Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Zwavel in de RWZI : autotrofe denitrificatie en zwavelterugwinning als zuiveringstechniek voor RWZI’s : een haalbaarheidsstudie [Boek]
Dekker, A. \ 2011
Aanvullende nitraatverwijdering vraagt om extra CZV of een efficiënter gebruik van het beschikbare CZV. De inzet van autotrofe denitrificatie maakt dit mogelijk. Bij autotrofe denitrificatie kan zwavel als elektrondonor worden gebruikt. Voor aanvulle ...
help
Dynamische filtratie nieuw concept voor slibretentie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Daamen, B. \ 2011
De eerste stappen in de ontwikkeling van dynamische filtratie voor slibretentie in actiefslibsystemen zijn gezet. In 2002 is begonnen met experimenteel onderzoek op laboratoriumschaal en vanaf 2007 zijn de eerste opschalingsstappen uitgevoerd. Om de ...
help
Slibvangsysteem kan baggeren overbodig maken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Goddijn, E. \ 2011
Om watergangen op diepte en de waterkwaliteit op voldoende peil te houden moet het ontstane slib geregeld worden verwijderd. Tot nu toe gebeurt dat vrijwel altijd door met een zekere regelmaat de watergangen uit te baggeren. Dit verstoort echter het ...
help
TurboTec Pilot onderzoek op RWZI Amersfoort [Boek]
Hol, A. \ 2011
Waterschap Vallei & Eem heeft de ambitie om voor 2015 een energie neutrale afvalwaterzuivering te bewerkstelligen. Om dit te kunnen realiseren is een uitgebreid onderzoeksprogramma opgezet, waarbij ondermeer wordt gekeken naar de toepassing van Therm ...
help
Nieuwe slibeindverwerking in Noord-Nederland: slibdroging met restwarmte of een 'slibenergiefabriek' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reitsma, B. \ Berg, R. \ Brandse, F. \ Geerse, H. \ 2011
Wetterskip Fryslân en de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, Reest en Wieden en Velt en Vecht moeten op korte termijn (2015-2018) nieuwe contracten voor de slib-eindverwerking afsluiten. Uit de slibketenstudie II blijkt dat door droging met ...
help
Rwzi Westpoort bespaart energie en kosten met WOMBAT \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koenders, P. \ Niet, A. de \ Koning, S. \ Tee, S. \ 2011
De beluchting van rioolwaterzuivering Westpoort in Amsterdam wordt sinds september 2009 aangestuurd door WOMBAT: een innovatieve modelgebaseerde regeling, die stuurt op temperatuur en debiet. Ze is door Witteveen+Bos in samenwerking met Waternet ontw ...
help
Minder ijzer, méér terugwinning fosfaat uit zuiveringslib! \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Claessen, V. \ 2011
De natuurlijke vooraad fosforerts is beperkt en zal op termijn niet kunnen voldoen aan de vraag. Kringloopsluiting wordt meer en meer van belang, De SNB (Slibverwerking Noord-Brabant) en fosforproducent Thermphos hebben in 2006 en 2007 aan de hand va ...
help
Zuiver op karakter \ Delft integraal [Artikel]
Loosdrecht, M.C.M. van \ Roest, H. van der \ Verdult, E. \ 2011
Waterschap Veluwe beleeft in Epe de primeur van een nieuwe generatie rioolwaterzuivering. De Nereda korrelslibtechnologie bespaart ongeveer een kwart van de energie en driekwart van de ruimte. "Over tien jaar is dit de standaard."
help
Effect of temperature shocks on membrane fouling in membrane bioreactors \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Brink, P. van den \ Satpradit, O.-A. \ Bentem, A. \ Zwijnenburg, A. \ Temmink, H. van \ Loosdrecht, M. \ 2011
Temperature is known to influence the biological performance of conventional activated sludge systems. In membrane bioreactors (MBRs), temperature not only affects the bioconversion process but is also shown to have an effect on the membrane performa ...
