Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Opvolging actief slibsamenstelling met behulp van beeldanalyse: toepassing op licht slibfenomenen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Jenné, R. \ Smets, I.Y. \ Banadda, E.N. \ 2004
Een actief slibsysteem voor biologische afvalwaterzuivering heeft vaak te kampen met licht slibproblemen: een onevenwichtige verhouding van het aantal draden en vlokken, met slechte slibbezinking tot gevolg. Een belangrijke stap in de strijd tegen li ...
help
Evaluatie van karakteriseringmethoden voor de bepaling van biodegradeerbare stoffen in afvalwater \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Klapwijk, B. \ Eun-hee Choi \ Mels, A. \ 2004
In dit artikel worden twee methoden ter karakterisering van afvalwater vergeleken. Hieruit blijkt onder meer dat de bepaling van de concentratie biodegradeerbare organische stoffen uit een afvalwaterrespirogram een onderschatting oplevert. En de STOW ...
help
Recovery of energy from sludge: comparison of the various options \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Rulkens, W.H. \ Bien, J.D. \ 2004
This paper gives a general discussion of existing sludge treatment processes and of innovative treatment options, especially focused on the valuable use of organic carbon compounds as an energy source. Attention is paid both to high and to low temper ...
help
Energiebesparing rwzi Eindhoven \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Flameling, T. \ 2004
De rwzi Eindhoven wordt met een aanvoer van 750.000 inwonerequivalenten (i.e. à 136 g TZV/dag) in 2006 de derde rwzi van Nederland. De bestaande installatie is een hoogbelaste rwzi met een jaarlijks energieverbruik van bijna 15 miljoen kWh. De instal ...
help
Nickel and cobalt sorption on anaerobic granular sludges: kinetic and equilibrium studies \ Journal of chemical technology and biotechnology : the international journal for biotechnical and chemical processes [Artikel]
Hullebusch, E.D. van \ Zandvoort, M.H. \ Lens, P.N.L. \ 2004
The kinetics and equilibria of sorption of the divalent metal ions cobalt and nickel onto anaerobic granular sludge are described. Single component and binary equimolar systems were studied at different pH values (pH 6, 7 and 8). The kinetic modellin ...
help
Fate of linear alkylbenzene sulfonate (LAS) in activated sludge plants \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Temmink, H. \ Klapwijk, B. \ 2004
Monitoring data were collected in a pilot-scale municipal activated sludge plant to assess the fate of the C12-homologue of linear alkyl benzene sulfonate (LAS-C12). The pilot-plant was operated at influent LAS-C12 concentrations between 2 and 12 mg/ ...
help
Effect of carbon monoxide, hydrogen and sulfate on thermophilic (55°C) hydrogenogenic carbon monoxide conversion in two anaerobic bioreactor sludges \ Applied microbiology and biotechnology [Artikel]
Sipma, J. \ Meulepas, R.J.W. \ Parshina, S.N. \ Stams, A.J.M. \ 2004
The conversion routes of carbon monoxide (CO) at 55°C by full-scale grown anaerobic sludges treating paper mill and distillery wastewater were elucidated. Inhibition experiments with 2-bromoethanesulfonate (BES) and vancomycin showed that CO conversi ...
help
Eerste BABE-reactor in Nederland : enting van nitrificeerders stelt stikstofverwijdering ook op lange termijn veilig \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hommel, B. \ Weijers, S. \ Zandt, E. van der \ Berends, D. \ 2004
Waterschap Aa en Maas krijgt de eerste BABE-reactor in Nederland. Inmiddels is gestart met het ontwerp. Medio volgend jaar zal de BABE-reactor op de rwzi 's-Hertogenbosch in bedrijf worden genomen. uit een uitgebreide vergelijking van deelstroomtechn ...
help
Bestrijding van industrieel lichtslib kwestie van afwisseling [thema proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Borger, A. \ 2004
Het probleem met lichtslib in de communale sector is grotendeels opgelost. De toepassing van hoog belaste zones, zoals selectoren, heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Bij industriële zuiveringsinstallaties zijn de ervaringen met selector ...
help
Filamentous bulking sludge — a critical review \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Martins, A.M.P. \ Pagilla, K. \ Heijnen, J.J. \ 2004
This paper reviews the long-standing bulking sludge problem in activated sludge systems. Despite the extensive amount of research that has been done on bulking sludge, it still occurs world-wide and a comprehensive solution does not seem to be availa ...
