Login

Hydrotheek

help
Gebiedsgericht hergebruik : proefproject met salimatten op baggerspecie [Boek]
Mulder, A.J. \ 1999
Door het Waterschap Zeeuws Vlaanderen en Rijkswaterstaat (AKWA/DWW) is een proef uitgevoerd met gebiedsgericht hergebruik van licht verontreinigde baggerspecie (klasse 2 op basis van PAK`s). Een depot van 1,8 ha is (deels) gevuld met specie en vervol ...
help
Biologische reiniging van baggerspecie op de landfarm Kreekraksluizen : monitoring 2001 [Boek]
Harmsen, J. \ 2002
De monitoring betreft de afbraak van PAK, minerale olie; en het gedrag van zware metalen. De species zijn afkomstig van de Geulhaven (Rotterdam), de havens van Wemeldinge en Zierikzee, de Petroleumhaven (Amsterdam)
help
Ecoslib : de ecologische rol van slib [Boek]
Groenewold, S. \ Dankers, N.M.J.A. \ 2002
Slib is een belangrijke parameter in het ecosysteem van kust en zee. Door menselijke activiteiten zoals kustbescherming, ingrepen in rivieren, aanleg van eilanden en havens, openhouden van geulen, zandwinning etc. wordt de slibhuishouding beïnvloed. ...
help
Asbest in baggerspecie vraagt om specifieke norm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Koenders, A.A. \ Drossaert, W. \ Groen, P. \ 2002
De voorgeschreven onderzoeksnorm voor asbestbesmetting van waterbodems en bagger is in de praktijk onuitvoerbaar. Een werkgroep zoekt naar een verbetering van de aanpak
help
Verwerking van baggerspecie : basisdocument voor besluitvorming [Boek]
Advies- en Kenniscentrum Waterbodems \ Projectgroep Impuls B2 \ 2000
Een belangrijke algemene conclusie van deze studie is dat het verwerken van baggerspecie om minder te hoeven storten niet ten koste moet gaan van het verwijderen van verontreinigde waterbodems. Verder is gebleken dat van de verwerkingstechnieken, the ...
help
Praktijkvoorbeelden direct toepassen van baggerspecie [Boek]
Helmond, C.A.M. van \ Eerden, D. van der \ 2000
help
Verkennend waterbodemonderzoek Ee te Woudsend [Boek]
Strien, A.J. van \ 2000
help
Saneringsonderzoek waterbodem Lemster Rien/Scheepswerf Poppen, Wetterskip Fryslân FR/081/006 en FR/081/401 [Boek]
Arcadis Heidemij Advies \ 1999
help
Selection of an efficient extraction method for the analysis of PAHs in contaminated soil, sediment and sludge \ Chemosphere : chemistry, physics and biology as focused on environmental problems [Artikel]
Noordkamp, E.R. \ Grotenhuis, J.T.C. \ Rulkens, W.H. \ 1997
help
Samenwerking flotatie Noord- en Zuid-Holland : eindrapportage fase 1b - Deel 1 [Boek]
Mosmans Mineraaltechniek \ 1996
help
Samenwerking flotatie Noord- en Zuid-Holland : eindrapportage fase 1b - Deel 2 [Boek]
Mosmans Mineraaltechniek \ 1996
help
Snel de zandfractie meten in baggerspecie : in 't werk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2007
Aandacht voor de slibscanner: voor de Nederlandse baggermarkt een nieuw digitaal instrument, waarmee snel de mate van vervuiling van waterbodems en de zandfractie geanalyseerd kan worden
help
Zutphen herstelt oevers met bagger in geotubes \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Westerhof, E.J. \ Horst, A. van der \ 2007
Baggerspecie uit de Industriehaven in Zutphen doet dienst als materiaal voor oeverherstel op dezelfde locatie. Geotubes met de bagger worden in de oever verwerkt
help
Winnend idee Reinigende Weg in praktijk getest \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bos, S.C. \ Steketee, J.J. \ Broek, A.R. van den \ 2008
Rijkswaterstaat schreef in 2004 de prijsvraag De Reinigende Weg uit voor een oplossing om baggerspecie te reinigen in de overruimte van de (rijks)wegen. Het gaat hier met name om de bermen en de ruimte onder de weg. Een consortium heeft een idee uitg ...
help
Sanering van de Sassenheimervaart : eerste afgeronde proefproject in Zuid-Holland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haan, W. de \ Booij, P. de \ Schram, D. \ 1999
Beschrijving en evaluatie van een waterbodemsaneringsproefproject. Veel aandacht is besteed aan de kwaliteit van het baggerwerk en de toepassing van de vrijkomende baggerspecie. De verwerking ervan bestond uit natuurlijke rijping, natte deeltjesschei ...
help
Baggeren in stedelijke watergangen: dweilen met de kraan open? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bloemendal, M. \ Lekkerkerk, J. \ Penaililo, R. de \ 2008
Het dichtslibben van stedelijke watergangen wordt doorgaans curatief verholpen: baggerwerkzaamheden kosten veel tijd en geld en zorgen voor de nodige overlast. Tauw heeft samen met Deltares onderzoek verricht naar mogelijkheden om de aanwas van stede ...
help
Proces beheer baggerdepots gecertificeerd \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Linthorst, S. \ 2010
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) beheert 16 baggerdepots waar natte baggerspecie wordt bewerkt tot ingedroogde bagger of grond. Jaarlijks wordt ongeveer 120.000 m3 baggerspecie ontvangen. Door veranderde wetgeving voor opslag en verw ...
help
Slibketenstudie II : nieuwe technieken in de slibketen [Boek]
Wiegant, W.M. \ 2010
De centrale probleemstelling van de slibketenstudie wordt als volgt verwoord: Hoe kan met een minimaal eigen verbruik aan energie in de keten, zoveel mogelijk energie worden geproduceerd uit het CZV aanwezig in het afvalwater? Bij de uitwerking van d ...
help
Onderzoek naar de invloed van de baggerspeciestortingen op de slibconcentratie in het Groote Gat [Boek]
Heide, T.A. van der \ Ploeg, I.W. \ 1992
Voor het verkrijgen van inzicht in de verspreiding van het gestorte slib in het Eems-Dollard estuarium wil men bij Rijkswaterstaat een wiskundig model laten ontwikkelen. Hiervoor is onderzoek gedaan naar de slibconcentratie bij de stortlocatie in het ...
help
Evaluatie van de effecten van het verspreiden van Boomse klei in de Westerschelde : eindrapportage monitoring boorspecie [Boek]
Kornman, B.A. \ Maldegem, D.C. v. \ 2002
Boorsel materiaal bestaande uit zand en fijner sediment (Boomse Klei, slib) kwam vrij uit de geboorde tunnel onder de Westerschelde tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland. Het materiaal dat niet hergebruikt werd, is in de Westerschelde verspreid. ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.