help
SHARON steekt de grens over \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Teunissen, M. \ Borger, A. \ 2011
Als reactie op de strenger wordende stikstofeisen aan het effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie is circa 20 jaar geleden een technologie ontwikkeld voor het behandelen van de stikstofrijke deelstroom, die ontstaat bij het ontwateren van ui ...
help
Evaluating sludge minimization caused by predation and viral infection based on the extended activated sludge model No. 2d \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Hao, X. \ Wang, Q. \ Cao, Y. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2011
The Activated Sludge Model No. 2d (ASM2d) was extended to incorporate the processes of both predation and viral infection. The extended model was used to evaluate the contributions of predation and viral infection to sludge minimization in a sequenci ...
help
Operation of an aquatic worm reactor suitable for sludge reduction at large scale \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Hendrickx, T.L.G. \ Elissen, H.H.J. \ Temmink, H. \ Buisman, C.J.N. \ 2011
Treatment of domestic waste water results in the production of waste sludge, which requires costly further processing. A biological method to reduce the amount of waste sludge and its volume is treatment in an aquatic worm reactor. The potential of s ...
help
Verminderen van kalkafzetting in percolaat van waterzuivering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, J. \ Wiersum, L. \ 2011
Diverse stortlocaties hebben te kampen met hoge gehalten calcium in het afvalwater. Door de intensieve beluchting in de aerobe zuivering slaat het calciumcarbonaat neer. Deze kalkafzetting kan operationele problemen veroorzaken zoals kalklagen, aanta ...
help
Phosphorus recovery from the biomass ash: a review \ Renewable and sustainable energy reviews [Artikel]
Tan, Z. \ Lagerkvist, A. \ 2011
A review of the composition of different types of biomass ash is done in the first part. The characteristics of thermal converted biomass ash are analysed. Additionally, technologies for subsequent recovering of phosphorus are evaluated. The supercri ...
help
The innovative Osmotic Membrane Bioreactor (OMBR) for reuse of wastewater \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Cornelissen, E.R. \ Harmsen, D. \ Beerendonk, E.F. \ Qin, J.J. \ Oo, H. \ Korte, K.F. de \ Kappelhof, J.W.M.N. \ 2011
An innovative osmotic membrane bioreactor (OMBR) is currently under development for the reclamation of wastewater, which combines activated sludge treatment and forward osmosis (FO) membrane separation with a RO post-treatment. The research focus is ...
help
Particle counting as a tool to predict filterability in membrane bioreactors activated sludge? \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Lousada-Ferreira, M. \ Moreau, A. \ Lier, J.B. van \ Graaf, J.H.J.M. van der \ 2011
Activated sludge quality is one of the major factors influencing flux decline in membrane bioreactors (MBRs). Sludge filterability is a recognized parameter to characterize the physical properties of activated sludge. Decrease in filterability is lin ...
help
Pulse shear stress for anaerobic membrane bioreactor fouling control \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Yang, J. \ Spanjers, H. \ Lier, J.B. van \ 2011
Increase of shear stress at membrane surfaces is a generally applied strategy to minimize membrane fouling. It has been reported that a two-phase flow, better known as slug flow, is an effective way to increase shear stress. Hence, slug flow was intr ...
help
Turfkoelen : monitoringsrapportage 1980-2009 : ontwikkeling van de noordelijke plas van de Turfkoelen na de herinrichting van 1998 [Boek]
Smits, M. \ Waterschap Roer en Overmaas \ 2011
De Turfkoelen is een oude Roermeander. Een zandweg verdeelt het gebied in twee delen: - het zuidelijke deel, dat wordt gekenmerkt door een voedselarme plas omgeven door een fraai berkenbroekbos en gagelstruweel; - het noordelijke deel, dat eveneens u ...
help
KALLISTO - Slimme en kosteneffectieve verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit door integrale vuilemissiereductie \ WT-afvalwater [Artikel]
Jonge, J. de \ Langeveld, J. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ 2011
Onder het motto´Samen, slim, schoon´ ontwikkelen gemeenten, waterschappen en universiteiten innovatieve oplossingen voor een vernieuwende aanpak in de afvalwaterketen Eindhoven en het watersysteem De Dommel. Centraal in de aanpak staat sturing op bas ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.