Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Inventarisatie richtlijnen en ervaringen voorkomen van slibuitspoeling op RWZI's [Boek]
Leusden, M. van \ Kruit, J. \ 2009
Uit de bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2006 blijkt dat er op rwzi’s nog regematig overschrijdingen plaatsvinden van de effluenteisen. In bijna de helft van de gevallen heeft dat te maken met te hoge zwevende-stofconcentraties in het effluent (m ...
help
Uitbreiding en calibratie van mechanistisch model voor gehinderde en compressiebezinking voor actief slib met behulp van doorgedreven experimenten \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Clercq, J. de \ Nopens, I. \ Defrancq, J. \ Vanrolleghem, P.A. \ 2009
Op dit ogenblik bestaat er geen mechanistisch model in de afvalwaterwereld dat op een accurate manier het batchbezinkingsgedrag van actief slib beschrijft Een dergelijk model, gebaseerd op fundamentele massa- en krachtenbalansen voor water en partike ...
help
Surplusslib regeling voor rwzi's \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Hammenga, A. \ 2009
Bij zuiveringen met biologische fosfaatverwijdering is het van belang dat het fosfaat met regelmaat via het surplusslib wordt afgevoerd. Vaak wordt hiervoor een aan-uit regeling (droge stof > setpunt: surplusslibpomp aan) of puls-pauze regeling gepro ...
help
Optimaliseren slibontwatering awzi Katwijk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Zalm, C. van der \ 2009
Afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Katwijk is een ultralaagbelaste actiefslibinstallatie, type carrousel. Het surplusslib wordt gravitair ingedikt en vervolgens ontwaterd door een decanter (centrifuge) van het type Westfalia CA 505. Westfalia oms ...
help
Dijkgraaf Gert Verwolf van Waterschap Veluwe: "Innovatie vergt ruggensteun van het waterschapsbestuur" \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2009
Waterschap Veluwe laat in Epe de eerste huishoudelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie ter wereld bouwen op basis van de aerobe-korrelslibtechniek Nereda: een mijlpaal in de ontwikkeling van deze techniek. Het is niet de enige innovatie. Eerder breid ...
help
Meer mogelijkheden voor slibverwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Glas, W. \ 2009
Toen waterschappen eind jaren 80 hun slib niet langer mochten hergebruiken als meststof, is koortsachtig gezocht naar alternatieve methoden om van het slib af te komen. Inmiddels bestaan allerlei toepassingen voor de verwerking van slib. Probleem opg ...
help
Reinigingsapparaat op indikband [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2009
Op de rwzi’s wordt sinds jaar en dag actiefslib mee vergist met het doel de hoeveelheid te verkleinen, er energie uit te winnen en om de ontwaterbaarheid te verbeteren. Voordat het spuislib in de gisting wordt gepompt moet het worden ingedikt. Dat ge ...
help
Aquatic worm reactor for improved sludge processing and resource recovery [Proefschrift]
Hendrickx, T.L.G. \ 2009
Municipal waste water treatment is mainly achieved by biological processes. These processes produce huge volumes of waste sludge (up 1.5 million m3/year in the Netherlands). Further processing of the waste sludge involves transportation, thickening a ...
help
Nabezinktank met 3,5 m kantdiepte op rwzi Foxhol \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Hammenga, A. \ Vogel, D. de \ 2009
Voor de bouw van een nieuwe 'groene wei' zuivering heeft het bestuur van Waterschap Hunze en Aa's gestelddat de installatie niet duurder mocht zijn worden dan €22,- per ve. De rwzi Foxhol is 49.500 ve. Een van de verschillende aspecten die zijn onder ...
help
Zeven als alternatief voor voorbezinken? \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Ruiken, C. \ Breuer, G. \ 2009
Een zeef is een alternatief voor een voorbezinktank. Zeven kennen een groot aantal voordelen t.o.v. voorbezinking. In dit artikel worden de inzichten gegeven die ontstaan zijn na onderzoek met een proefinstallatie met 2 zeven bij waterbedrijf Waterne ...
