Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Sturen van de beluchting op basis van de respiratiesneldheid : een verkennend experiment \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wiersema, D. \ Temmink, H. \ Klapwijk, A. \ 1995
help
De natuurlijke ontwatering van afvalslib afkomstig uit de industriezandwinning [Studentenverslag]
Casteren, J.T.A.M. van \ 1995
help
Modelleren en sturing van actief-slib processen : verslag van het congres gehouden in Kopenhagen op 22-24 augustus 1994 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mulder, J.W. \ 1995
help
Nuttige inzet ijzerhoudende reststoffen drinkwaterbereiding : verslag Kiwa/VWN colloquium \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1995
help
Robust model predictive dissolved oxygen control \ Mededelingen / Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen [Artikel]
Haarsma, G.J. \ Keesman, K.J. \ 1995
help
Zuurstofregeling uit de tijd? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meinema, K. \ Roest, H.F. van der \ Schagen, K.M. van \ 1995
Nadat in het eerste artikel van het drieluik het gebruik van dynamische modelsimulatie voor het ontwerp van een rwzi is belicht, zijn in dit artikel verschillende, in de praktijk toegepaste beluchterregelingen nader in beschouwing genomen. De onderha ...
help
Multivariabel : de nieuwe generatie? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schagen, K.M. van \ Meinema, K. \ Veersma, A.M.J. \ Roest, H.F. van der \ 1995
Een derde artikel over dynamische simulering bij een rwzi
help
Het slijk der aarde : slibproblematiek in Nederland : symposiumverslag [Boek]
1995
Verslag van het symposium "Het slijk der aarde, slibproblematiek in Nederland" van dinsdag 4 juli 1995. Tijdens dit symposium is de slibproblematiek in Nederland vanuit verschillende invalshoeken belicht en zijn, waar mogelijk, oplossingen aangedrage ...
help
Analyse van een model voor de endogene respiratie van het aktief - slib proces [Studentenverslag]
Hark, S.B. van den \ 1995
help
Provincie geeft groen licht voor nuttige inzet van slib en hergebruik van spoelwater door Gelderse waterleidingbedrijven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eekhout, J.M.J.M. van \ Sombekke, H.D.M. \ Nieuwenhuyze, R.F. van \ 1995
De Gelderse Waterleidingbedrijven (WMG, WOG, Nuon VNB, Nuon Arnhem en ZGN) willen hun milieubeleid de komende jaren meer gestalte gaan geven. In opdracht van deze bedrijven heeft Kiwa Onderzoek en Advies voorstellen geformuleerd over het opzetten van ...
help
Drinkwaterslib, hoe gaan we er mee om? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oostelbos, P.G.J.M. \ Willemse, R.J.N. \ 1995
Wanneer een drinkwaterbedrijf slib produceert, hoeft dat geen probleem te zijn. Via een betrekkelijk gering aantal stappen kan worden vastgesteld of er een nuttige toepassing voor dit drinkwaterslib bestaat en op welke wijze het drinkwaterslib diente ...
help
Auswirkungen der Phosphorelimination auf die Schlammbehandlung : verslag van de workshop gehouden op 24 en 25 november 1994 in Darmstadt \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vlekke, G. \ 1995
help
Modelleren van actiefslibsystemen : keuze van model en programmatuur [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1995
help
Stortkosten zuiveringsslib verhoogd : wet belastingen op milieugrondslag \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rossum, M.A.W.R. van \ 1995
help
Cleaning of polluted sediment \ European water pollution control : official publication of the European Water Pollution Association [Artikel]
Stokman, G.N.M. \ Bruggeman, W.A. \ 1995
help
Treatment and beneficial use of contaminated sediment, past and present : port of Rotterdam case study \ European water pollution control : official publication of the European Water Pollution Association [Artikel]
Vellinga, T. \ 1995
help
Natte oxydatie van baggerspecie : op weg naar toepassing op industriele schaal? \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Rienks, J. \ 1995
help
Design and application of robust model predictive dissolved oxygen controller [Boek]
Keesman, K.J. \ Haarsma, G.J. \ 1995
help
Slibverwerking bij biologische defosfatering [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1995
help
Regelbaarheidsanalyse van een nutrientenverwijderende aktief - slibinstallatie [Studentenverslag]
Lubbe, J.G.M. van der \ 1995
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.