Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
A new photo-activated sludge system for nitrification by an algal-bacterial consortium in a photo-bioreactor with biomass recycle \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Steen, P. van der \ Rahsilawati, K. \ Rada-Ariza, A.M. \ Lopez-Vazquez, C.M. \ Lens, P.N.L. \ 2015
Wastewater treatment technologies requiring large areas may be less feasible in urbanizing regions of developing countries. Therefore, a new technology, named photo-activated sludge (PAS), was investigated to combine the advantages of regular activat ...
help
The Cenirelta-Demonstration Project [Video]
2015
CENIRELTA stands for Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-Temperature Anammox. The project is subsidised by the EU LIFE+ programme. Partners: Hollandse Delta Water Board, Paques, STOWA.
help
IJzerrijk drinkwaterslib en verschraling landbouwgronden : proof of principle \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Lucassen, E.C.H.E.T. \ Chardon, W.J. \ Dorland, E. \ Sluis, M.L. van der \ Poelen, M.D.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2015
Bij de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland en van Natura 2000-gebieden worden op grote schaal landbouwgronden heringericht als soortenrijke natuur. Om op korte termijn fosfaatarme bodemcondities te krijgen wordt op locaties waar de bodem te ri ...
help
Voorstel voor beheer, onderhoud en ontwikkeling van waterkwaliteitsmodelschematisaties rijkswateren 2016 : gebiedsmodellen voor zoutindringing en -verspreiding, temperatuur, slib, waterkwaliteit en ecologie [Boek]
Tiessen, M.C.H. \ Nolte, A.J. \ 2015
In het kader van het KPP BOO Waterkwaliteitsmodelschematisaties voert Deltares voor Rijkswaterstaat het Beheer en Onderhoud en de Ontwikkeling (BOO) uit van gebiedsmodellen voor zoutindringing en -verspreiding (alleen 3D), temperatuur, slib, waterkwa ...
help
Full scale performance of the aerobic granular sludge process for sewage treatment \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Pronk, M. \ Kreuk, M.K. de \ Bruin, B. de \ Kamminga, P. \ Kleerebezem, R. van \ Looosdrecht, M.C.M. \ 2015
Recently, aerobic granular sludge technology has been scaled-up and implemented for industrial and municipal wastewater treatment under the trade name Nereda®. With full-scale references for industrial treatment application since 2006 and domestic se ...
help
Hybride Nereda®: anderhalf jaar ervaring met verrassend resultaat \ H2O online [Artikel]
Oosterhuis, M. \ Eekhof, M. \ Bentum, A. van \ Roest, H. van der \ 2015
De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Vroomshoop had uitbreiding nodig. Vanwege de relatief hoge regenwaterafvoer ten opzichte van de droogweerafvoer was vervanging door een Nereda®‑installatie destijds geen efficiënte oplossing. Het bouwen van een h ...
help
Objectivering van modellering van scenario's met de Eems-Dollard modellen voor slib en primaire productie : onderdeel KPP BOO Waterkwaliteitsmodelschematisaties 2015 [Boek]
Maren, D.S. \ Stolte, W. \ Cronin, K. \ Nolte, A.J. \ 2015
In het kader van de KRW-Maatregel Verkenning Slibhuishouding is een effectketenmodel voor de Eems-Dollard opgezet, gekalibreerd en gevalideerd. Het modelinstrumentarium bestaat uit een hydrodynamisch model, een slibmodel en een primaire-productiemode ...
help
Ontwateren met eindeloos hergebruik filterdoek : dossier waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Broeders, T. \ 2015
Ontwatering van grotere hoeveelheden slib gebeurt vaak met geotextiele 'worsten', zoals de geotube. Het zijn worsten van bijvoorbeeld 10 m en lengtes van 50 a 100 m. Na gebruik worden die geotextiele worsten open gesneden om het steekvaste slib eruit ...
help
Klein Vogelenzang een pilot van kwaliteitsbaggeren : dossier bodembeheer & bodemsanering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Haan, W.F. de \ Coopmans, A.H.M. \ Sjoerdsma, D.G. \ 2015
Hoogheemraadschap van Rijnland is een proef begonnen met kwaliteitsbaggeren als middel om waterkwaliteit te verbeteren. In de plas Klein Vogelenzang is het doel 100 procent van de fosfaathoudende bagger te verwijderen. Als de waterkwaliteit significa ...
help
Baggeren en waterkwaliteit : op zoek naar de optimale baggerfrequentie voor sloten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden \ H2O online [Artikel]
Gylstra, R. \ Wegner, A. \ Poelen, M. \ Loeb, R. \ Berg, L. van den \ 2015
In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn 24 vergelijkbare sloten onderzocht met een verschillende baggerhistorie. Sloten die lang geleden gebaggerd zijn hadden een grotere maximale slibdikte en een lagere verhouding van ijzer en fosfaat in het p ...
help
A systematic study on the effect of substrate acidification degree and acidogenic biomass on sludge filterability \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Kaan Dereli, R. \ Loverdou, L. \ Zee, F.P. van der \ Lier, J.B. van \ 2015
The influence of substrate acidification on sludge filtration characteristics was systematically investigated by using short term filtration tests. Four reactors were operated with raw and acidified whey permeate in order to evaluate the effect of ac ...
help
Nitrite reduction and methanogenesis in a single-stage UASB reactor \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Borges, L.I. \ López-Vazquez, C.M. \ García, H. \ Lier, J.B. van \ 2015
In this study, nitrite reduction and methanogenesis in a single-stage upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor was investigated, using high-strength synthetic domestic wastewater as substrate. To assess long-term effects and evaluate the mechan ...
help
Potentieel van 120.000 ton : kringloop door pyrolyse papierresiduen \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Gastel, E. van \ 2015
Het Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland (BIC-ON) gaf recent groen licht voor een innovatieproject waarin papierslibben tot pyrolyse-olie en mineralen verwerkt worden voor hergebruik in de papierindustrie. In het project, waar onder meer tech ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.