help
Leeghalen en reinigen gisting van de rwzi Nieuwegein \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Wit, P. de \ 2009
Op de rwzi Nieuwegein is begin 2007 de gistingstank leeggehaald en gereinigd. Dit artikel geeft een verslag van Paul de Wit, zuiveringstechnicus op de rwzi installatie in Nieuwegein
help
Verlaging van slibgehalte in de zomer bespaart veel energie en is ongeveer kostenneutraal \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Wiegant, W. \ Piekema, P. \ Man, A. de \ 2009
Verlaging van het slibgehalte in de zomer leidt tot besparing op de beluchtingsenergie op een RWZI. De besparing varieert afhankelijk van het type installatie en vooral met het type beluchting. Bij puntbeluchting bedraagt de besparing op de beluchtin ...
help
Low dose powdered activated carbon addition at high sludge retention times to reduce fouling in membrane bioreactors \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Remy, M. \ Marel, P. van der \ Zwijnenburg, A. \ Rulkens, W. \ Temmink, H. \ 2009
The addition of a low concentration of powdered activated carbon (PAC), in combination with a relatively long sludge retention times (SRT), 50 days, to improve membrane filtration performance was investigated in two pilot-scale MBRs treating real mun ...
help
Selective recovery of nickel over iron from a nickel-iron solution using microbial sulfate reduction in a gas-lift bioreactor \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Bijmans, M.F.M. \ Helvoort, P.J. van \ Dar, S.A. \ Dopson, M. \ Lens, P.N.L. \ Buisman, C.J.N. \ 2009
Process streams with high concentrations of metals and sulfate are characteristic for the mining and metallurgical industries. This study aims to selectively recover nickel from a nickel–iron-containing solution at pH 5.0 using a single stage bioreac ...
help
Drijflaagverwijdering bij de waterschappen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Telkamp, P. \ Reitsma, B. \ Dalstra, G. \ 2009
Zoals wellicht bekend, heeft in mei 2007 een calamiteit plaatsgevonden op de rwzi Eindhoven, waarbij op de 12 nabezinktanks in 3 uur tijd een dikke drijflaag was ontstaan (zie ook Neerslag (2008)1. De meest waarschijnlijke oorzaak daarvan is inmiddel ...
help
Voorkomen van slibuitspoeling op rwzi’s vereist goed drogestofbeheer [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kruit, J. \ Leusden, M. van \ Uijterlinde, C. \ 2009
Uit de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer van 2006 bleek dat regelmatig overschrijdingen van lozingsvergunningen plaatsvinden. Hierbij wordt het criterium ‘one-out, all-out’ gehanteerd voor fosfaat, stikstof, BZV en zwevende stof. Voor 47 procent ...
help
Organica: milieuvriendelijke en goedkope zuivering van afvalwater [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2009
Rossmark overweegt na Hongarije, Polen, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten ook in Nederland een aantal zuiveringsinstallaties te bouwen die gebaseerd zijn op een actiefslibsysteem, maar dan in een kas met planten, schelpdieren, s ...
help
Semi-continue vergistingstest PRV-1/3 [Presentatie]
Duin, O. \ 2009
Presentatie over het onderzoek rondom het uitvoeren van een semi-continue fermentatietest om lange termijneffecten van de vergisting van bepaalde substraten na te gaan. Items die aan bod komen zijn: Substraten; Voedingshoeveelheid; Biogasproductie; V ...
help
Temperature effects on glycogen accumulating organisms \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Lopez-Vazquez, C.M. \ Hooijmans, C.M. \ Brdjanovic, D. \ Gijzen, H.J. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2009
Glycogen accumulating organisms (GAO) compete for substrate with polyphosphate-accumulating organisms (PAO), which are the microorganisms responsible for the enhanced biological phosphorus removal (EBPR) in activated sludge wastewater treatment syste ...
help
Modelling using rRNA-structured biomass models \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Lavallée, B. \ Frigon, D. \ Lessard, P. \ Vanrolleghem, P.A. \ Yuan, Z. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2009
Models currently used have been developed to describe the storage response in the activated sludge process. In these models the distribution of the substrate flux between growth and storage is an empirical function. rRNA-structured biomass models are ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.