Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Korrelvorming onder denitrificerende omstandigheden : achtergronden, mogelijkheden en economische aspecten [Boek]
Bruin, L.M.M. de \ 2002
help
Microbial community analysis by FISH for mathematical modelling of selective enrichment of gel-entrapped nitrifiers obtained from domestic wastewater \ Hydrobiologia [Artikel]
Vogelsang, C. \ Schramm, A. \ Picioreanu, C. \ 2002
Nitrifying activated sludge from natural domestic sewage was entrapped in hydrogel beads, which were subsequently enriched for nitrifiers in a continuous stirred tank reactor (CSTR). Fluorescently labelled, 16S rRNA-targeted oligonucleotide probes sp ...
help
Poly-beta-hydroxybutyrate metabolism in dynamically fed mixed microbial cultures \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Beun, J.J. \ Dircks, K. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2002
The kinetics of production and degradation of poly-p-hydroxybutyrate (PHB) by a mixed activated sludge culture growing on acetate was studied in a sequencing batch reactor (SBR). Occasionally a very high amount of acetate was added to the steady stat ...
help
Biologische reiniging van baggerspecie op de landfarm Kreekraksluizen : monitoring 2001 [Boek]
Harmsen, J. \ 2002
De monitoring betreft de afbraak van PAK, minerale olie; en het gedrag van zware metalen. De species zijn afkomstig van de Geulhaven (Rotterdam), de havens van Wemeldinge en Zierikzee, de Petroleumhaven (Amsterdam)
help
Ecoslib : de ecologische rol van slib [Boek]
Groenewold, S. \ Dankers, N.M.J.A. \ 2002
Slib is een belangrijke parameter in het ecosysteem van kust en zee. Door menselijke activiteiten zoals kustbescherming, ingrepen in rivieren, aanleg van eilanden en havens, openhouden van geulen, zandwinning etc. wordt de slibhuishouding beïnvloed. ...
help
Completely autotrophic nitrogen removal over nitrite in one single reactor \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Sliekers, A.O. \ Derwort, N. \ Campos Gomez, J.L. \ [et al.] \ 2002
In this paper, a completely autotrophic process is described, in which aerobic ammonia-oxidizers and anaerobic ammonia oxidizers simultaneously oxidize ammonia to dinitrogen gas and a small amount of nitrate. This is achieved in one single reactor, a ...
help
Asbest in baggerspecie vraagt om specifieke norm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Koenders, A.A. \ Drossaert, W. \ Groen, P. \ 2002
De voorgeschreven onderzoeksnorm voor asbestbesmetting van waterbodems en bagger is in de praktijk onuitvoerbaar. Een werkgroep zoekt naar een verbetering van de aanpak
help
Modelling of activated sludge processes with structured biomass \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Loosdrecht, M.C.M. van \ Heijnen, J.J. \ 2002
help
Aerobic granulation in a sequencing batch airlift reactor \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Beun, J.J. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Heijnen, J.J. \ 2002
Aerobic granular sludge was cultivated in an intensely mixed sequencing batch airlift reactor (SBAR). A COD loading of 2.5 kg Acetate-COD/(m(3) d) was applied. Granules developed in the reactor within one week after inoculation with suspended activat ...
help
Optimisation of sulphate reduction in a methanol-fed thermophilic bioreactor \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Weijma, J. \ Bots, E.A.A. \ Tandlinger, G. [et al.] \ 2002
Several methods were tested to optimise sulphate reduction and minimise methane formation in thermophilic (65°) expanded granular sludge bed reactors fed with a medium containing sulphate and methanol
help
Estimation of uncertainties in the performance indices of an oxidation ditch benchmark \ Journal of chemical technology and biotechnology : the international journal for biotechnical and chemical processes [Artikel]
Abusam, A. \ Keesman, K.J. \ Spanjers, H. \ 2002
Estimation of the influence of different sources of uncertainty is very important in obtaining a thorough evaluation or a fair comparison of the various control strategies proposed for wastewater treatment plants. This paper illustrates, using real d ...
help
Modelling the start-up of a full-scale biological phosphorous and nitrogen removing WWTP \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Meijer, S.C.F. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Heijnen, J.J. \ 2002
In this paper we simulated the start-up of a full-scale biological phosphorus and nitrogen removing (BPNR) wastewater treatment plant (wwtp)
help
Sensitivity analysis of the secondary settling tank double-exponential function model \ European water management online [Artikel]
Abusam, A. \ Keesman, K.J. \ 2002
The secondary settling tank plays a very crucial role in achieving the very strict effluent standards of wastewater treatment plants. To investigate the ability of the widely used secondary settling tank model, the double-exponential model, to predic ...
help
Evaluatie van de effecten van het verspreiden van Boomse klei in de Westerschelde : eindrapportage monitoring boorspecie [Boek]
Kornman, B.A. \ Maldegem, D.C. v. \ 2002
Boorsel materiaal bestaande uit zand en fijner sediment (Boomse Klei, slib) kwam vrij uit de geboorde tunnel onder de Westerschelde tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland. Het materiaal dat niet hergebruikt werd, is in de Westerschelde verspreid. ...
help
Proefsanering Spijkerboor/Nieuwe Merwede: resultaten van het abiotisch monitorings-onderzoek [Boek]
Houwing, E.J. \ Berg, G.A. van den \ 2002
In het kader van het Nader Onderzoek Zuidrand (NAOZ) is in de Biesbosch (het Spijkerboor) en in een kribvak in de Nieuwe Merwede een sanering uitgevoerd om het nut, de mogelijkheden en de effecten van een waterbodemsanering te onderzoeken. Tijdens de ...
help
Monitoring HCB-gehalten in het sediment en zwevend materiaal van het Zeehavenkanaal te Delfzijl (1996-2001) [Boek]
Eggens, M. \ 2002
In 1994 is het Zeehavenkanaal te Delfzijl gesaneerd vanwege te hoge gehalten aan hexachloorbenzeen (HCB). Echter, de laatste 3 procent van het HCB is blijven liggen, omdat deze alleen met relatief hoge kosten kon worden verwijderd. Sindsdien is er ee ...
help
Slibpredatie door inzet van oligochaete wormen : pilotonderzoek naar slibreductie op de rwzi Bennekom [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2002
help
De BABE-technologie : BABE combineert rejectiewaterbehandeling met de enting van nitrificerende organismen [Boek]
Berends, D. \ 2002
help
Nederland voorop in ontwikkeling MBR-technologie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Roest, H.F. van der \ Leenen, J.M.J. \ 2002
De ontwikkeling van de MBR-technologie heeft wereldwijd een impuls gekregen door de opzet en uitvoering van een pilotonderzoek op de rwzi Beverwijk. De resultaten van dit onderzoek hebben geleid tot het besluit een demonstratie-installatie te realise ...
help
Oligochaete wormen in rioolwaterzuiveringsinstallaties: van toegepast naar fundamenteel onderzoek \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Tan, N.C.G. \ Ratsak, C.H. \ Janssen, P.M.J. \ 2002
Uit onderzoek blijkt dat wormen een interessante optie kunnen zijn voor de verwerking van surplusslib. De huidige kennis omtrent het beheersen van de wormenpopulatie is echter nog niet dusdanig dat het predatieprincipe op grote schaal kan worden toeg ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.