Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
IJzerhoudend drinkwaterslib : een tweede schakel tussen de bedrijfstakken drinkwater en afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heijman, S.G.J. \ Verberne, A.J.P. \ Braakensiek, H. \ 1996
help
Het kan vriezen en het kan dooien : doorbraak in vries-dooitechnologie voor anorganisch slib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wortel, N.C. \ Bosch, A.D. \ Jongejan, D. \ 1996
help
Samenwerking flotatie Noord- en Zuid-Holland : eindrapportage fase 1b - Deel 1 [Boek]
Mosmans Mineraaltechniek \ 1996
help
Samenwerking flotatie Noord- en Zuid-Holland : eindrapportage fase 1b - Deel 2 [Boek]
Mosmans Mineraaltechniek \ 1996
help
Fundamental aspects of sludge characterization [Proefschrift]
Herwijn, A.J.M. \ 1996
help
Identification of biodegradation models under model and data uncertainty \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Vanrolleghem, P.A. \ Keesman, K.J. \ 1996
help
De invloed van turbulentie op de effluentkwaliteit in rwzi's \ De klaarmeester : blad voor technici werkzaam of geinteresseerd bij de zuivering van afvalwater [Artikel]
Kruit, J. \ 1996
help
Project toepassingsmogelijkheden van aangezuurd drinkwaterslib ten behoeve van de chemische defosfatering op RWZI's [Boek]
GTD \ 1996
help
Overzicht van de verwerking en afzet van zuiveringsslib over het jaar... / Zuiveringschap West-Overijssel [Serie]
Zuiveringschap West-Overijssel \ [?-ca. 1996]
help
Regeling N-eliminatie in actief-slibinstallatie met alternerend nitrificatie en denitrificatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klapwijk, A. \ Brouwer, H. \ Vrolijk, E. \ 1996
help
Electrokinetisch ontwateren van afvalslib : introductie op praktijkschaal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Raats, M.H.M. \ Diemen, A.J.G. van \ 1996
help
Vervolgbeheer Duinigermeer [Boek]
Klinge, M. \ 1996
In de periode 1992-1995 zijn in het Duinigermeer maatregelen genomen in het kader van ecologisch herstel. De visstand is uitgedund en er is een viswering aangelegd om de immigratie van gebiedsvreemde vissen te voorkomen. Hoewel deze maatregelen sterk ...
help
Estimating activated sludge kinetics and BODst from a continuously fed respirometer \ ...Forum for applied biotechnology : proceedings [Artikel]
Lukasse, L.J.S. \ Keesman, K.J. \ Straten, G. van \ 1996
help
Full-scale respirometric control of an oxidation ditch \ International conference advanced waste water treatment : nutrient removal, anaerobic processes, Amsterdam 23 - 25 September 1996 [Hoofdstuk uit boek]
Draaijer, H. \ Buunen, A.H.M. \ Dijk, J.W. van \ 1996
help
Integrated phosphorus and nitrogen removal in activated sludge systems \ International conference advanced waste water treatment : nutrient removal, anaerobic processes, Amsterdam 23 - 25 September 1996 [Hoofdstuk uit boek]
Veldhuizen, H.M. van \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Kruit, J. \ 1996
help
The carrousel and the carrousel - 2000 systems : a guarantee for total nutrient removal \ European water pollution control : official publication of the European Water Pollution Association [Artikel]
Janssen, P.M.J. \ Roest, H.F. van der \ Eggers, E. \ 1996
help
Het doseren van talk ter verbetering van de slibindex \ De klaarmeester : blad voor technici werkzaam of geinteresseerd bij de zuivering van afvalwater [Artikel]
Grovenstein, J. \ Eikelboom, D.H. \ 1996
help
Een verbeterde procesvoering van de oxidatiebedden van de rwzi Hilversum geeft goede resultaten \ De klaarmeester : blad voor technici werkzaam of geinteresseerd bij de zuivering van afvalwater [Artikel]
Adriaansen, P. \ 1996
help
A respirometry based control strategy to optimise nitrification in activated sludge systems with plug flow characteristics \ Mededelingen / Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen [Artikel]
Brouwer, H. \ Klapwijk, A. \ Keesman, K.J. \ 1996
help
A comparison between models for biological phosphorus removal \ Mededelingen / Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen [Artikel]
Loosdrecht, M.C.M. van \ 1996
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.