Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Actief slib werkoverleg - III [Boek]
Eikelboom, D.H. \ 1982
help
Licht slib; voorkomen of bestrijden? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rensink, J.H. \ Donker, H.J.G.W. \ IJwema, T.S.J. \ 1982
help
De produktie en bestemming van zuiveringsslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Duvoort - van Engers, L.E. \ 1982
help
Slibontwatering - 4: Zeefbandpersen-slibkarakterisering, keuze en optimaal gebruik van polyelektrolyt (Handleiding) [Boek]
1982
help
Slibverbranding, al of niet gecombineerd met huisvuil \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Overbeek, Th.A.A. van \ 1982
Afvalverwerking
help
Slibverbranding, gecombineerd met huisvuilverbranding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wuerdemann, M. \ 1982
Enkele verbrandingstechnische aspecten van de gecombineerde verwerking van huisvuil en zuiveringsslib
help
Concentratie metingen Partech troebelheidsmeter : stand van zaken [Boek]
Slagmolen, H.C. \ 1982
Om de meetwaarden van de troebelheidsmeter van het fabrikaat Partech goed te kunnen interpreteren was het noodzakelijk na te gaan in welke mate deze meetwaarden beïnvloed zouden kunnen worden door de samenstelling van het gesuspendeerd materiaal. Hie ...
help
Geluid van puntbeluchters [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ 1982
help
Beleidsontwikkelingen t.a.v. de verwijdering van zuiveringsslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Strijbis, K. \ 1982
help
Afvalproblematiek bij de bereiding van drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koppers, H.M.M. \ Hofman, J.M. \ 1982
Bij de bereiding van drinkwater op circa 250 produktielokaties ontstaat slib, door bezinking, filtering en coagulatie. Het gehalte aan zware metalen in dit slib overschrijdt de normen, gesteld in de Wet Chemische Afvalstoffen.
help
Compost en zwarte grond uit zuiveringsslib [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ 1982-1986
Bij compostering van zuiveringsslib worden de organische bestanddelen van het slib door aërobe micro-organismen afgebroken tot stabiele, humusachtige produkten. Het proces wordt voornamelijk beheerst door het C/N-quotiënt, de temperatuur, het vochtge ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.