Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Handbook biological waste water treatment : design and optimisation of activated sludge systems [Boek]More info about the book and TOC - Inhoudsopgave
Haandel, A. van \ Lubbe, J. van der \ cop. 2007
Since its conception almost a century ago, the activated sludge system has emerged as the dominant waste water treatment technology, with tens of thousands of implementations worldwide. The pivotal role played by the activated sludge system was origi ...
help
Comparative evaluation of sludge reduction routes [Boek]Bijbehorende website
Ginestet, P. \ 2007
This project aims at the evaluation of eight various routes that potentially may allow wastewater treatment plants to produce less sludge (from 5% to 100%). It has been possible to define several routes that could be applied efficiently with knowledg ...
help
Schoonmaakactie/inspectie slibgistingstank rwzi Den Helder \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Hart, R. 't \ 2007
De rwzi Den Helder is een afvalwaterzuivering van 90.000 i.e.(54g BZV). Het is een zuivering die in 1982 in bedrijf is genomen, met een voorbezinktank, twee oxidatiebedden, twee nabezinktanks en een slibgistingtank. In 1993 is de zuivering uitgebreid ...
help
Prognose slibproductie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Roels, J. \ De Gueldre, G. \ Van de Steene, B. \ 2007
Aquafin is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de financiering van de bovengemeentelijke infrastructuur voor waterzuivering in Vlaanderen. Aquafin is daarnaast ook verantwoordelijk voor de exploitatie van 205 rwzi’s, 870 pompstations en 392 ...
help
Snel de zandfractie meten in baggerspecie : in 't werk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2007
Aandacht voor de slibscanner: voor de Nederlandse baggermarkt een nieuw digitaal instrument, waarmee snel de mate van vervuiling van waterbodems en de zandfractie geanalyseerd kan worden
help
Zutphen herstelt oevers met bagger in geotubes \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Westerhof, E.J. \ Horst, A. van der \ 2007
Baggerspecie uit de Industriehaven in Zutphen doet dienst als materiaal voor oeverherstel op dezelfde locatie. Geotubes met de bagger worden in de oever verwerkt
help
Relatie tussen filtreerbaarheid en eigenschappen van het slib-water mengsel uit de full-scale MBR in Varsseveld \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Temmink, H \ Remy, M. \ Geilvoet, S. \ 2007
Membraanvervuiling is de belangrijkste bottleneck voor de toepassing van membraanbioreactoren. Een van de factoren die een rol speelt bij membraanvervuiling is de kwaliteit van het te filtreren slibmengsel. Daarom volgden de auteurs in de periode jan ...
help
Energiebeheer [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Moerman, R. \ 2007
Wordt bij het zuiveren van afvalwater en bij het bewerken van zuiveringsslib energie op een verantwoorde wijze ingezet en zijn hierbij reële energiebesparingen te realiseren? Dit zijn relevante vragen die nog niet eenduidig te beantwoorden zijn. Om m ...
help
Kanttekeningen bij artikel over lamellenafscheiders \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brandon, S. \ Berendsen, F. \ 2007
In het themanummer Afvalwater van 18 mei 2007 schreef Frank Berendsen het artikel 'Lamellenafscheider alternatief voor een verbeterd gescheiden stelsel?'. Zijn conlcusie was dat lamellenafscheiders op de onderzochte rwzi Elzenburg géén geschikte zuiv ...
help
Nog veel potentie in kassieke zuiveringsmethoden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2007
In beproefde afvalwaterzuiveringsmethoden zoals zandfiltratie en actief slib zit nog veel potentie. Door deze technieken te verbeteren en te combineren kan het effluent van de awzi's en rwzi's nog schoner worden. Met het oog op de implementatie van d ...
help
Amerikaanse wonderbacteriën? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Petri, C.P. \ Visser, F.A. \ 2007
Op de rwzi’s Epe en Zutphen zijn proeven uitgevoerd met de dosering van bacteriën die ervoor moeten zorgen dat de slibproductie aanzienlijk daalt. Daarnaast kunnen deze bacteriën bijdragen aan een betere effluentkwaliteit. De resultaten hebben op de ...
help
Tussenrapportage slibdesintegratie [Boek]
STOWA \ 2007
Het betreft een werkrapport waarin de tussentijdse resultaten gerapporteerd worden van de slibdesintegratie-installaties op de rwzi Bath, Nieuwgraaf en Enschede. In het voorjaar 2008 wordt het onderzoek afgerond en volgt er een (gedrukt) eindrapport ...
help
Het actief-slibproces : de mogelijkheden en grenzen [Boek]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 2007
Het actief-slibproces is een alom geaccepteerde en toegepaste zuiveringsconcept voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater. Het doel van het STOWA-project was het vaststellen van de beperkingen van actief-slibprocessen en de bepaling van de tec ...
help
Inventarisatie van omvang en kenmerken van schuimvorming in de slibgisting [Boek]
Mulder, A. \ Brandse, F. \ [2007]
Acute en ongecontroleerde schuimvorming heeft grote nadelige gevolgen voor de veiligheid en de operationele en financiële bedrijfsvoering van de slibverwerking. De aard en omvang van de problematiek is geinventariseerd. In ongeveer 25% van de slibgis ...
help
Een nieuw reactorconcept voor slibreductie met aquatische wormen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Hendrickx, T. \ Elissen, H. \ Temmink, H. \ Buisman, C. \ 2007
De behandeling van afvalwater resulteert in de productie van enorme hoeveelheden zuiveringsslib. In Nederland wordt dit slib voornamelijk verbrand. Een biologische aanpak voor het verminderen van de hoeveelheid slib die moet worden getransporteerd en ...
help
Modellering van rioolwaterzuiveringsinstallaties \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Gernaey, K.V. \ Sin, G. \ 2007
De huidige stand van zaken op het gebied van modellering van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) wordt in dit artikel gerapporteerd. Voor systemen met biomassa in suspensie waren de eerste modellen gericht op de eenvoudige beschrijving van de b ...
help
Zuiveringsapparatuur en -systemen van de 20e eeuw \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Lohuizen, K. van \ 2007
Dit artikel is in feite hoofdstuk 10 van het RIZA-rapport 2006-011, getiteld: 'Afvalwaterzuivering in Nederland; van beerput tot oxidatiesloot'. Veel van de in dat hoofdstuk beschreven apparatuur en technologische concepten zijn niet meer in gebruik ...
help
Stabiele fosfaat- en stikstofverwijdering van zuivelafvalwater is mogelijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Pruim, J. \ Kruit, J. \ Gennip, R. van \ 2007
Voor Friesland Foods (het voormalige Friese Vlag) vormt water een essentieel onderdeel van het productieproces. Het bedrijf wil op haar productielocaties het (afval)waterverbruik terugdringen zonder daarbij concessies te doen aan de productveiligheid ...
help
Full-scale granular sludge Anammox process \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Abma, W.R. \ Schultz, C.E. \ Mulder, J.W. \ Star, W.R.L. van der \ Strous, M. \ Tokutomi, T. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2007
The start-up of the first full scale Anammox reactor is complete. The reactor shows stable operation, even at loading rates of 10 kg N/m3.d. This performance is the result of the formation of Anammox granules, which have a high density and settling v ...
help
Toepassing van slibdesintegratie op rwzi Den Helder \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2007
Milieuvriendelijk en economisch efficiënt werken staat hoog in het vaandel bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, met name als het gaat om afvalwaterverwerking. Daarom kijkt het hoogheemraadschap constant en actief naar nieuwe technieken ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.