Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Slibuitspoeling op rwzi's: cold cases [Boek]
Bentem, A.G.N. van \ 2012
Rwzi’s hebben soms te maken met te hoge zwevende-stofconcentraties in het effluent, door slibuitspoeling vanuit de nabezinktanks. STOWA heeft in 2009 onderzoek verricht bij rwzi’s die hiermee te maken hebben om de oorzaken te achterhalen en op basis ...
help
De waarde van zuiveringsslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dartel, T. van \ Crielaard, J. \ 2012
Het project ‘Duurzame slibverwerking Mierlo’ heeft Waterschap De Dommel nieuwe inzichten en instrumenten opgeleverd in de waarde en mogelijkheden van zuiveringsslib. Kort samengevat: van slibverwerking naar ‘slibverwaarding’, van een uniform proces n ...
help
Investigation of membrane bioreactor effluent water quality and technology [Boek]
Oppenheimer, J. \ cop. 2012
Membrane Bioreactor technology has become well established worldwide over the last decade as an activated sludge process option for advanced treatment and recycling of municipal and industrial wastewater. The MBR model in its present form is a resear ...
help
Low concentration of powdered activated carbon decreases fouling in membrane bioreactors [Proefschrift]
Remy, M.J.J. \ 2012
Het doel van deze studie was te onderzoeken welke slibeigenschappen verantwoordelijk zijn voor de membraanvervuiling in MBR systemen, en om een methode te vinden om deze eigenschappen dusdanig te manipuleren dat de membraanvervuiling drastisch kan wo ...
help
Maakt Nereda-installatie Epe hooggespannen verwachtingen waar? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roest, H. van der \ Bruin, B. de \ Dalen, R. van \ Uijterlinde, C.A. \ 2012
Op 8 mei jl. opende prins Willem-Alexander op de rwzi Epe de eerste huishoudelijke praktijkinstallatie met Nereda-technologie in de wereld. Deze wordt sindsdien veelvuldig bezocht door geïnteresseerde partijen uit binnenen buitenland. De innovatieve ...
help
Slibretourregeling met behulp van slibspiegelmeting; de praktijk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Hees, M. van \ Sengers, A. \ 2012
Op 1 juli 2008 heeft de afdeling Afvalwaterketen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) zich geconformeerd aan de meerjarenafspraak (MJA3) voor de bedrijfstak, om in de komend vijftien jaar een energie-efficiency te berei ...
help
Op basis van de niveaus en vulling van alle ontwaterdslibsilo's en ingedikt slibbuffers: verbeteren van sliblogistiek en -transport : \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Langen, R. van \ 2012
De 18 rwzi's van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier produceren surplusslib met een drogestofgehalte van 2-3%. Dit slib wordt op de rwzi's mechanisch ontwaterd met zeefbandpersen en centrifuges. Hierdoor neemt het drogestofgehalte toe tot circ ...
help
Aerobic sludge granulation: a tale of two polysaccharides? \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Seviour, T. \ Yuan, Z. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Lin, Y. \ 2012
Aerobic sludge granules are suspended biofilms with the potential to reduce the cost and footprint of secondary wastewater treatment. Attempts to answer how and why they form leads to a consideration of the role of their extracellular polymeric subst ...
help
Temperature and salt effects on settling velocity in granular sludge technology \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Winkler, M.-K.H. \ Bassin, J.P. \ Kleerebezem, R. \ Lans, R.G.J.M. van der \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2012
Settling velocity is a crucial parameter in granular sludge technology. In this study the effects of temperature and salt concentrations on settling velocities of granular sludge particles were evaluated. The settling velocity of granules at differen ...
help
Impact of influent data frequency and model structure on the quality of WWTP model calibration and uncertainty \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Cierkens, K. \ Plano, S. \ Benedetti, L. \ Weijers, S. \ Jonge, J. de \ Nopens, I. \ 2012
Application of activated sludge models (ASMs) to full-scale wastewater treatment plants (WWTPs) is still hampered by the problem of model calibration of these over-parameterised models. This either requires expert knowledge or global methods that exp ...
help
Literatuurstudie naar de inzetbaarheid van zwammen in de afvalwaterzuivering [Boek]
Otte, A.J. \ 2012
In dit document zijn de bevindingen van een literatuurstudie gerapporteerd. Deze studie is uitgevoerd met als doel inzicht te krijgen in de mogelijkheid om zwammen in te zetten in de waterzuivering als aanvulling op de bacteriën van het actief slib. ...
help
Biologische afvalwaterzuivering met aëroob korrelslib : Nederlandse uitvinding internationaal toepasbare innovatie \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2012
Nereda is een innovatieve techniek voor biologische afvalwaterzuivering die gebruik maakt van de unieke eigenschappen van aëroob korrelsib. Dit staat garant voor kosteneffectieve zuivering in compacte en energiezuinige installaties, die effluent van ...
help
The effect of operational conditions on the hydrodynamic characteristics of the sludge bed in UASB reactors \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Leitao, R.C. \ Santaellla, S.T. \ Haandel, A.C. van \ Zeeman, G. \ Lettinga, G. \ 2012
This work aims to evaluate the hydrodynamic properties of the sludge bed of Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) reactors based on its settleability and expansion characteristics. The methodologies used for the evaluation of the settleability of ae ...
help
Maximaliseren van slibproductie zinvol voor jaarlijkse kosten? : thema Platform \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Telkamp, P. \ Borg, R. \ Velde, I. van der \ Vlot, J. \ 2012
Waterschap Reest & Wieden bouwt momenteel een gistingsinstallatie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Echten. Deze gistingsinstallatie moet het secundair slib van de rwzi’s binnen het beheersgebied gaan vergisten. Het betreft een tweetrapsvergis ...
help
Ammonium adsorption in aerobic granular sludge, activated sludge and anammox granules \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Bassin, J.P. \ Pronk, M. \ Kraan, R. \ Kleerebezem, R. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2012
The ammonium adsorption properties of aerobic granular sludge, activated sludge and anammox granules have been investigated. Two types of adsorption batch experiments were conducted: one varying the ammonium concentration and keeping biomass concentr ...
help
Q-koorts-bacterie (Coxiella burnetii) in afvalwater op rioolwaterzuiveringsinstallaties [Boek]
Schets, F.M. \ Aarts, R. \ 2012
In deze studie is onderzocht of DNA van de Coxiella burnetii bacterie aanwezig was in afvalwater op rwzi's in het gebied waarde Q-koorts epidemie zich concentreerde. Van maart t/m juli 2011 werden op 4 rwzi's monsters genomen van het influent en van ...
help
Filtreerbaarheid en drogestofgehalte in membraanbioreactoren \ WT-afvalwater [Artikel]
Lousada Ferreira, M. \ Graaf, J. van der \ 2012
Een membraanbioreactor (MBR) is een afvalwaterzuiveringssysteem dat het actiefslibproces combineert met een filtratieproces, en vervolgens gebruik maakt van membraantechnologie om het actiefslib te scheiden van het afvalwater. In het hier besproken o ...
help
Simultaneous nitrogen and phosphate removal in aerobic granular sludge reactors operated at different temperatures \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Bassin, J.P. \ Kleerebezem, R. \ Dezotti, M. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2012
The main biological conversions taking place in two lab-scale aerobic granular sludge sequencing batch reactors were evaluated. Reactors were operated at different temperatures (20 and 30 °C) and accomplished simultaneous COD, nitrogen and phosphate ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.