Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Experiments in activated sludge modelling [Proefschrift]
Takács, I. \ 2008
help
Winnend idee Reinigende Weg in praktijk getest \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bos, S.C. \ Steketee, J.J. \ Broek, A.R. van den \ 2008
Rijkswaterstaat schreef in 2004 de prijsvraag De Reinigende Weg uit voor een oplossing om baggerspecie te reinigen in de overruimte van de (rijks)wegen. Het gaat hier met name om de bermen en de ruimte onder de weg. Een consortium heeft een idee uitg ...
help
Slib ontwateren langs hellend vlak : in 't werk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2008
Het transportwater, dat een baggerzuiger nodig heeft om de slurry te verpompen, werkt financieel nadelig wanneer deze techniek wil wedijveren met mechanisch baggeren. Desondanks zou, vanwege de bescherming van flora en fauna, het inzetten van dergeli ...
help
Gisting biomassa efficiënter \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bisseling, B. \ Betuw, W. van \ 2008
De vergisting van organisch materiaal is een gebruikelijke en duurzame methode om biogas op te wekken. Hiervoor worden afvalstromen gebruikt als zuiveringsslib, mest of restproducten uit de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie. In de gistingstank ...
help
Slibuitspoeling uit nabezinktanks: top 20 van oorzaken \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Janssen, P. \ Dijk, E. van \ 2008
Een goed functionerend nabezinkproces is cruciaal voor een goed werkend actiefslibproces. Problemen uiten zich vaak in slibuitspoeling uit de nabezinktanks. Deze slibuitspoeling is altijd onwenselijk en aanleiding voor onderzoek naar de oorzaak. In e ...
help
Selenate removal in methanogenic and sulfate-reducing upflow anaerobic sludge bed reactors \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Lenz, M. \ Hullebusch, E.D.V. \ Hommes, G. \ Corvini, P.F.X. \ Lens, P.N.L. \ 2008
This paper evaluates the use of upflow anaerobic sludge bed (UASB) bioreactors (30 graden C, pH=7.0) to remove selenium oxyanions from contaminated waters under methanogenic and sulfate-reducing conditions using lactate as electron donor. One UASB re ...
help
Effects of high salinity wastewater on methanogenic sludge bed systems \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Ismail, S.B. \ Gonzalez, P. \ Jeison, D. \ Lier, J.B. van \ 2008
The attainable loading potentials of anaerobic sludge bed systems are strongly dependent on the growth of granular biomass with a particular wastewater. Experiments were conducted to determine the effects of high salinity wastewater on the biological ...
help
Zuurstof capaciteitsmeting in actief slib \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Augustijn, M. \ 2008
Als zuurstofcapaciteitsmetingen (OC-meting) al worden uitgevoerd is het vaak eenmalig en alleen bij de oplevering van een nieuwe beluchtingstank of nieuw beluchtingssysteem. Er wordt vaak gedacht dat de metingen duur en moeilijk uitvoerbaar zijn en w ...
help
Reductie slibgroei met 70 procent door Cannibal [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roubos, C. \ Efferen, L. van \ Groenhof, J. \ 2008
In Nederland alleen al produceren de communale waterzuiveringen per jaar 380.000 ton slib (biomassa). De gebruikelijke verwerkingstechnieken zijn verbranden, drogen en composteren. Verwerking van het spuislib is een grote kostenpost voor de waterscha ...
help
Baggeren in stedelijke watergangen: dweilen met de kraan open? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bloemendal, M. \ Lekkerkerk, J. \ Penaililo, R. de \ 2008
Het dichtslibben van stedelijke watergangen wordt doorgaans curatief verholpen: baggerwerkzaamheden kosten veel tijd en geld en zorgen voor de nodige overlast. Tauw heeft samen met Deltares onderzoek verricht naar mogelijkheden om de aanwas van stede ...
help
The limits and ultimate possibilities of technology of the activated sludge process \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Bentem, A.G.N. van \ Buunen, A. \ Reitsma, B.A. \ Uijterlinde, C.A. \ 2008
The Dutch research organisation STOWA initiated a research project entitled “The Boundaries of the Activated Sludge Process” to investigate the possibilities and limitations of activated sludge processes to improve the effluent quality. The study aim ...
