Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Duurzame stikstofverwijdering uit afvalwater met de NAS-technologie \ WT-afvalwater [Artikel]
Colsen, J. \ Smet, D. \ Verstraete, W. \ Vlaeminck, S. \ 2010
Het New Activated Sludge (NAS) proces werd in 2003-2004 ontwikkeld door Colsen in samenwerking met de Universiteit van Gent en is een hybride vorm van nitrificatie/denitrificatie en gedeeltelijke nitritatie/N- kortsluitroute. Dit nieuwe proces combin ...
help
Zuiveringsslib: kostenport, energiedrager of grondstof? \ WT-afvalwater [Artikel]
Korving, L.D. \ 2010
De huidige methoden voor slibverwerking in Nederland zijn in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw ontwikkeld en gerealiseerd. Mede dankzij deze ontwikkeling is er op dit moment een stabiele en veilige verwerking ontstaan voor deze belangri ...
help
Nabezinktank modellering met het geavanceerde CFD model FAST2D blijkt effectief \ WT-afvalwater [Artikel]
Icke, O. \ Bentem, A. van \ Dijk, E. van \ Leusden, M. van \ 2013
FAST2D is een gevalideerd CFD-model voor de modellering van het complexe slibbezinkingsproces in nabezinktanks. FAST2D kan een nuttig hulpmiddel zijn om problemen in nabezinktanks te analyseren en op te lossen, maar ook om de werking van de nabezinkt ...
help
Filtreerbaarheid en drogestofgehalte in membraanbioreactoren \ WT-afvalwater [Artikel]
Lousada Ferreira, M. \ Graaf, J. van der \ 2012
Een membraanbioreactor (MBR) is een afvalwaterzuiveringssysteem dat het actiefslibproces combineert met een filtratieproces, en vervolgens gebruik maakt van membraantechnologie om het actiefslib te scheiden van het afvalwater. In het hier besproken o ...
help
KALLISTO - Slimme en kosteneffectieve verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit door integrale vuilemissiereductie \ WT-afvalwater [Artikel]
Jonge, J. de \ Langeveld, J. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ 2011
Onder het motto´Samen, slim, schoon´ ontwikkelen gemeenten, waterschappen en universiteiten innovatieve oplossingen voor een vernieuwende aanpak in de afvalwaterketen Eindhoven en het watersysteem De Dommel. Centraal in de aanpak staat sturing op bas ...
help
De Delft Filtratie Karakterisering methode \ WT-afvalwater [Artikel]
Geilvoet, S. \ Graaf, J. van der \ 2010
Membraanvervuiling (fouling) wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste beperkende factor in het membraanbioreactor (MBR) proces. Fouling is een complex fenomeen dat bestaat uit verschillende componenten en wordt beïnvloed door diverse factoren. G ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.