Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Handling of backwash water and sludge from water treatment plants [Boek]
Koppers, H.M.M. \ 1990
help
Zuurstoftoevoervermogen in beluchtingssystemen - 3: Voorschrift heliummeetmethode [Boek]
Instituut voor Milieukunde en Gezondheidstechniek TNO \ 1990
help
Aanpassing van multireactor voor zuivering rioolwater : Belgische waterzuivering in de diepte \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kok, J.B. \ 1990
help
Dynamiek van het zuurstofverbruik in aktiefslibsystemen gemeten met de Wazu - respiratiemeter [Boek]
Spanjers, H. \ Klapwijk, B. \ 1990
help
Adaptation of activated sludges : a literature review \ Mededelingen van de Faculteit Landbouwwetenschappen / Rijksuniversiteit Gent [Artikel]
Blanken, J.G. den \ 1990
help
Semi-praktijkonderzoek naar anaerobe stabilisatie van surplusslib uit een oxydatiesloot \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gaastra, S.B. \ Roest, H.F. van der \ 1990
help
Verslag van besprekingen tussen een delegatie uit Belgie en de slibcommissie NVA \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1990
help
Drinkwaterslib, de keerzijde van goed gezuiverd drinkwater : KIWA / AWWARF seminar 'Water plant sludge handling and disposal' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1990
help
Zuiveringsslib en de paradox van het milieubeleid : NVA-symposium 'Zuiveringsslib, een probleem van de eerste orde?' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1990
help
AB - systemen : een inventarisatie [Boek]
Salome, A.A. \ 1990
help
Automatische regeling van het slibgehalte in beluchtingstanks [Boek]
Dorussen, H.L. \ Witteborg, A.S.M. \ 1990
help
Toepassing van een continue respiratiemeter bij toxiciteitstesten voor actief slib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Temmink, H. \ Spanjers, H. \ Klapwijk, A. \ 1990
help
Inventariserend onderzoek naar 'State of the art' van immobiliseren [Boek]
Karssemeijer, P.L. \ Mertens, M. \ 1990
help
Slibverwerking : thermofiele aerobe vertering en storten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koster, I.W. \ 1990
help
Slib, Schlamm, sludge : [cooperative research report] [Boek]
Cornwell, D.A. \ Koppers, H.M.M. \ 1990
help
Extractie van metalen uit waterbodems [Boek]
Joziasse, J. \ Marwijk, W.G. van \ Brouwer, J.G.H. \ 1990
help
Grootschalige, extensieve uitvoeringswijzen van reinigingsmethoden voor vervuilde baggerspecie [Boek]
Annokkee, G.J. \ 1990
help
Biologische fosfaatverwijdering in sliblijn biedt voordelen : dosering van zouten aantrekkelijk bij lage fosfaatconcentraties \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kuij, R.J. van der \ Roest, H.F. van der \ 1990
help
Reiniging van met organische verbindingen verontreinigde baggerspecie door behandeling met waterstof peroxide [Boek]
Haan, W.F. de \ Hendriks, W. \ 1990
help
De wet van behoud van cadmium : verbranding van slib van afvalwaterzuiveringsinstallaties \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Huppes, G. \ Koppert, P.C. \ 1990
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.