Login

Hydrotheek

help
Berging van drinkwaterslib vraagt om organisatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boukes, H. \ Rijnhart, J. \ 1992
help
Modelleren en sturing van actief-slib processen : verslag van het congres gehouden in Kopenhagen op 22-24 augustus 1994 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mulder, J.W. \ 1995
help
Verwerkings- en bestemmingsmogelijkheden zuiveringsslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berg, J.J. van den \ 1987
help
SHARON steekt de grens over \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Teunissen, M. \ Borger, A. \ 2011
Als reactie op de strenger wordende stikstofeisen aan het effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie is circa 20 jaar geleden een technologie ontwikkeld voor het behandelen van de stikstofrijke deelstroom, die ontstaat bij het ontwateren van ui ...
help
Sanering van de Sassenheimervaart : eerste afgeronde proefproject in Zuid-Holland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haan, W. de \ Booij, P. de \ Schram, D. \ 1999
Beschrijving en evaluatie van een waterbodemsaneringsproefproject. Veel aandacht is besteed aan de kwaliteit van het baggerwerk en de toepassing van de vrijkomende baggerspecie. De verwerking ervan bestond uit natuurlijke rijping, natte deeltjesschei ...
help
Simulaties van rioolwaterzuiveringen met het IAWPRC - model \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rooij, J. van \ Dijk, L. van \ Oever, E. van 't \ 1993
help
Unieke combinatie op rwzi Beverwijk [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schemen, R. \ Spoel, H. van der \ Salem, S. \ Kempen, R. van \ 2003
De rwzi Beverwijk is biologisch overbelast. Om aan de lozingseisen te voldoen, wordt een compacte deelstroombehandeling gerealiseerd die het totaalstikstofrendement van de zuivering moet verhogen. Middels een systeemkeuze waarin technologische, finan ...
help
Inzicht in het energieverbruik van awzi's [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Frijns, J. \ Coops, O. \ Hamels, M. \ 2003
Als energieprestatieindicator van afvalwaterzuiveringsinstallaties wordt het relatieve energieverbruik, uitgedrukt in kWh per belaste inwonerequivalent, gebruikt. Bij de onderlinge vergelijking van zuiveringsinstallaties geeft deze indicator echter b ...
help
Het VerTech slibverwerkingsproces \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bekker, P.H.A.M.J. de \ Berg, J.J. van den \ Heerema, K.M. \ 1988
help
The limits and ultimate possibilities of technology of the activated sludge process \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Bentem, A.G.N. van \ Buunen, A. \ Reitsma, B.A. \ Uijterlinde, C.A. \ 2008
The Dutch research organisation STOWA initiated a research project entitled “The Boundaries of the Activated Sludge Process” to investigate the possibilities and limitations of activated sludge processes to improve the effluent quality. The study aim ...
help
Procesbesturing van oxydatiesloten op basis van respirometrie : meet- en regelstrategieen voor de rwzi Beemster [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1997
help
VerTech sludge treatment plant Apeldoorn [Boek]
VerTech Treatment Systems \ Grontmij \ Zuiveringsschap Veluwe \ [ca. 1993]
help
Tussenrapportage slibdesintegratie [Boek]
STOWA \ 2007
Het betreft een werkrapport waarin de tussentijdse resultaten gerapporteerd worden van de slibdesintegratie-installaties op de rwzi Bath, Nieuwgraaf en Enschede. In het voorjaar 2008 wordt het onderzoek afgerond en volgt er een (gedrukt) eindrapport ...
help
Het actief-slibproces : de mogelijkheden en grenzen [Boek]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 2007
Het actief-slibproces is een alom geaccepteerde en toegepaste zuiveringsconcept voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater. Het doel van het STOWA-project was het vaststellen van de beperkingen van actief-slibprocessen en de bepaling van de tec ...
help
Slibdesintegratie : eindrapportage van ervaringen met slibdesintegratie op de RWZI's Bath, Enschede en Nieuwgraaf [Boek]
STOWA \ 2008
Aan de verwerking van het slib dat bij de zuivering van afvalwater vrijkomt zijn aanzienlijke kosten verbonden. Door de omvang van de hoeveelheid slib te reduceren kunnen de kosten worden beperkt. Als die reductie tot stand komt door een verbetering ...
help
Full-scale application of the SHARON process for treatment of rejection water of digested sludge dewatering \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Mulder, J.W. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Hellinga, C. \ 2001
help
Slib in het zomerbed van de Maas, kwantitatieve aspecten in relatie tot ecologische ontwikkeling = Sediment in the main channel of the river Meuse, study on the quantitative effects of sediment on the ecological development = La sédimentation dans le lit mineur de la Meuse, étude des effets quantitatifs de la sédimentation sur l'évolution écologique [Boek]
Burg, M.C. van den \ 2000
help
Model based evaluation of plant improvement strategies for biological nutrient removal \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Veldhuizen, H.M. van \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Brandse, F.A. \ 1999
help
Sharon verwijdert stikstof uit water : eerste praktijkresultaten bij slibverwerking : thema: Afvalwaterzuivering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Mulder, J.W. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Hellinga, C. \ Kempen, R. van \ 2001
Voor verwijdering van stikstof uit afvalwater werd aan de TU Delft het Sharon-proces ontwikkeld (Single tankreactor for High activity Ammonia Removal Over Nitrite), waarbij gebruik wordt gemaakt van snel groeiende nitrificerende bacteriën
help
Modelling and construction of a deep well aqueous phase oxidation process \ Developments and upgrading in sewerage and wastewater treatment: international conference on sewage into 2000 [Hoofdstuk uit boek]
Bekker, P.H.A.M.J. de \ Berg, J.J. van den \ 1992
Aqueous phase oxidation is the process, in which organic material is oxidized in the liquid phase with gaseous oxygen under elevated temperature and pressure. The VerTech - process uses a vertical sub-surface oxidation vessel consisting of two concen ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.