Login

Hydrotheek

help
How to create a smart levee \ Proceedings 8th International symposium on field measurements in geomechanics, Berlin, 12-16 September [Hoofdstuk uit boek]
Hopman, V. \ Kruiver, P. \ Koelewijn, A. \ 2011
In the Netherlands, relevant research in the past few years has been concentrated on full-scale field experiments on levees, mainly related to the so-called „IJkdijk‟ (Dutch for „calibration levee‟) and its spin-offs. At a special test site, on one l ...
help
130320 IJkdijk P01 Henk van 't Land - Opening [Video]
Land, H. van 't \ STOWAvideo \ 2013
Anders denken over en handelen met dijken. Zo heet de bijeenkomst, gehouden in Burgers Zoo Arnhem, maart 2013. De voorzitter van Stichting IJkdijk brengt de bijzonderheden van themamiddag en ijkdijk in beeld.
help
Battman in één dag : Arnhem adopteert akoestiek voor rioolonderzoek \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2014
Tijdens herstelwerkzaamheden aan het Arnhemse moerriool ontdekten senior rioolbeheerder Erik Laurentzen en senior toezichthouder projecten Karel Jacobs dat er iets niet klopte. Nabijgelegen riolen, die op papier dichtgeschuimd zouden moeten zijn, ble ...
help
De veilige technodijk van Bos & Wiering [uitvinders] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2013
Geavanceerde sensortechnologie om de conditie van dijken te bewaken en zonodig te verbeteren, die vinding deden Henk Wiering en Harry Bos. Ze wonnen met hun DMC-systeem de Waterinnovatieprijs 2012 van de Unie van Waterschappen. "Dankzij DMC kun je in ...
help
Sensoren steeds belangrijker, ook in watersector : toekomstverkenningen in de drinkwatersector (5) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mars, R. \ 2003
De samenleving raakt in snel tempo 'gesensoriseerd'. Sensorisering en robotisering leiden tot een grotere uniformiteit van het product en bieden daardoor de mogelijkheid van verhoging van de standaard. Ook in de watersector zullen sensoren uit een oo ...
help
Sensortechniek alternatief voor analyser? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schuurman, E. \ 2005
In de periode februari tot en met september 2004 is in één van de vier beluchtingtanks van rwzi De Groote Lucht een proef uitgevoerd met een ammoniumsensor. Nadat bleek dat de meetwaarden van de sensor vergelijkbaar waren met die van de aanwezige amm ...
help
Toepassing van nieuwe sensoren vereist brede samenwerking en gestructureerde discussies \ H2O online [Artikel]
Kulve, H. te \ Kronemeijer, A.J. \ 2014
Sensoren zijn een veelbelovende optie voor het beheersen en controleren van waterkwaliteit. Innovatie en implementatie van sensoren wordt momenteel belemmerd door onduidelijkheden over prestaties van sensoren en behoeften van gebruikers. Er wordt nie ...
help
The UrbanFlood early warning system: sensors and coastal flood safety’ \ Proceedings CoastGIS 2011: 10th international symposium on GIS and computer mapping for coastal zone management, Oostende, 5-8 Sept. [Hoofdstuk uit boek]
Pengel, B.E. \ Wentholt, L.R. \ Krzhizhanovskaya, V.V. \ 2011
The UrbanFlood early warning system (EWS) is an Internet-based system designed to monitor data from extremely large sensor networks in flood defences such as embankments, dikes, levees, and dams. The EWS uses real-time sensor information and Artifici ...
help
Doe meer met een elektrode \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Piron, D. \ 2011
Voor de regeling van de beluchting wordt veel gebruik gemaakt van een zuurstofmeter al dan niet in combinatie met een ammonium- of nitraatanalyser. De laatste tijd worden ook veel meters toegepast met een sensor, waarin een ionselectieve elektrode is ...
help
Backtracing helpt waterkwaliteitssensoren slim te plaatsen en calamiteiten op te sporen \ H2O online [Artikel]
Thienen, P. van \ Vries, D. \ Zaadstra, E. \ 2013
Waterkwaliteitssensoren geven een lokaal beeld van waterkwaliteitsparameters in het distributienet. Met behulp van hydraulische modellen kunnen ze ook belangrijke informatie over andere delen van het netwerk opleveren. In dit artikel laten wij zien h ...
