verwachten.
help
RIONEDdag 2012 [Website]
[2012]
De jaarlijkse RIONEDdag is voor iedereen die werkt aan de rioleringszorg in Nederland. De RIONEDdag biedt inzicht in ontwikkelingen in het vakgebied en beleid. In een viertal parallelsessies komen aan bod: "ontwikkelingen in gegevensbeheer en inspect ...
help
Voorstel om urine apart in te zamelen : nieuwe stad bij Groningen moet emissievrij worden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
De nieuw te bouwen stad Meerstad, ten oosten van Groningen, krijgt een emissievrij watersysteem. Om dat te bereiken wordt urine apart ingezameld, regenwater direct of via een helofytenfilter op het oppervlaktewater geloosd, 'grijs' water apart behand ...
help
Helft van kosten afvalwaterketen voor rekening van hemelwater : afvoer en verwerking van neerslag \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nieuwenhuizen, A. van \ Kampschreur, M. \ Dirkzwager, A. \ 2005
Het landelijke kostenaandeel van hemelwater in de afvalwaterketen bedraagt 44 procent (in de riolering 51 procent en in transport en zuivering 30 procent). Dit blijkt uit onderzoek van Witteveen+Bos in opdracht van het Rijksinstituut voor Integraal Z ...
help
Ervaringen met urinescheiding in Europa : Zweden en Duitsland lopen voor op Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roorda, J. \ Swart, B. \ Palsma, B. \ 2005
Urine is een relatief kleine afvalwaterstroom met een zeer hoge vuillast. Onderzoek door STOWA in 2001 toont bovendien aan dat het afkoppelen van urine een duidelijk positief effect kan hebben op de werking van de conventionele rioolwaterzuiveringen. ...
help
Reactie op ‘Verdeling van kosten in de afvalwaterketen’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Palsma, B. \ Kerk, A. van der \ Wieringen, H. van \ 2005
Ondergetekenden willen hierbij graag een toevoeging plaatsen op het artikel 'Helft van kosten afvalwaterketen voor rekening van hemelwater' uit nummer 6 van 25 maart jl.. In dit artikel wordt het landelijke kostenaandeel voor afvoer en verwerking van ...
help
The challenge to treat concentrated black water, Sanitation challenge, 20-05-2008 [Presentatie]
Graaff, M. de \ Zeeman, G. \ Temmink, H. \ Buisman, C.J.N. \ 2008
De uitdaging voor de behandeling van geconcentreerd zwart water. Presentatie Sanitation challenge, 20-05-2008
help
Het nieuwe plassen : ook iets voor ons? [Poster]
Waterschap Rijn en IJssel \ [ca. 2008]
Waterschap Rijn en IJssel staat open voor nieuwe ontwikkelingen. Eén van de vragen die ze zich doorlopend stellen is: ‘Hoe komen we aan nóg schoner water in ons leefgebied.’ Een recente ontwikkeling is urinescheiding, ook wel ’Het Nieuwe Plassen’ gen ...
help
Schonere wateren door het nieuwe plassen \ Rondleiding [Artikel]
2007
Bij de woorden 'riolering' en 'vervuiling' denk je vaak automatisch aan uitwerpselen. Maar laat stank en schijn u niet bedriegen. Want het leidt geen twijfel wat de grootste vervuiler is van rioolwater: geen feces, maar urine. Volgens ingewijden word ...
help
Modern toilet houdt rekening met milieu! \ TVVL magazine : officieel orgaan van de Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in Gebouwen TVVL [Artikel]
Palsma, B. \ Duker, B. \ Swart, B. \ 2005
Er was nieuws dit voorjaar! Onder de kop “Nieuw toilet maakt einde aan gespetter” deed De Telegraaf verslag van een project in Meppel. Het trok de aandacht van bijna alle kranten, enkele radiozenders en zelfs de televisie. Zo kon het gebeuren dat in ...
help
Afkoppelen Ja : Afkoppelen Nee [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2007
Afkoppelen houdt de gemoederen aardig bezig in rioleringsland. Moeten we er nu wel of niet aan beginnen? Wegen de kosten nu eigenlijk wel op tegen de baten en wat weten we nu precies over de langetermijneffecten van afkoppelen? De meningen beginnen o ...
help
Lamellenafscheider alternatief voor een verbeterd gescheiden stelsel? [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berendsen, F. \ 2007
Bij een verbeterd gescheiden stelsel wordt ongeveer 70 procent van het regenwater afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Om overstorten vanuit het droogweerafvoerriool te voorkomen, het zuiveringsrendement van de rwzi te verhogen en de ri ...
help
Gescheiden inzameling van urine : richtlijnen en randvoorwaarden \ TVVL magazine : officieel orgaan van de Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in Gebouwen TVVL [Artikel]
Steltenpool, M.A. \ 2010
'Gescheiden sanitatie wordt steeds vaker toegepast in Nederland. Hierbij wordt de urine zo geconcentreerd mogelijk, en gescheiden van de fecaliën, opgevangen. Veel van de huidige installatienormen en -richtlijnen zijn echter niet toereikend voor syst ...
help
Demonstratieproject mechanische zandscheidingsinstallatie Slufter : eindevaluatie [Boek]
Rijkswaterstaat \ 2000
help
Demonstratieproject zandscheiding toont potenties : 75.000 ton zand uit 106.000 ton verontreinigde baggerspecie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Ringeling, R.H.P. \ Visser, D. \ 2000
Verslag van het project, waarin gedurende 2,5 jaar ervaring werd opgedaan met mechanische zandscheiding in combinatie met sedimentatiebekkens
help
Basisinspanning gescheiden rioolstelsel ter discussie \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Elhorst, K. \ 2009
“Er komt een landelijke discussie over de basisinspanning gescheiden rioolstelsel”, dat voorziet beleidsmedewerker water Henk Velthorst van de gemeente Arnhem. Er zijn aanwijzingen genoeg dat zo’n discussie heel zinvol kan zijn. Die aanwijzingen vind ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.