Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 805

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: trefwoord="sediment"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Lift up of Lowlands : beneficial use of dredged sediments to reverse land subsidence [Proefschrift]
Figueiredo Oliveira, Bruna Raquel \ 2017
help
Temperature in water and sediment in the pesticide model TOXSWA : implementation report [Boek]
Beltman, W.H.J. \ Adriaanse, P.I. \ Jacobs, C.M.J. \ Mulder, H.M. \ 2017
TOXSWA simuleert het gedrag van stoffen in oppervlaktewater om blootstellingsconcentratie te berekenen voor organismen die in water of sediment leven, als onderdeel van de aquatische risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen (GBM). Het vernieuw ...
help
Preliminary characterisation of the reactivity of the Dutch subsurface at intermediate depth (30 - 400m) [Boek]
Kempen, Cheryl van \ Griffioen, Jasper \ 2016
The objective of this study is to statistically characterise the geochemical composition of the Dutch subsurface at intermediate depth (30-400 m) as such characterisations were lacking before. Data-sets of geochemical analyses were obtained from TNO ...
help
Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 : datarapport benthos bemonstering vooroever en strand najaar 2015 [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ 2016
Van 24 augustus tot en met 16 oktober 2015 is er een bemonstering uitgevoerd van het benthos en de sedimentkarakteristieken bij de Zandmotor. De vooroever is bemonsterd met de Van Veen happer (120 stations) en de bodemschaaf (109 stations). Het stran ...
help
Monitoring and statistical modelling of sedimentation in gully pots \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Post, J.A.B. \ Pothof, I.W.M. \ Dirksen, J. \ Baars, E.J. \ Langeveld, J.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2016
Gully pots are essential assets designed to relief the downstream system by trapping solids and attached pollutants suspended in runoff. This study applied a methodology to develop a quantitative gully pot sedimentation and blockage model. To this en ...
help
Verslag van de bijeenkomst ‘De Overijsselse Vecht: dynamiek van rivier en landschap’ op vrijdag 16 september in Stegeren [Congresverslag]
Weeren, B.-J. van \ 2016
Op vrijdag 16 september 2016 vond in Stegeren bij Ommen de bijeenkomst ‘De Overijsselse Vecht: dynamiek van natuur en landschap’ plaats. Tijdens deze dag, georganiseerd door NCR, Waterschap Vechtstromen en STOWA, werd vanuit diverse invalshoeken geke ...
help
The aftermath of “Room for the River” and restoration works: coping with excessive maintenance dredging \ Journal of hydro-environment research [Artikel]
Vuren, S. van \ Paarlberg, A. \ Havinga, H. \ 2015
In the 19th and early 20th centuries, the Rhine in the Netherlands has been heavily trained for the purpose of safe discharge of water, sediment and ice, and a better navigability. Currently a large number of new river intervention works are planned ...
help
Hemelse modder: bagger verdient beter imago \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Brils, J. \ Boer, P.D. de \ Mulder, J.P.M. \ Boer, E. de \ 2014
Sediment is de basisgrondstof van de Delta waarin wij leven. In een duurzame samenleving wordt vrijgekomen bagger dan ook hergebruikt als nuttige bouwstof. Dit past geheel bij de filosofie van een circulaire economie. Waarom is deze logica in de prak ...
help
Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 : datarapport benthos bemonstering vooroever en strand najaar 2013 [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ 2014
Om de effecten van de Zandmotor op de bodemdiergemeenschap te onderzoeken worden er in het najaar bemonsteringen uitgevoerd van sediment en bodemdieren op het strand met een steekframe in de ondiepe kustzone met een Van Veen happer en een bodemschaaf ...
help
Troebel water verhelderd \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Penning, E. \ Rutjes, C. \ Bakker, L. \ Genseberger, M. \ Lucas Pardo, M. de \ Geest, G. van \ 2014
Veel ondiepe meren en plassen in Nederland zijn nog altijd te troebel. Hoewel algenbloei vaak als boosdoener wordt beschouwd, speelt de opwerveling van sediment ten gevolge van wind, stroming, (macro)fauna en menselijk gebruik ook een belangrijke rol ...
