Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Nuclear magnetic resonance in environmental engineering : principles and applications \ Biodegradation [Artikel]
Lens, P.N.L. \ Hemminga, M.A. \ 1998
help
13C-NMR study of propionate metabolism by sludges from bioreactors treating sulfate and sulfide rich wastewater \ Biodegradation [Artikel]
Lens P.N.L. \ Dijkema, C. \ Stams, A.J.M. \ 1998
help
Analysis of endogenous process behaviour \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Keesman, K.J. \ Spanjers, H. \ Straten, G. van \ 1998
help
Identification of activated sludge and wastewater characteristics using respirometric batch - experiments \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Brouwer, H. \ Klapwijk, A. \ Keesman, K.J. \ 1998
help
Minimal aerobic sludge retention time in biological phosphorus removal systems \ Biotechnology and bioengineering [Artikel]
Brdjanovic, D. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Hooijmans, C.M. \ 1998
help
Energie door vergisting van slib : nieuwe systemen voor het eenvoudiger zuiveren van afvalwater \ Watertovenaars : Delftse ideeen voor nog 200 jaar Rijkswaterstaat [Hoofdstuk uit boek]
Jetten, M.S.M. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 1998
help
Modeling biological phosphorus removal in activated sludge systems [Proefschrift]
Brðanoviìc, D. \ 1998
help
Biologisch slibvermindering : een duurzame technologie? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ratsak, C.H. \ 1998
help
Modellering van zuiveringsprocessen : woordenlijst [Boek]
Spanjers, H. \ Kuij, R. van der \ Loosdrecht, M. van \ Mulder, J.W. \ 1998
help
Control of bulking in a full scale plant by addition of talc (PE 8418) \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Eikelboom, D.H. \ Grovenstein, J. \ 1998
help
Detection of filamentous and nitrifying bacteria in activated sludge with 16S rRNA probes \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Waarde, J.J. van der \ Geurkink, B. \ Henssen, M. \ 1998
help
Feedforward control of nitrification by manipulating the aerobic volume in activated sludge plants \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Brouwer, H. \ Bloemen, M. \ Klapwijk, A. \ 1998
help
Optimal control of N - removal in ASPs \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Lukasse, L.J.S. \ Keesman, K.J. \ Klapwijk, A. \ 1998
help
Control of intermittently aerated nitrogen removal plants by detection endpoints of nitrification and denitrification using respirometry only \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Klapwijk, A. \ Brouwer, H. \ Vrolijk, E. \ 1998
help
Sedimentatie en erosie van zwevend stof in nevengeulen [Boek]
Wijngaarden, M. van \ 1998
help
H2S is de kwaal, ijzerslib het recept \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haan, M. de \ Bosch, A.D. \ Kors, L.J. \ 1998
help
MER beheer Haringvlietsluizen : over de grens van zout naar zoet - Landbouwwatervoorziening [Boek]
Arcadis Heidemij Advies \ 1998
Hydrologisch onderzoek Heidemij
help
Sulfate-reducing bacteria in anaerobic bioreactors [Proefschrift]
Oude Elferink, S.J.W.H. \ 1998
help
Respirometry in control of the activated sludge process : principles [Boek]Bijbehorende website
Spanjers, H. \ Vanrolleghem, P.A. \ Olsson, G. \ International Association on Water Quality \ 1998
The report describes the principles of measurement of respiration rate, the transformation of measurement data into other types of information, and the application of the obtained information in process control strategies. Some fundamental concepts o ...
help
Haalbaarheid van het unitanksysteem voor de behandeling van stedelijk afvalwater \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Stamperius, P.C. \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.