help
Effect of nitrite on phosphate uptake by phosphate accumulating organisms \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Saito, T. \ Brdjanovic, D. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2004
In biological nitrogen removal processes, nitrite can be formed and accumulated through both nitrification and denitrification. Despite the fact that, in practice, biological phosphate removal (BPR) is often combined with biological nitrogen removal, ...
help
Een eenvoudig slib-model van de Grote geul van Gameren : ontwikkeling en toepassing [Boek]
Visser, A.Z. \ 2004
In het project Monitoring Nevengeulen (1998-2002), dat door het RIZA in opdracht van de directie Oost-Nederland is uitgevoerd, was één van de doelstellingen het vergroten van de proceskennis door middel van het modelleren van het sedimentatie- en ero ...
help
Proefproject toont inzetbaarheid koude immobilisatie aan (2) \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Frénay, J.W. \ Feenstra, L. \ Bos, S.C. \ 2004
Betreffende de aanleg van een regionale weg in Groningen met een fundering van verontreinigde, gerijpte baggerspecie worden in dit artikel van dit proefproject het vooronderzoek, de uitvoering en de kosten behandeld
help
Sustainable sludge management - what are the challenges for the future? [special issue Wastewater sludge as a resource] \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Rulkens, W.H. \ 2004
Sewage sludge is a serious problem due to the high treatment costs and the risks to environment and human health. Future sludge treatment will be progressively focused on an improved efficiency and environmental sustainability of the process. In this ...
help
Aerobic granular sludge technology: an alternative to activated sludge? [special issue 5th International conference on biofilm systems] \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Bruin, L.M.M. de \ Kreuk, M.K. de \ Roest, H.F.R. van der \ Uijterlinde, C. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2004
Laboratory experiments have shown that it is possible to cultivate aerobic granular sludge in sequencing batch reactors. In order to direct future research needs and the critical points for successful implementation at large scale, a full detailed de ...
help
High-rate sulfate reduction at high salinity (up to 90 mS/cm) in mesophilic UASB reactors \ Biotechnology and bioengineering [Artikel]
Vallero, M.V.G. \ Sipma, J. \ Lettinga, G. \ Lens, P.N.L. \ 2004
Sulfate reduction in salt-rich wastewaters using unadapted granular sludge was investigated in 0.9 L UASB reactors (pH 7.0 ± 0.2; hydraulic retention time from 8-14 h) fed with acetate, propionate, or ethanol at organic loading rates up to 10 gCOD/l. ...
help
Effect of different redox mediators during thermophilic azo dye reduction by anaerobic granular sludge and comparative study between mesophilic (30 degrees C) and thermophilic (55 degrees C) treatments for decolourisation of textile wastewaters \ Chemosphere : chemistry, physics and biology as focused on environmental problems [Artikel]
Santos, A.B. dos \ Bisschops, I.A.E. \ Cervantes, F.J. \ Lier, J.B. van \ 2004
The impact of different redox mediators on colour removal of azo dye model compounds and textile wastewater by thermophilic anaerobic granular sludge (55 C) was investigated in batch assays. Additionally, a comparative study between mesophilic (30 C) ...
help
Randvoorziening voor regenwater functioneert goed \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boogaard, F. \ Baars, E. \ 2004
In Amsterdam Oost is in 1993 een bezinkbak voor regenwater gebouwd als alternatief voor een verbeterd gescheiden stelsel (VGS). De oplossing siert zich door de eenvoud ervan, namelijk het aanbrengen van een damwand in het oppervlaktewater bij de rege ...
help
Pilotonderzoek op rwzi Franeker met nageschakelde continue zandfiltratie [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuipers, H. \ Wouters, J. \ Flameling, A. \ Bouma, S. \ 2004
De rwzi Franeker moet worden aangepast om te kunnen voldoen aan de huidige en nieuwe eisen ten aanzien van de parameters zwevend stof, fosfaat en stikstof. Na onderzoek van diverse mogelijkheden in de jaren 2000-2003 is geconcludeerd dat de inzet van ...
help
Grote verschillen in filtreerbaarheid slib in pilot-MBR's : vergelijking Beverwijk, Hilversum en Maasbommel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Evenblij, H. \ Geilvoet, S. \ Graaf, J.H.J.M. van der \ 2004
TU Delft voerde samen met DHV Water onderzoek uit naar filtreerkarakteristieken van actief slib uit membraanbioreactoren. Hiertoe is een methode ontwikkeld die het mogelijk maakt om eenduidig aan slibfiltratie te meten. In combinatie met fysische en ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.