Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Ommekeer in omgaan met slib noodzakelijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Sombekke, H.D.M. \ Koppers, H.M.M. \ 1992
De huidige slib- en spoelwaterbehandeling in de drinkwaterbereiding vindt zijn oorsprong in de jaren zestig. Echter in velerlei opzichten voldoet de behandeling niet meer aan de milieunormen
help
Berging van drinkwaterslib vraagt om organisatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boukes, H. \ Rijnhart, J. \ 1992
help
Hergebruik van drinkwaterslib voor defosfatering haalbaar? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verberne, A.J.P. \ 1992
help
Procesmatige slibverwerking, spoelwaterbehandeling en spoelwaterterugwinning \ Oplossingsrichtingen voor reststoffen van waterleidingbedrijven [Hoofdstuk uit boek]
Wortel, N.C. \ Koppers, H.M.M. \ 1992
help
Oplossingsrichtingen voor reststoffen van waterleidingbedrijven [Boek]
Koppers, H.M.M. \ Heijmen, S.G.J. \ 1992
help
Regulation and economy of chemical dosage with "in-line" ortho-phosphate analyzer \ Developments and upgrading in sewerage and wastewater treatment: international conference on sewage into 2000 [Hoofdstuk uit boek]
Dijk, J.W. van \ Gaastra, S.B. \ Vlekke, G.J.F.M. \ 1992
help
Improvements of the nitrogen removal in an activated sludge system at low investments \ Developments and upgrading in sewerage and wastewater treatment: international conference on sewage into 2000 [Hoofdstuk uit boek]
Both, G. \ Neef, R. \ 1992
help
Verhouding marien- en fluvatiel slib in Saeftinge in verband met het gebruik van de C12/C13 methode [Brief]
Storm, K. \ 1992
Het Land van Saeftinge wordt door de groote van het gebied vanuit verschillende delen van de Westerschelde gevuld. Hierdoor kan binnen Saeftinge een gradiënt in de verhouding fluviatiel-marien slib worden verwacht
help
A three sludge sewage treatment plant for far reaching removal of COD, nitrogen and phosphate \ Developments and upgrading in sewerage and wastewater treatment: international conference on sewage into 2000 [Hoofdstuk uit boek]
Marsman, E.H. \ Donker, H.J. \ Reitsma, B.A.H. \ 1992
help
Estimation of the short-term biochemical oxygen demand in the aeration tank \ Mededelingen van de Faculteit Landbouwwetenschappen / Rijksuniversiteit Gent [Artikel]
Spanjers, H. \ Olsson, G. \ Klapwijk, A. \ 1992
help
New techniques of sludge management in The Netherlands \ European water pollution control : official publication of the European Water Pollution Association [Artikel]
Werumeus Buning, W.G. \ 1992
help
Nuttige afzet drinkwaterslib vereist gezamenlijke aanpak \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hulsmann, A.D. \ Sombekke, H.D.M. \ 1992
help
Pyrolyse installatie voor zuiveringsslib [Boek]
Keijzer, A.C. \ Korbijn, F.F. \ 1992
Dit rapport bevat een studie naar een zuiveringsslib verwerkende installatie met een capaciteit van 8.000 ton droog slib per jaar. Dit komt overeen met de slibproduktie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van 500.000 i.e. Het p ...
help
Onderzoek naar de invloed van de baggerspeciestortingen op de slibconcentratie in het Groote Gat [Boek]
Heide, T.A. van der \ Ploeg, I.W. \ 1992
Voor het verkrijgen van inzicht in de verspreiding van het gestorte slib in het Eems-Dollard estuarium wil men bij Rijkswaterstaat een wiskundig model laten ontwikkelen. Hiervoor is onderzoek gedaan naar de slibconcentratie bij de stortlocatie in het ...
help
Drijflagen op rioolwaterzuiveringsinstallaties : verkennend onderzoek [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1992
help
Dimensioneringsgrondslagen voor biologische P-verwijdering in de sliblijn [Boek]
[1992]
In deze notitie zijn de resultaten weergegeven van een studie waarin de gegevens van de verschillende lokaties achtereenvolgens zijn verzameld, verwerkt en geanalyseerd. De analyse heeft geresulteerd in (voorlopige) dimensioneringsgrondslagen en sugg ...
help
Modelling and construction of a deep well aqueous phase oxidation process \ Developments and upgrading in sewerage and wastewater treatment: international conference on sewage into 2000 [Hoofdstuk uit boek]
Bekker, P.H.A.M.J. de \ Berg, J.J. van den \ 1992
Aqueous phase oxidation is the process, in which organic material is oxidized in the liquid phase with gaseous oxygen under elevated temperature and pressure. The VerTech - process uses a vertical sub-surface oxidation vessel consisting of two concen ...
help
Municipal water and waste water treatment using reverse osmosis technology \ Developments and upgrading in sewerage and wastewater treatment: international conference on sewage into 2000 [Hoofdstuk uit boek]
Gerard, R.H. \ Wilf, M. \ 1992
help
Praktijkonderzoek slibindex verbetering RWZI Eindhoven \ De klaarmeester : blad voor technici werkzaam of geinteresseerd bij de zuivering van afvalwater [Artikel]
Kruit, J. \ 1992
help
Toepassing van aangezuurd drinkwaterslib bij rioolwaterzuiveringsinrichtingen in Friesland \ Oplossingsrichtingen voor reststoffen van waterleidingbedrijven [Hoofdstuk uit boek]
Dijk, H. \ Bouma, S. \ 1992
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.