help
Ecosysteemdiensten van een geïntegreerd bodem-, water- en sedimentbeheer : sedimenten als essentieel onderdeel van het watersysteem \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Caers, T. \ Van Vosselen, A. \ De Cooman, W. \ Deproost, P. \ 2013
De Europese Kaderrichtlijn Water biedt een kader voor het beheer van oppervlakte- en grondwater. Deze richtlijn verplicht de lidstaten ondermeer om een goede fysico-chemische en ecologische kwaliteit te bekomen van haar watersystemen. Over waterbodem ...
help
Lake responses following lanthanum-modified bentonite clay (Phoslock) application: an analysis of water column lanthanum data from 16 case study lakes \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Spears, B.M. \ Lürling, M. \ Yasseri, S. \ Castro-Castellon, A.T. \ Gibbs, M. \ Meis, S. \ McDonald, C. \ McIntosh, J. \ Sleep, D. \ Oosterhout, F. van \ 2013
Phoslock is a lanthanum (La) modified bentonite clay that is being increasingly used as a geo-engineering tool for the control of legacy phosphorus (P) release from lake bed sediments to overlying waters. This study investigates the potential for neg ...
help
Methods for the estimation of erosion, sediment transport and deposition in steep mountain catchments [Boek]
Gertsch, E. \ Lehmann, C. \ Spreafico, M. \ cop. 2012
During the last few years several research studies have been carried-out at the universities of Berne and Zurich with the aim to get better procedures for the estimation of erosion, sediment transport and deposition in steep mountainous catchments. 2 ...
help
The state of the coast (Toestand van de kust) : case study: North Holland [Boek]
Giardino, A. \ Santinelli, G. \ Bruens, A. \ 2012
Over more than a thousand years, the Dutch coast has been eroding for large stretches. Coastal retreat puts coastal functions (e.g. safety against flooding) under pressure. Since 1990, the Dutch policy aims at preventing further retreat of the coastl ...
help
Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 : meetplan benthos vooroever en natte strandnajaar 2012 [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ 2012
Met het concept van de Zandmotor, een megasuppletie voor de kust waarmee de kustveiligheid voor de lange termijn wordt gecombineerd met de realisatie van ruimte voor natuur en recreatie, is nog geen ervaring opgedaan. In 2011 is gestart met de aanleg ...
help
Rapport Europese Commissie onleesbaar door overvloed aan afkortingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Valk, M. van der \ 2012
In de periode 2007-2013 besteedt de Europese Unie binnen het zevende Kaderprogramma 1,8 miljard euro aan milieuonderzoek (inclusief klimaatverandering). Onderzoek aan water maakt hier deel van uit. Daarnaast is 42,9 miljard euro uitgetrokken voor lan ...
help
Het modelleren van deeltjes in het leidingnet : inzoomen op vervuiling van een deel van het net van Purmerend [Boek]
Blokker, E.J.M. \ Schaap, P.G. \ 2011
Bruinwaterklachten worden veroorzaakt door het opwervelen van geaccumuleerd sediment. Het sediment bestaat voornamelijk uit deeltjes die van het pompstation afkomstig zijn. Dit rapport geeft een samenvatting van onderzoek (en conclusies) om via prakt ...
help
Morfologische, ecologische en governance principes voor ecodynamisch ontwerpen: toegespitst op de 'Bouwen met Natuur' pilots Friese IJsselmeerkust : building with nature, case Markermeer IJsselmeer [Boek]
Groot, A. \ Lenselink, G. \ Vlieger, B. de \ Janssen, S. \ [ca. 2011]
Het concept ‘Bouwen met Natuur’ richt zich op gebiedsgerichte ontwerpprocessen langs kusten met het doel om de interactie tussen menselijke ingrepen en ecosysteem processen te vergroten. Het concept maakt maximaal gebruik van dynamiek van natuurlijke ...
help
Measuring concentrations of freely dissolved polyaromatic hydrocarbons in sediment-pore water using passive sampling with polyoxymethylene [Studentenverslag]
Oudone, P. \ 2011
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are one of sediment contaminants drawing great concerns in relation to adverse impacts on aquatic organisms. Dredging and dispose is one of the methods used to eliminate such problem. Due to the concern of mass ...
help
Modelling wind-blown sediment transport around single vegetation elements \ Earth surface processes and landforms : the journal of the British Geomorphological Research Group [Artikel]
Leenders, J.K. \ Sterk, G. \ Boxtel, J.H. Van \ 2011
The aim of this study was to develop a model of wind-blown soil erosion and sediment transport around a single shrub-type vegetation element. Starting with the selection of a suitable transport equation from four possible sediment transport equations ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.