Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Zwavel in de RWZI : autotrofe denitrificatie en zwavelterugwinning als zuiveringstechniek voor RWZI’s : een haalbaarheidsstudie [Boek]
Dekker, A. \ 2011
Aanvullende nitraatverwijdering vraagt om extra CZV of een efficiënter gebruik van het beschikbare CZV. De inzet van autotrofe denitrificatie maakt dit mogelijk. Bij autotrofe denitrificatie kan zwavel als elektrondonor worden gebruikt. Voor aanvulle ...
help
Veel zuurstof met fijne bellen: OC-meting plaatbeluchters rwzi Westpoort \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hangelbroek, J. \ Neef, R. \ Daamen, E. \ 2005
In 2003 bouwde DWR een nieuwe vierde actiefslibtank op de rwzi Westpoort. Hiermee werd de zuiveringscapaciteit uitgebreid tot 500.000 inwonerequivalenten. Oorspronkelijk was het plan de beluchting in deze tank te verzorgen door de gangbare techniek v ...
help
Rwzi Westpoort bespaart energie en kosten met WOMBAT \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koenders, P. \ Niet, A. de \ Koning, S. \ Tee, S. \ 2011
De beluchting van rioolwaterzuivering Westpoort in Amsterdam wordt sinds september 2009 aangestuurd door WOMBAT: een innovatieve modelgebaseerde regeling, die stuurt op temperatuur en debiet. Ze is door Witteveen+Bos in samenwerking met Waternet ontw ...
help
Natte oxydatie van zuiveringsslib met het VerTech-systeem [Boek]
Rinzema, A. \ Rulkens, W.H. \ Schepman, J.R.A.G. \ 1989
help
Slibstrategie studies : strategische plannen voor de verwijdering van zuiveringsslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rooijmans, P.J. \ Webers, H.A.A.M. \ 1988
help
Toepassing MUCT-proces bij nieuwe rwzi Amsterdam-west \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reitsma, B. \ Rekswinkel, H. \ Mulder, M. \ 2001
Presentatie van het ontwerp van de actief-slibtanks van de op een na grootste huishoudelijk afvalwaterzuiveringsinstallatie van Nederland. De bouw van deze rwzi begint in 2003 in het westelijk havengebied van Amsterdam
help
The limits and ultimate possibilities of technology of the activated sludge process \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Bentem, A.G.N. van \ Buunen, A. \ Reitsma, B.A. \ Uijterlinde, C.A. \ 2008
The Dutch research organisation STOWA initiated a research project entitled “The Boundaries of the Activated Sludge Process” to investigate the possibilities and limitations of activated sludge processes to improve the effluent quality. The study aim ...
help
Natuurontwikkeling IJssel- en Markermeer: verkenning ecologische effecten van verdiepingen [Boek]
Rijkswaterstaat \ 1994
Voorliggende studie beoogt inzichtelijk te maken wat op systeemniveau de mogelijke en waarschijnlijke ecologische effecten zijn van lokale verdiepingen in de grootschalige wateren IJsselmeer en Markermeer. De ecologische effecten van verdieping worde ...
help
Quick scan slibproblematiek Markermeer en Eem- en Gooimeer [Boek]
Leeuwen, B. van \ Witjes, T.G.J. \ Witjes, T.G.J. \ 2005
In opdracht van RIZA afdeling WST heeft Witteveen+Bos een onderzoek uitgevoerd naar de slibproblematiek in het Markermeer en Eem- en Gooimeer. Hierbij is gebruik gemaakt van de beschikbare gegevens en bestaande kennis, aangevuld met 2D WAQUA-berekeni ...
help
Bemonstering van de visstand in de Loosdrechtse Plassen [Boek]
Klinge, M. \ Witjes, T.G.J. \ 2006
De wateren van de Loosdrechtse Plassen zijn onderhevig aan een sterke vertroebeling. Al geruime tijd wordt er nagedacht over maatregelen om de water- en ecologische kwaliteit van het plassencomplex te verbeteren. Als hoofdoorzaak voor de vertroebelin ...
