Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Rwzi Deventer: unieke oplossing door samenwerking : goed ontwerp leidt tot homogene slibmassa \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Teeven, H. \ 2006
De afgelopen 2 jaren hebben medewerkers van Waterschap Groot Salland in samenwerking met ABS gezocht naar een zo optimaal mogelijke oplossing voor roerwerken in de 2 slibbuffertanks van de rwzi Deventer. Tijdens het zuiveringsproces van afvalwater ko ...
help
Modernisering slibontwatering rwzi Nijmegen in volle gang \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Derks, T. \ Verstegen, W. \ 2006
De rwzi Nijmegen (Waterschap Rivierenland) heeft – na een twee jaar durend vooronderzoek – in het najaar van 2005 het slibontwateringsproces succesvol geoptimaliseerd. Zowel de manier van polymeeraanmaak en -dosering, het mengen van polymeer met slib ...
help
Schoonmaakactie/inspectie slibgistingstank rwzi Den Helder \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Hart, R. 't \ 2007
De rwzi Den Helder is een afvalwaterzuivering van 90.000 i.e.(54g BZV). Het is een zuivering die in 1982 in bedrijf is genomen, met een voorbezinktank, twee oxidatiebedden, twee nabezinktanks en een slibgistingtank. In 1993 is de zuivering uitgebreid ...
help
Nieuwe rwzi Aarle-Rixtel weer helemaal bij de tijd \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Claessen, V. \ Zandt, E. van der \ 2005
Waterschap Aa en Maas gaat de rwzi Aarle-Rixtel aanpassen zodat deze voldoet aan de eisen van het lozingenbesluit Wvo stedelijk afvalwater. Diverse onderdelen van de rwzi zijn technisch verouderd en/of voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen. De h ...
help
Van biogas naar aardgas \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Geijsen, F. \ 2005
Bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat Noord-Holland boven het Noordzeekanaal als werkgebied heeft, wordt rioolwater gezuiverd door het Afvalwaterketenbedrijf (AWKB). Op diverse locaties van het AWKB komt bij het zuiveringsproces biogas ...
help
Minder ijzer, méér terugwinning fosfaat uit zuiveringslib! \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Claessen, V. \ 2011
De natuurlijke vooraad fosforerts is beperkt en zal op termijn niet kunnen voldoen aan de vraag. Kringloopsluiting wordt meer en meer van belang, De SNB (Slibverwerking Noord-Brabant) en fosforproducent Thermphos hebben in 2006 en 2007 aan de hand va ...
help
Prognose slibproductie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Roels, J. \ De Gueldre, G. \ Van de Steene, B. \ 2007
Aquafin is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de financiering van de bovengemeentelijke infrastructuur voor waterzuivering in Vlaanderen. Aquafin is daarnaast ook verantwoordelijk voor de exploitatie van 205 rwzi’s, 870 pompstations en 392 ...
help
Surplusslib regeling voor rwzi's \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Hammenga, A. \ 2009
Bij zuiveringen met biologische fosfaatverwijdering is het van belang dat het fosfaat met regelmaat via het surplusslib wordt afgevoerd. Vaak wordt hiervoor een aan-uit regeling (droge stof > setpunt: surplusslibpomp aan) of puls-pauze regeling gepro ...
help
Slibuitspoeling uit nabezinktanks: top 20 van oorzaken \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Janssen, P. \ Dijk, E. van \ 2008
Een goed functionerend nabezinkproces is cruciaal voor een goed werkend actiefslibproces. Problemen uiten zich vaak in slibuitspoeling uit de nabezinktanks. Deze slibuitspoeling is altijd onwenselijk en aanleiding voor onderzoek naar de oorzaak. In e ...
help
Nereda TM : nieuwe veelbelovende afvalwatertechnologie van Nederlandse bodem \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Roest, H. van der \ Bruin, B. de \ 2006
Sinds 1998 wordt in nauwe samenwerking tussen TUD en DHV en met ondersteuning van STW en STOWA intensief gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe afvalwaterzuiveringstechnologie die is gebaseerd op aërobe korrels. De genoemde samenwerking tussen TU ...