help
Simultaneous storage and utilization of polyhydroxyalkanoates and glycogen under aerobic conditions \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Karahan, O. \ Orhon, D. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2008
This study aims to investigate the storage response of an activated sludge system in the presence of two different substrates which are stored as two different polymers. The objective of the study was to determine the changes in the response of an ac ...
help
Van rioolslib tot biogranulaat : 20 jaar slibverwerking in Tiel en Zutphen [Boek]
Ellenbroek, H. \ cop. 2008
Slibverwerking: het was een tijd van pionieren, consolideren, beheersen en dat op een steeds grotere schaal. Minder energie- en waterverbruik en met steeds minder belasting op haar nabije leefomgeving. Een eindproduct dat nu volledig wordt ingezet vo ...
help
Slibdesintegratie : eindrapportage van ervaringen met slibdesintegratie op de RWZI's Bath, Enschede en Nieuwgraaf [Boek]
STOWA \ 2008
Aan de verwerking van het slib dat bij de zuivering van afvalwater vrijkomt zijn aanzienlijke kosten verbonden. Door de omvang van de hoeveelheid slib te reduceren kunnen de kosten worden beperkt. Als die reductie tot stand komt door een verbetering ...
help
State of science report: energy and resource recovery from sludge [Boek]
Kalogo, Y. \ Monteith, H. \ 2008
There is general consensus among sanitary engineering professionals that municipal wastewater and wastewater sludge is not a “waste”, but a potential source of valuable resources. The subject is a major interest to the members of the Global Water Res ...
help
Bezinkbaarheid verontreinigingen in slib bezinkvoorziening regenwater \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Kluck, J. \ Graaf, E. de \ Baars, E. \ 2008
Voor het ontwerpen van bezinkvoorzieningen bij regenwaterlozingen is er onvoldoende inzicht in hoe snel de verontreinigingen bezinken. Voor dit inzicht is het slib uit de bezinkvoorziening in het Julianapark te Amsterdam uitgebreid geanalyseerd. Dit ...
help
Het meten van het reversibele en irreversibele vervuilingpotentieel van membraan bioreactorslib via de MBR-VFM methode \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Brauns, E. \ Huyskens, C. \ Hoof, E. van \ Molenberghs, B. \ Raats, L. \ Muyshondt, R. \ Wever, H. de \ 2008
De VFM-methode is uitgebreid van een dead-end mode naar een cross-flow mode voor het meten van het vervuilingpotentieel van slib in membraan bioreactoren. Ook de vervuilingeigenschappen van MBR-slib zijn zeer complex en dus niet mathematisch modeleer ...
help
De Delft Filtratie Karakterisering methode: beschrijving en een overzicht vna onderzoeksresultaten \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Geilvoet, S. \ Graaf, J. van der \ 2008
De TU Delft heeft een methode ontwikkeld waarmee getracht wordt de filtreerbaarheid van een gegeven slibmonster exclusief te relateren aan de eigenschappen van het slibmonster. In dit artikel wordt deze zogenaamde Delft Filtration Characterisation me ...
help
De mogelijkheden en grenzen van het actief-slibproces: een verkenning \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]Bijbehorende website
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Bentem, A.G.N. van \ Buunen, A. \ Reitsma, B.A. \ Mulder, J.W. \ Uijterlinde, C.A. \ 2008
Het actief-slibproces wordt in Nederland zeer veel toegepast bij de behandeling van stedelijk afvalwater. Het is zowel hydraulisch als biologisch een flexibel en kosteneffectief systeem, met het vermogen om zonder (veel) chemicaliën nutriënten als fo ...
help
Onderzoek naar fosfaatafgifte in actiefslib \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Vliet-Aarden, J. van \ Oort, H. \ 2008
Het doel van het fosfaatafgifte-onderzoek is om meer duidelijkheid te verkrijgen over de activiteit van fosfaataccumulerende bacteriën (PAO's) in het actief slibsysteem. Een methode hiervoor is de anaërobe fosfaatafgifte-proef (ook wel meting acineto ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.