Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Rwzi Deventer: unieke oplossing door samenwerking : goed ontwerp leidt tot homogene slibmassa \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Teeven, H. \ 2006
De afgelopen 2 jaren hebben medewerkers van Waterschap Groot Salland in samenwerking met ABS gezocht naar een zo optimaal mogelijke oplossing voor roerwerken in de 2 slibbuffertanks van de rwzi Deventer. Tijdens het zuiveringsproces van afvalwater ko ...
help
Modernisering slibontwatering rwzi Nijmegen in volle gang \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Derks, T. \ Verstegen, W. \ 2006
De rwzi Nijmegen (Waterschap Rivierenland) heeft – na een twee jaar durend vooronderzoek – in het najaar van 2005 het slibontwateringsproces succesvol geoptimaliseerd. Zowel de manier van polymeeraanmaak en -dosering, het mengen van polymeer met slib ...
help
Workshop energiebesparing in de RWZI, 19 oktober 2006 [Congresverslag]
SenterNovem \ 2006
De handouts van de workshop Energiebesparing in de rwzi (19 oktober 2006), georganiseerd door SenterNovem en STOWA
help
Innovatie binnen slibverwerking een non-issue? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
Is innovatie binnen de slibverwerking in Nederland noodzaak of een non- issue? Die vraag stelde dagvoorzitter Jaap van der Graaf aan het begin van het NVA/STOWA-symposium over slibverwerking op 19 januari in Amersfoort. Het antwoord aan het einde van ...
help
Communaal afvalwater op temperatuur houden voor actiever slib in RWZI's : uitvoering van empirisch en modelmatig onderzoek [Boek]
Tessel, P.J. \ Pijl, P.P. van der \ 2006
In moderne rwzi’s speelt de temperatuur van het actief slib een belangrijke rol. Dit geldt met name voor het vergaand verwijderen van stikstofverbindingen uit afvalwater. Bij het doorrekenen van zuiveringsprocessen dient een minimumtemperatuur van he ...
help
Intreeweerstand, nader beschouwd : procesmatig onderzoek naar de relatie tussen de drainageweerstand en de intreeweerstand [Boek]
Massop, H.T.L. \ Gaast, J.W.J. van der \ 2006
In dit onderzoek, dat is uitgevoerd binnen het BO Cluster Vitaal Landelijk Gebied, Thema Water van LNV, wordt aandacht besteed aan de procesmatige kant en de grootte van de intreeweerstanden. Kort wordt stilgestaan bij de theorie, processen, definiti ...
help
Het risico van innovatie bij de zuivering van afvalwater \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Korte, K. de \ 2006
Innovatie door mensen of organisaties wordt over het algemeen positief beoordeeld, het geeft een goed imago. Maar veel innovaties zijn niet zonder risico. Dit artikel gaat vooral over het stimuleren van innovatie waarbij het risico gereduceerd wordt. ...
help
Nereda moet een duurzaam Nederlands succes worden : hoge verwachtingen van nieuwe toepassing aërobe korrelslibtechnologie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roest, H. van der \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Leenen, J. \ 2006
Nereda is gebaseerd op de aërobe korrelslibtechnologie en vertegenwoordigt een doorbraak voor de aërobe zuivering van afvalwater. In vergelijking tot traditionele zuiveringstechnieken wordt op een aanzienlijk geringer oppervlak en op duurzame wijze e ...
help
Aëroob korrelslib klaar voor de praktijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bruin, B. de \ Kreuk, M. de \ Uijterlinde, C. \ Marcelis, C. \ 2006
Een nieuwe innovatieve technologie voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater is klaar voor de praktijk: de aëroob korrelslibtechnologie - gedoopt tot Nereda. Het vernieuwende van deze technologie is dat de bacteriën in compacte korrels groeien ...
help
Waterschappen positief over Nereda: Ministerie van Economische Zaken zou gararantiefonds moeten opzetten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
Waterschappen zijn positief over de nieuwe zuiveringstechniek Nereda (zie H2O nummer 3, pag. 8-10 en 31-34), maar zijn geneigd nog even af te wachten. Hoewel de techniek veelbelovend is, kunnen nog onverwachte nadelen optreden, menen zij. Toch zien p ...
