Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Selection of an efficient extraction method for the analysis of PAHs in contaminated soil, sediment and sludge \ Chemosphere : chemistry, physics and biology as focused on environmental problems [Artikel]
Noordkamp, E.R. \ Grotenhuis, J.T.C. \ Rulkens, W.H. \ 1997
help
Procesbesturing van oxydatiesloten op basis van respirometrie : meet- en regelstrategieen voor de rwzi Beemster [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1997
help
Ontwikkeling van een procesbesturing voor oxydatiesloten : vergelijking van een zuurstof-, een ammonium - zuurstof- en een nitraat - ammonium - zuurstofregeling [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1997
help
Verwerking en afzet zuiveringsslib... / Groot Salland Waterschap [Serie]
Waterschap Groot Salland \ 1997
help
Beheers- en bedrijfsresultaten zuiveringstechnische werken ... / Wetterskip Fryslan, Afdeling Zuiveringsbeheer [Serie]
Wetterskip Fryslan \ 1997-
help
Ervaringen met regeling op stikstof en zuurstof op de rwzi Gennep [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1997
help
Production, treatment and disposal of sewage sludge in The Netherlands \ European water pollution control : official publication of the European Water Pollution Association [Artikel]
Dirkzwager, A.H. \ Duvoort van Engers, L.E. \ Berg, J.J. van den \ 1997
help
'Verdwenen ammonium' leidt tot nieuw proces afvalwaterzuivering \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Strous, M. \ 1997
help
Milieu-effecten van slibverbranding : handreiking bij het lezen van het MER over slibverbranding en emissiereductie bij de ENCI [Boek]
Wieringa, E.J. \ 1997
help
Semi-continue meetmethode voor Ss-concentratie in afvalwater via respiratiemetingen : bepaling van de IAWQ-Yh en -Ks uit batchrespirogrammen [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1997
help
Slibverwerking Noord-Brabant \ De klaarmeester : blad voor technici werkzaam of geinteresseerd bij de zuivering van afvalwater [Artikel]
1997
help
Haalbaarheid van het Unitanksysteem voor de behandeling van stedelijk afvalwater [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1997
help
Karakterisatie valideert scheiding baggerspecie : TAUW methode voorspelt kwaliteit en kwantiteit zandfractie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Veen, W.W. van \ Cuperus, J.G. \ Duyn, P.N. \ 1997
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.