Login

Hydrotheek

help
Methoden van slibverwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haan, S. de \ Karper, R. \ Scheltinga, H.M.J. \ Selm, J. van \ Teeuwen, T. \ Verhaagen, J. \ 1973
Met dit artikel wil de slibcommissie pogen een leidraad samen te stellen, die wellicht behulpzaam kan zijn bij het bepalen van de richting, waarin de oplossing voor een bepaald slibverwerkingsvraagstuk gezocht moet worden. In de 10 jaar van haar best ...
help
Orienterend onderzoek naar de optimalisering van puntbeluchtersystemen [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ 1975
help
Kostenbesparing op afvalwaterzuiveringsinrichtingen [Boek]
Kop, J.H. \ 1977
help
Slibverwerking met behulp van filterpersen [Boek]
1978
Het onderhavige rapport geeft een overzicht van de factoren die een rol spelen bij de ontwatering in een filterpers. Daarbij is de meeste aandacht geschonken aan de verwerking van coagulatieslib daar dit momenteel de meeste problemen oplevert.
help
Eliminatie van stikstof uit afvalwater door denitrificatie [Proefschrift]
Klapwijk, A. \ 1978
N-eliminatie wordt noodzakelijk geacht vanwege de gevolgen die lozing van stikstofverbindingen heeft op de kwaliteit van het oppervlaktewater. De eliminatie van gereduceerde stikstofverbindingen wordt gerealiseerd door nitraat te vormen uit die stiks ...
help
Slibontwatering tot meer dan 40% droge stof [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ 1979
help
Handleiding voor microscopisch slibonderzoek [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ 1979
help
Ecological and kinetic aspects of amylolysis and proteolysis in activated sludge [Proefschrift]
Janssen, J.M.A. \ 1979
Een onderzoek werd uitgevoerd naar de enzymatische afbraak van biopolymeren door aktief slib. Hiervoor werd zetmeel als modelsubstraat gekozen. Het werd kontinu in verschillende hoeveelheden toegediend zodat slibbelastingen werden verkregen die de be ...
help
Actief slib werkoverleg - I [Boek]
Eikelboom, D.H. \ Buijsen, H.J.J. van \ 1980
help
Milieu-effectrapportage ten behoeve van de afvoer van zuiveringsslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ponsen, R.A. \ 1981
help
Milieu-effecten van slibverwerking op rioolwaterzuiveringsinrichtingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heide, B.A. \ 1981
help
Accumulatie van metalen in slib bij anaerobe zuivering van percolatiewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kaspers, H.M.C. \ Moolenaar, W. \ 1981
help
Enquete betreffende de produktie, bestemming en kwaliteit van zuiveringsslib in Nederland in het jaar 1979 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Duvoort - van Engelen, L.E. \ 1981
help
Puntbeluchters in vierkante aeratietanks : optimalisering van het zuurstofinbrengrendement [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ 1981
help
Slibontwatering - 2: Slibeigenschappen en resultaten van slibverwerkingsapparatuur (literatuur) [Boek]
1981
help
Slibontwatering - 3.1: Optimalisering van slibontwatering met polyelektrolyt (Zeefbandpersen-aëroob slib) [Boek]
1981
help
Sturing en regeling van de zuurstofinbreng in het actief-slibproces - Literatuur en inventarisatie [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ 1981
help
Verwerking en interpretatie binnenkomende analyseresultaten [Boek]
Werdmuller, G.A. \ Veen, N.G. van der \ 1981
Sinds maart 1980 worden rioolwaterzuiveringsinstallaties, die vloeibaar zuiveringsslib in de landbouw afzetten, regelmatig (tenminste vier maal per jaar) bemonsterd. De monsters worden door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek (BLGG ...
help
Slibontwatering - 3.2: Optimalisering van slibontwatering met polyelektrolyt (Zeefbandpersen-uitgegist slib) [Boek]
1981
help
Gistingsgas als energiebron op rioolwaterzuiveringsinrichtingen [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ 1981
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.