help
Nereda TM : nieuwe veelbelovende afvalwatertechnologie van Nederlandse bodem \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Roest, H. van der \ Bruin, B. de \ 2006
Sinds 1998 wordt in nauwe samenwerking tussen TUD en DHV en met ondersteuning van STW en STOWA intensief gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe afvalwaterzuiveringstechnologie die is gebaseerd op aërobe korrels. De genoemde samenwerking tussen TU ...
help
Filtration characteristics in membrane bioreactors [Proefschrift]
Evenblij, H. \ 2006
Causes of and remedies for membrane fouling in Membrane Bioreactors for wastewater treatment are only poorly understood and described in scientific literature. A Filtration Characterisation Installation and a measurement protocol were developed with ...
help
Ethiek in de afvalwaterzuivering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mil, H. van \ Poel, I. van de \ Zwart, S. \ 2006
De TU Delft en het ingenieursbureau DHV ontwikkelen momenteel een nieuwe afvalwaterzuiveringstechniek, de zogeheten aërobe korrelreactor. Het onderzoek wordt medegefinancierd door STOWA en de Stichting Toegepaste Wetenschappen (STW). Parallel aan dit ...
help
Slibdesintegratie met ultrageluid [thema machines en werktuigen] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2006
De techniek van de werking van ultrasone slibdesintegratie wordt beschreven. Als met een fors vermogen ultra geluid op slibdeeltjes inwerkt raken de slibvlok en het bacteriemateriaal beschadigd. De celwanden van de bacteriën gaan kapot door de inwerk ...
help
Invloed van centrale slibontwatering op het zuiveringssproces \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Agema, K.J. \ 2006
Wetterskip Fryslân bedrijft 29 rwzi’s met een totale gemiddelde BZV-belasting van circa 760.000 i.e. Er zijn 4 rwzi’s uitgerust met een slibgisting. Het aandeel vergist slib bedraagt circa 30% van de totale Friese slibproductie. Het zuiveringsslib va ...
help
Nieuwe uitzonderlijk presterende slibontwatering bij waterschap Velt en Vecht \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Vries, A. de \ Horstmann, M. \ Majoor, E. \ 2006
Onlangs is bij het Waterschap Velt en Vecht een nieuwe volautomatische ontwateringinstallatie voor zuiveringslib in bedrijf genomen. Deze membraanfilterpers geeft aanzienlijk hogere drogestofgehaltes dan vergelijkbare slibontwateringtechnieken als ce ...
help
Rioolwaterzuiveringsinrichtingen : ten behoeve van energie in de milieuvergunning [Boek]
InfoMil \ 2006
In 1997 is het informatieblad rioolwaterzuiveringsinrichtingen (E10) uitgebracht als deel van een reeks informatiebladen. Deze zijn ontwikkeld ter ondersteuning van het bevoegd gezag bij het opnemen van het aspect energie in de milieuvergunning. Gezi ...
help
Menging en voortstuwing van actief-slibsystemen in ronde reactoren [Boek]
Hulsbeek, J. \ 2006
Na circa 10 jaar ervaring met ronde reactoren (actief-slibtanks) blijkt dat op diverse locaties de vereiste voorstuwing en menging in de diverse ringen niet optimaal verloopt. Onjuiste mengprincipes en onjuiste locaties van voortstuwers en recirculat ...
help
Bemonstering van de visstand in de Loosdrechtse Plassen [Boek]
Klinge, M. \ Witjes, T.G.J. \ 2006
De wateren van de Loosdrechtse Plassen zijn onderhevig aan een sterke vertroebeling. Al geruime tijd wordt er nagedacht over maatregelen om de water- en ecologische kwaliteit van het plassencomplex te verbeteren. Als hoofdoorzaak voor de vertroebelin ...
help
Separator scheidt licht slib in afvalwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Romkes, T. \ 2006
Bij het reinigen van industrieel afvalwater in Groningen zorgen separators voor reductie van het zwevende-stofgehalte. M.b.v. middelpuntvliedende krachten worden zwevende slibstoffen samengebracht en afgescheiden
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.