help
Optimaliseren slibontwatering awzi Katwijk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Zalm, C. van der \ 2009
Afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Katwijk is een ultralaagbelaste actiefslibinstallatie, type carrousel. Het surplusslib wordt gravitair ingedikt en vervolgens ontwaterd door een decanter (centrifuge) van het type Westfalia CA 505. Westfalia oms ...
help
Energiebesparing rwzi Eindhoven \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Flameling, T. \ 2004
De rwzi Eindhoven wordt met een aanvoer van 750.000 inwonerequivalenten (i.e. à 136 g TZV/dag) in 2006 de derde rwzi van Nederland. De bestaande installatie is een hoogbelaste rwzi met een jaarlijks energieverbruik van bijna 15 miljoen kWh. De instal ...
help
Beheersing van de slibindex op de zuiveringen Willem Annapolder en Walcheren \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Augustijn, M. \ Quist, R. \ 2010
Aanleiding voor een uitgebreid onderzoek op beide rwzi's was de steeds terugkerende drijflagen op de actiefslibtanks en nabezinktanks. Beide zuiveringen hadden vaak in dezelfde perioden problemen met drijflagen. De drijflaagvorming is een potentieel ...
help
Zuurstof capaciteitsmeting in actief slib \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Augustijn, M. \ 2008
Als zuurstofcapaciteitsmetingen (OC-meting) al worden uitgevoerd is het vaak eenmalig en alleen bij de oplevering van een nieuwe beluchtingstank of nieuw beluchtingssysteem. Er wordt vaak gedacht dat de metingen duur en moeilijk uitvoerbaar zijn en w ...
help
Energiebeheer [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Moerman, R. \ 2007
Wordt bij het zuiveren van afvalwater en bij het bewerken van zuiveringsslib energie op een verantwoorde wijze ingezet en zijn hierbij reële energiebesparingen te realiseren? Dit zijn relevante vragen die nog niet eenduidig te beantwoorden zijn. Om m ...
help
Slibverwerking bij ZHEW \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Besten, F. \ Faasen, R. \ Eaisaouiyen, T. \ Zwart, T. \ 2003
In 1998 is een onderzoek gestart naar mogelijkheden om de slibverwerkingskosten substantieel te verlagen. Eén van deze verbeterpunten was het optimaliseren van de prestatie van ontwateringsmachines
help
'By-passen' voorbezinktanks rwzi Enschede \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Nonnekens, J. \ 2003
De rwzi Enschede wordt momenteel voor circa 60-70% van de ontwerpcapaciteit belast. In het begin van het jaar 2002 is het beeld ontstaan dat door (de biologische) onderbelasting van het actief slibsysteem de biologische processen werden beïnvloed, wa ...
help
Reinigingsapparaat op indikband [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2009
Op de rwzi’s wordt sinds jaar en dag actiefslib mee vergist met het doel de hoeveelheid te verkleinen, er energie uit te winnen en om de ontwaterbaarheid te verbeteren. Voordat het spuislib in de gisting wordt gepompt moet het worden ingedikt. Dat ge ...
help
Slibretourregeling met behulp van slibspiegelmeting; de praktijk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Hees, M. van \ Sengers, A. \ 2012
Op 1 juli 2008 heeft de afdeling Afvalwaterketen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) zich geconformeerd aan de meerjarenafspraak (MJA3) voor de bedrijfstak, om in de komend vijftien jaar een energie-efficiency te berei ...
help
Op basis van de niveaus en vulling van alle ontwaterdslibsilo's en ingedikt slibbuffers: verbeteren van sliblogistiek en -transport : \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Langen, R. van \ 2012
De 18 rwzi's van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier produceren surplusslib met een drogestofgehalte van 2-3%. Dit slib wordt op de rwzi's mechanisch ontwaterd met zeefbandpersen en centrifuges. Hierdoor neemt het drogestofgehalte toe tot circ ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.