Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Baggeren kan op veel manieren : inventarisatie van kleinschalige baggertechnieken : thema: (Water)bodemsanering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Drossaert, W.M.E. \ Talsma, M.J.G. \ 2001
In opdracht van Stowa is gekeken naar diverse methoden van baggertechniek van sloten
help
Natuurlijk ontwateren op pompstation Bunnik \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koreman, E. \ Leijssen, H. \ 2001
Op pompstation Bunnik heeft het Waterleidingbedrijf Midden-Nederland een tweetal overkapte betonnen droogbedden geinstalleerd voor de ontwatering van ijzerhoudend drinkwaterslib. In samenwerking met Grontmij is onderzocht welke invloed de bedrijfsvoe ...
help
Reliability of models that predict the fate of organic trace pollutants in municipal activated sludge plants [Proefschrift]
Temmink, H. \ 2001
help
Simultaneous storage and degradation of PHB and glycogen in activated sludge cultures \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Carta, F. \ Beun, J.J. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2001
help
Toepassing MUCT-proces bij nieuwe rwzi Amsterdam-west \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reitsma, B. \ Rekswinkel, H. \ Mulder, M. \ 2001
Presentatie van het ontwerp van de actief-slibtanks van de op een na grootste huishoudelijk afvalwaterzuiveringsinstallatie van Nederland. De bouw van deze rwzi begint in 2003 in het westelijk havengebied van Amsterdam
help
Beste beschikbare technieken voor de verwerking van RWZI- en gelijkaardig industrieel afvalwaterzuiveringsslib : eindrapport [Boek]
Huybrechts, D. \ Dijkmans, R. \ 2001
Het doel van dit BBT-rapport is het opsporen van de BBT (Beste Beschikbare Technieken) voor de verwerking van zuiveringsslib. De studie heeft in de eerste plaats betrekking op de verwerking van RWZI-slib. Daarnaast worden ook industriële zuiveringssl ...
help
Informatiebronnen voor slib : een inventarisatie anno 2000 [Boek]
Hoogenboom, H.J. \ 2001
Doel van deze inventarisatie is om een overzicht te geven van informatiebronnen over slib en slibtransport in de Noordzee. Deze bronnen worden vervolgens beoordeeld op relevantie, kwaliteit, dekking, beschikbaarheid, risico, acceptatie, kosten. De re ...
help
Behandeling van stedelijk afvalwater met het Drie-slibsoortensysteem : onderzoek op beperkte praktijkschaal [Boek]
STOWA \ 2001
help
Landfarming: van verontreinigde baggerspecie naar bruikbare grond : biobeschikbaarheid en ecotoxiciteit als indicatoren voor het omgaan met verontreinigde baggerspecie [Boek]
Poorter, L.R.M. de \ Harmsen, J. \ Peperstraeten, J. van \ 2001
help
Characterization and distribution of esterase activity in activated sludge \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Boczar, B.A. \ Forney, L.J. \ Begley, W.M. \ 2001
help
Storage and degradation of poly-ß-hydroxybutyrate in activated sludge under aerobic conditions \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Dircks, K. \ Henze, M. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2001
help
New perspectives in anaerobic digestion \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Lier, J.B. van \ Tilche, A. \ Ahring, B.K. \ 2001
help
Full-scale application of the SHARON process for treatment of rejection water of digested sludge dewatering \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Mulder, J.W. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Hellinga, C. \ 2001
help
Sedimentbalans Rijntakken 2000 : een actualisatie van de sedimentbalans voor slib, zand en grind van de Rijntakken in het beheersgebied van de Directie Oost-Nederland [Boek]
Brinke, W.B.M. ten \ 2001
help
A single model for mass transfer and growth for biodegradation rates in activated sludge \ Ecotoxicology and environmental safety [Artikel]
Blok, J. \ 2001
help
Sharon verwijdert stikstof uit water : eerste praktijkresultaten bij slibverwerking : thema: Afvalwaterzuivering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Mulder, J.W. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Hellinga, C. \ Kempen, R. van \ 2001
Voor verwijdering van stikstof uit afvalwater werd aan de TU Delft het Sharon-proces ontwikkeld (Single tankreactor for High activity Ammonia Removal Over Nitrite), waarbij gebruik wordt gemaakt van snel groeiende nitrificerende bacteriën
help
Prozessüberwachung von Belebungsanlagen durch mikroskopische Schlammuntersuchung [Boek]
Eikelboom, D.H. \ 2001
Procesbeheer van actief-slibinstallaties door microscopisch onderzoek
help
Potential of anaerobic digestion of complex waste(water) \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Zeeman, G. \ Sanders, W.T.M. \ 2001
help
Verhoogde oppervlaktebelasting nabezinktanks rwzi Amsterdam-west \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reitsma, B. \ Kramer, J.F. \ Mulder, M. \ Jong, P. de \ 2001
In verband met de beperkt beschikbare ruimte voor de nabezinktanks van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie Amsterdam-west dienen creatieve ontwerpoplossingen gevonden te worden. Twee mogelijkheden worden uitgewerkt: dieper bouwen dan volgens de ...
help
Anaerobes, aerobes and phototrophs : a winning team for wastewater management \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Gijzen, H.J. \ 2001
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.