help
Het actief-slibproces : de mogelijkheden en grenzen [Boek]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 2007
Het actief-slibproces is een alom geaccepteerde en toegepaste zuiveringsconcept voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater. Het doel van het STOWA-project was het vaststellen van de beperkingen van actief-slibprocessen en de bepaling van de tec ...
help
Veldmetingen van troebelheid in relatie tot transportmechanismen in rioolstelsels \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Veldkamp, R. \ Henckens, G. \ Langeveld, J. \ Clemens, F. \ 2003
De kennis op het gebied van slibtransport in riolen is nog onvoldoende om alle verschijnselen die daarmee samenhangen te kunnen verklaren. Rioolslib geeft aanleiding tot problemen als een verminderde transportcapaciteit, stankontwikkeling ten gevolge ...
help
Saneringsonderzoek, waterbodem Potmarge (FR/071/069), waterbodem gasfabriek Huizumerlaan (FR/071/002) te Leeuwarden [Boek]
Haan, W.F. de \ Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs \ 1999
help
De Delft Filtratie Karakterisering methode: beschrijving en een overzicht vna onderzoeksresultaten \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Geilvoet, S. \ Graaf, J. van der \ 2008
De TU Delft heeft een methode ontwikkeld waarmee getracht wordt de filtreerbaarheid van een gegeven slibmonster exclusief te relateren aan de eigenschappen van het slibmonster. In dit artikel wordt deze zogenaamde Delft Filtration Characterisation me ...
help
De mogelijkheden en grenzen van het actief-slibproces: een verkenning \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]Bijbehorende website
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Bentem, A.G.N. van \ Buunen, A. \ Reitsma, B.A. \ Mulder, J.W. \ Uijterlinde, C.A. \ 2008
Het actief-slibproces wordt in Nederland zeer veel toegepast bij de behandeling van stedelijk afvalwater. Het is zowel hydraulisch als biologisch een flexibel en kosteneffectief systeem, met het vermogen om zonder (veel) chemicaliën nutriënten als fo ...
help
Verhoogde oppervlaktebelasting nabezinktanks rwzi Amsterdam-west \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reitsma, B. \ Kramer, J.F. \ Mulder, M. \ Jong, P. de \ 2001
In verband met de beperkt beschikbare ruimte voor de nabezinktanks van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie Amsterdam-west dienen creatieve ontwerpoplossingen gevonden te worden. Twee mogelijkheden worden uitgewerkt: dieper bouwen dan volgens de ...
help
Kostenbesparing door beter inzicht in slibverwerking : Witteveen + Bos en Waterschap Rijn en IJssel hebben kostenmonitor ontwikkeld [thema: afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haarhuis, R. \ Leeuw, E.J. \ Hanzens, E. \ 2000
Met de on-line kostenmonitor slibverwerking worden belangrijke parameters bij de slibverwerking in beeld gebracht, o.a. drogestof-gehalte van de slibkoek, polymeerdosering, en totale slibverwerkingskosten. De monitor is ingevoerd op rwzi Etten, en bi ...
help
Neveneffecten van ijzersulfaatdosering in actief-slibsystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Voors, E.H. \ Jong, P. de \ 1993
help
Particle counting as a tool to predict filterability in membrane bioreactors activated sludge? \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Lousada-Ferreira, M. \ Moreau, A. \ Lier, J.B. van \ Graaf, J.H.J.M. van der \ 2011
Activated sludge quality is one of the major factors influencing flux decline in membrane bioreactors (MBRs). Sludge filterability is a recognized parameter to characterize the physical properties of activated sludge. Decrease in filterability is lin ...
help
Ervaringen met hybride MBR Heenvliet [Boek]
Berg van Saparoea, F.H. van den \ STOWA \ 2009
Dit rapport beschrijft de ervaringen die zijn opgedaan met een ‘Hybride MBR’ op rwzi Heenvliet. Bij Hybride MBR wordt een conventioneel actiefslibsysteem plus nabezinking gecombineerd met een membraanbioreactor, een ruimtebesparende technologie waarm ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.