help
Dijkmonitoring: beoordeling van meettechnieken en visualisatiesystemen : eindrapport All-in-one Sensor Validatie Test [Boek]
Vries, G. de \ cop. 2013
Stichting IJkdijk heeft met haar partners in 2012 op de IJkdijklocatie de All-in-one Sensor Validatie Test (AIO SVT) uitgevoerd. Een IJkdijkproject waarin drie proefdijken op meerdere faalmechanismen konden bezwijken en de deelnemende bedrijven voors ...
help
Dijken van de toekomst \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 2015
De aloude dijkversterking stuit steeds vaker op fysieke, ruimtelijke en maatschappelijke grenzen. Er zijn alternatieven. In een apart hoofdstuk zet het boek 'Dijken van Nederland' de toekomstdijken op een rijtje.
help
On-line drinkwatermonitoring met een UV-sonde : hoge kosten niet langer een struikelblok [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Broeke, J. van den \ Brandt, A. \ 2005
De UV-absorptie van water bij 254 nanometer wordt vaak gebruikt als maatstaf voor de aanwezigheid van organische stoffen. Door het gehele spectrum aan zichtbaar en UV-licht te analyseren kan echter heel veel extra informatie worden verkregen. Tot enk ...
help
Future of Sensoring at KWR [Boek]
Kronemeijer, Auke Jisk \ Brandt, Albert \ Kools, Stefan \ Berg, Gerard van den \ 2014
Within KWR renewed effort into sensoring is under consideration to keep up with a dynamic water sector and technological developments in e.g. nanotechnology and ICT. Work into sensoring needs to be programmed in an integrated, multidisciplinary fashi ...
help
Van nieuwe kennis naar nieuwe praktijk : zesde kennisdag Inspectie Waterkeringen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2009
De afgelopen jaren is er binnen het programma Verbeteren Inspecties Waterkeringen (VIW) een schat aan nieuwe kennis opgedaan over de wijze waarop de inspectie van dijken en kaden kan worden verbeterd. Er zijn nieuwe (digitale) hulpmiddelen ontwikkeld ...
help
Bacterium-based NO2– biosensor for environmental applications \ Applied and environmental microbiology / publ. by the American Society for Microbiology [Artikel]
Nielsen, M. \ Larsen, L.H. \ Jetten, M.S.M. \ 2004
A sensitive NO2– biosensor that is based on bacterial reduction of NO2– to N2O and subsequent detection of the N2O by a built-in electrochemical N2O sensor was developed. Four different denitrifying organisms lacking NO3– reductase activity were asse ...
help
Ames-fluctuatietest geschikt alternatief voor omslachtige en dure plaattest \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heringa, M. \ Luijten, M. \ Benthem, J. van \ 2012
In het bedrijfstakonderzoek van de gezamenlijke drinkwaterbedrijven introduceerde KWR Watercycle Research Institute onlangs de Amesfluctuatietest. Het is een alternatieve versie van de klassieke Ames-plaattest, die wereldwijd de bekendste mutagenitei ...
help
Steeds meer Nederlandse dijken voorzien van sensoren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
Steeds meer Nederlandse dijken worden voorzien van sensoren om de dijken op afstand en van binnenuit te kunnen controleren. Na succesvolle experimenten met de speciaal aangelegde IJkdijk ten zuiden van het Groningse Bellingwedde zijn nu ook sensoren ...
help
Helpt sensortechnologie bij duurzaam waterbeheer? [thema duurzaamheid] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Buitenkamp, M. \ 2012
In de afgelopen vier jaar vond in het veenkoloniale landbouwgebied van Oost-Drenthe een groot onderzoek plaats naar de inzet van sensortechnologie in het waterbeheer: WaterSense. Het idee was dat sensoren kunnen helpen efficiënter met het beschikbare ...
help
Optimale locatiekeuze voor waterkwaliteitssensoren in het drinkwaterdistributienet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Thienen, P. van \ Vogelaar, A. \ Holzhaus, P. \ 2012
Bij waterbedrijven groeit de belangstelling voor het plaatsen van waterkwaliteitssensoren in het distributienet. Belangrijke vragen bij toepassing van sensoren zijn: hoeveel zijn er nodig voor een adequate detectie van eventuele besmettingen in het l ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.