Login

Hydrotheek

help
SHARON steekt de grens over \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Teunissen, M. \ Borger, A. \ 2011
Als reactie op de strenger wordende stikstofeisen aan het effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie is circa 20 jaar geleden een technologie ontwikkeld voor het behandelen van de stikstofrijke deelstroom, die ontstaat bij het ontwateren van ui ...
help
Fundamentele aspekten van slibontwatering - Dl. 3: Filtratie-expressie modellering [Boek]
Herwijn, A.J.M. \ Laboratorium voor Scheidingstechnologie \ [1994]
help
Bezinkbaarheid verontreinigingen in slib bezinkvoorziening regenwater \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Kluck, J. \ Graaf, E. de \ Baars, E. \ 2008
Voor het ontwerpen van bezinkvoorzieningen bij regenwaterlozingen is er onvoldoende inzicht in hoe snel de verontreinigingen bezinken. Voor dit inzicht is het slib uit de bezinkvoorziening in het Julianapark te Amsterdam uitgebreid geanalyseerd. Dit ...
help
De bezinkbaarheid van slib uit regenwaterstelsels \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Kluck, J. \ Graaf, E. de \ Boogaard, F. \ 2010
Over de kwaliteit van afstromend regenwater en regenwater uit rioolstelsels is nog steeds te weinig bekend. Hierdoor is vaak niet duidelijk of afstromend regenwater voldoende schoon is om te lozen op het oppervlaktewater. Om het zekere voor het onzek ...
help
Minder rompslomp... dankzij lump sum : Veenendaal koos voor vernieuwde vorm van reinigen en inspecteren \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Meijerink, A. \ Groeneveld, K. \ 2014
Geen discussies meer over moeilijk te reinigen riolen, de werkelijke lengte van de rioolstrengen, de bereikbaarheid en de aangetroffen vervuilingsgraad. Dit klinkt de meeste gemeenten als muziek in de oren. De gemeente Veenendaal heeft een bestek op ...
help
Randvoorziening voor regenwater functioneert goed \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boogaard, F. \ Baars, E. \ 2004
In Amsterdam Oost is in 1993 een bezinkbak voor regenwater gebouwd als alternatief voor een verbeterd gescheiden stelsel (VGS). De oplossing siert zich door de eenvoud ervan, namelijk het aanbrengen van een damwand in het oppervlaktewater bij de rege ...
help
KALLISTO - Slimme en kosteneffectieve verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit door integrale vuilemissiereductie \ WT-afvalwater [Artikel]
Jonge, J. de \ Langeveld, J. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ 2011
Onder het motto´Samen, slim, schoon´ ontwikkelen gemeenten, waterschappen en universiteiten innovatieve oplossingen voor een vernieuwende aanpak in de afvalwaterketen Eindhoven en het watersysteem De Dommel. Centraal in de aanpak staat sturing op bas ...
help
Processen in rioolstelsels : hoofdrapport [praktijkonderzoek] [Boek]
Ywema, R. \ Veldkamp, R.G. \ Houting, J.F. \ 1989
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.