Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Regeling van actief-slibinstallaties op basis van respiratiemetingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klapwijk, A. \ Spanjers, H. \ Temmink, H. \ 1991
help
Sturen van de beluchting op basis van de respiratiesneldheid : een verkennend experiment \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wiersema, D. \ Temmink, H. \ Klapwijk, A. \ 1995
help
A new method to study biodegradation kinetics of organic trace pollutants by activated sludge \ Chemosphere : chemistry, physics and biology as focused on environmental problems [Artikel]
Temmink, H. \ Klapwijk, B. \ 2003
A reliable prediction of the behaviour of organic trace compounds in activated sludge plants requires an accurate input of the biodegradation kinetics. Often these kinetics are extrapolated from the results of standardised biodegradation tests. Howev ...
help
Dynamisch modelleren actief-slibsystemen : verslag van de studiedag \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Temmink, H. \ Klapwijk, A. \ Spanjers, H. \ 1994
help
Reliability of models that predict the fate of organic trace pollutants in municipal activated sludge plants [Proefschrift]
Temmink, H. \ 2001
help
Fate of linear alkylbenzene sulfonate (LAS) in activated sludge plants \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Temmink, H. \ Klapwijk, B. \ 2004
Monitoring data were collected in a pilot-scale municipal activated sludge plant to assess the fate of the C12-homologue of linear alkyl benzene sulfonate (LAS-C12). The pilot-plant was operated at influent LAS-C12 concentrations between 2 and 12 mg/ ...
help
Toepassing van een continue respiratiemeter bij toxiciteitstesten voor actief slib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Temmink, H. \ Spanjers, H. \ Klapwijk, A. \ 1990
help
Kinetic comparisons of mesophilic and thermophilic aerobic biomass \ Journal of industrial microbiology & biotechnology [Artikel]
Vogelaar, J.C.T. \ Klapwijk, B. \ Temmink, H. \ Lier, J.B. van \ 2003
Kinetic parameters describing growth and decay of mesophilic (30degreesC) and thermophilic (55degreesC) aerobic biomass were determined in continuous and batch experiments by using oxygen uptake rate measurements
help
De betrouwbaarheid van modellen die het gedrag van organische microverontreinigingen in rwzi's voorspellen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Temmink, H. \ Klapwijk, A. \ 2002
De laatste twintig jaar zijn verschillende modellen ontwikkeld waarmee het gedrag van organische microverontreinigingen in actiefslibinstallaties kan worden voorspeld. Echter, de betrouwbaarheid van deze modellen is nog nooit aangetoond en dus blijft ...
help
Een nieuw reactorconcept voor slibreductie met aquatische wormen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Hendrickx, T. \ Elissen, H. \ Temmink, H. \ Buisman, C. \ 2007
De behandeling van afvalwater resulteert in de productie van enorme hoeveelheden zuiveringsslib. In Nederland wordt dit slib voornamelijk verbrand. Een biologische aanpak voor het verminderen van de hoeveelheid slib die moet worden getransporteerd en ...
help
Operation of an aquatic worm reactor suitable for sludge reduction at large scale \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Hendrickx, T.L.G. \ Elissen, H.H.J. \ Temmink, H. \ Buisman, C.J.N. \ 2011
Treatment of domestic waste water results in the production of waste sludge, which requires costly further processing. A biological method to reduce the amount of waste sludge and its volume is treatment in an aquatic worm reactor. The potential of s ...
help
Low dose powdered activated carbon addition at high sludge retention times to reduce fouling in membrane bioreactors \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Remy, M. \ Marel, P. van der \ Zwijnenburg, A. \ Rulkens, W. \ Temmink, H. \ 2009
The addition of a low concentration of powdered activated carbon (PAC), in combination with a relatively long sludge retention times (SRT), 50 days, to improve membrane filtration performance was investigated in two pilot-scale MBRs treating real mun ...
help
Terugwinning van fosfaat uit huishoudelijk afvalwater als grondstof voor de fosfaatindustrie: mogelijkheden, knelpunten en verder onderzoek \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Temmink, H. \ Top, F. \ Roosma, A. \ 2002
Alhoewel terugwinning van fosfaat uit huishoudelijk afvalwater technisch zeer goed mogelijk is, zijn de kosten vele malen hoger dan de huidige prijs van het fosfaaterts. Een alternatieve en mogelijk goedkopere techniek is aluminiumprecipitatie van fo ...
help
Verification and validation of models to predict the behaviour of xenobiotic organic chemicals in activated sludge plants \ Mededelingen / Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen [Artikel]
Temmink, H. \ Wilde, V. de \ Klapwijk, A. \ 1996
help
Vergelijking van de biologische behandeling van zwart water met een UASB reactor, een anaërobe MBR en een aërobe MBR \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Voorhuizen, E. van \ Zwijnenburg, A. \ Temmink, H. \ 2008
De aparte behandeling van zwart (toilet) water biedt de mogelijkheid om energie en nutriënten terug te winnen. In deze oriënterende studie werden drie verschillende biologische (voor-) behandelingssystemen voor zwart water, te weten een UASB-reactor ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.