Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Baggeren kan op veel manieren : inventarisatie van kleinschalige baggertechnieken : thema: (Water)bodemsanering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Drossaert, W.M.E. \ Talsma, M.J.G. \ 2001
In opdracht van Stowa is gekeken naar diverse methoden van baggertechniek van sloten
help
Aanpassing van multireactor voor zuivering rioolwater : Belgische waterzuivering in de diepte \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kok, J.B. \ 1990
help
Asbest in baggerspecie vraagt om specifieke norm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Koenders, A.A. \ Drossaert, W. \ Groen, P. \ 2002
De voorgeschreven onderzoeksnorm voor asbestbesmetting van waterbodems en bagger is in de praktijk onuitvoerbaar. Een werkgroep zoekt naar een verbetering van de aanpak
help
Snel de zandfractie meten in baggerspecie : in 't werk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2007
Aandacht voor de slibscanner: voor de Nederlandse baggermarkt een nieuw digitaal instrument, waarmee snel de mate van vervuiling van waterbodems en de zandfractie geanalyseerd kan worden
help
Zutphen herstelt oevers met bagger in geotubes \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Westerhof, E.J. \ Horst, A. van der \ 2007
Baggerspecie uit de Industriehaven in Zutphen doet dienst als materiaal voor oeverherstel op dezelfde locatie. Geotubes met de bagger worden in de oever verwerkt
help
Winnend idee Reinigende Weg in praktijk getest \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bos, S.C. \ Steketee, J.J. \ Broek, A.R. van den \ 2008
Rijkswaterstaat schreef in 2004 de prijsvraag De Reinigende Weg uit voor een oplossing om baggerspecie te reinigen in de overruimte van de (rijks)wegen. Het gaat hier met name om de bermen en de ruimte onder de weg. Een consortium heeft een idee uitg ...
help
Slib ontwateren langs hellend vlak : in 't werk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2008
Het transportwater, dat een baggerzuiger nodig heeft om de slurry te verpompen, werkt financieel nadelig wanneer deze techniek wil wedijveren met mechanisch baggeren. Desondanks zou, vanwege de bescherming van flora en fauna, het inzetten van dergeli ...
help
Gisting biomassa efficiënter \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bisseling, B. \ Betuw, W. van \ 2008
De vergisting van organisch materiaal is een gebruikelijke en duurzame methode om biogas op te wekken. Hiervoor worden afvalstromen gebruikt als zuiveringsslib, mest of restproducten uit de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie. In de gistingstank ...
help
Nereda : van korrel tot succesvolle Nederlandse innovatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Roest, H.F. van der \ 2010
De Nederlandse watersector heeft met de Nereda-technologie een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de rijke historie van afvalwaterzuivering. De technologie is gebaseerd op de biologische zuivering van afvalwater met aerobe korrels. De bouw van de rwzi Ep ...
help
Aërobe korrelslibtechnologie alternatief voor actiefslibproces \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bruin, L.M.M. de \ Kraan, M.W. \ Verkuijlen, J. \ 2005
DHV heeft in samenwerking met de TU Delft een nieuwe innovatieve biologische afvalwaterzuiveringstechnologie ontwikkeld: de aërobe korrelslibtechnologie. De zuiveringstechnologie is een doorbraak op aëroob zuiveringsgebied en is inzetbaar voor het zu ...
help
Proefproject toont inzetbaarheid koude immobilisatie aan (2) \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Frénay, J.W. \ Feenstra, L. \ Bos, S.C. \ 2004
Betreffende de aanleg van een regionale weg in Groningen met een fundering van verontreinigde, gerijpte baggerspecie worden in dit artikel van dit proefproject het vooronderzoek, de uitvoering en de kosten behandeld
help
Groningen verwerkt baggerspecie tot wegfundering in proefvak \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bos, S.C. \ Delemarre, H.J. \ Voetberg, R.H. \ 2002
De gemeente Groningen heeft een proefvak aangelegd met een wegfundering van geïmmobiliseerde baggerspecie. Met de proef wil men de toepasbaarheid van koude immobilisatie op praktijkschaal aantonen
help
Sharon verwijdert stikstof uit water : eerste praktijkresultaten bij slibverwerking : thema: Afvalwaterzuivering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Mulder, J.W. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Hellinga, C. \ Kempen, R. van \ 2001
Voor verwijdering van stikstof uit afvalwater werd aan de TU Delft het Sharon-proces ontwikkeld (Single tankreactor for High activity Ammonia Removal Over Nitrite), waarbij gebruik wordt gemaakt van snel groeiende nitrificerende bacteriën
help
Ontwateren met eindeloos hergebruik filterdoek : dossier waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Broeders, T. \ 2015
Ontwatering van grotere hoeveelheden slib gebeurt vaak met geotextiele 'worsten', zoals de geotube. Het zijn worsten van bijvoorbeeld 10 m en lengtes van 50 a 100 m. Na gebruik worden die geotextiele worsten open gesneden om het steekvaste slib eruit ...
help
Klein Vogelenzang een pilot van kwaliteitsbaggeren : dossier bodembeheer & bodemsanering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Haan, W.F. de \ Coopmans, A.H.M. \ Sjoerdsma, D.G. \ 2015
Hoogheemraadschap van Rijnland is een proef begonnen met kwaliteitsbaggeren als middel om waterkwaliteit te verbeteren. In de plas Klein Vogelenzang is het doel 100 procent van de fosfaathoudende bagger te verwijderen. Als de waterkwaliteit significa ...
help
Separator scheidt licht slib in afvalwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Romkes, T. \ 2006
Bij het reinigen van industrieel afvalwater in Groningen zorgen separators voor reductie van het zwevende-stofgehalte. M.b.v. middelpuntvliedende krachten worden zwevende slibstoffen samengebracht en afgescheiden
help
Proefproject wil onbekendheid met koude immobilisatie doorbreken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bos, S.C. \ Delemarre, H.J. \ Frénay, J.W. \ Feenstra, L. \ 2003
Verwerking van sterk verontreinigde baggerspecie door koude immobilisatie, waarbij verontreinigingen met cement worden vastgelegd, wordt in Nederland nog weinig toegepast. In Groningen is een proefproject uitgevoerd met een wegfundering van immobilis ...
help
Winning ijzerchloride uit slib profijtelijk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bouma, S. \ 1994
help
RWS voerde flotatieproef uit in Tolkamer : baggerspecie reinigen met scheiding en flotatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bolier, D. \ 1994
help
Natte oxydatie van baggerspecie : op weg naar toepassing op industriele schaal? \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Rienks, J. \ 1995
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.