Login

Hydrotheek

help
"Nederland laat kansen voor biogas liggen" : NVA-symposium 'Waterzuivering voor de broodnodige energie' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Raap, J. \ 2003
Zowel riool als industriële waterzuiveringen kunnen beter gebruik maken van biogas, maar de Nederlandse overheid stimuleert deze vorm van 'groene energie' niet. Daardoor komen toepassingen moeizaam van de grond, zo concludeerden de aanwezigen tijdens ...
help
'By-passen' voorbezinktanks rwzi Enschede \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Nonnekens, J. \ 2003
De rwzi Enschede wordt momenteel voor circa 60-70% van de ontwerpcapaciteit belast. In het begin van het jaar 2002 is het beeld ontstaan dat door (de biologische) onderbelasting van het actief slibsysteem de biologische processen werden beïnvloed, wa ...
help
'Gestructureerde aanpak baggerprobleem Zuid-Holland' [themanummer: baggerspecie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1994
Visie van H.A. Meijer, waarnemend secretaris Gemeenschappelijk Orgaan Baggerspecie Zuid-Holland
help
'Microbial ecology of activated sludge' : recensie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kreuk, M. de \ 2010
Het boek 'Microbial Ecology of Activated Sludge' verschijnt tien jaar na de eerste uitgave van Seviour en Blackall in 1999. De eerste versie is intussen ver over haar uiterste houdbaarheidsdatum heen door de recente inzichten over de microbiële samen ...
help
'Verdwenen ammonium' leidt tot nieuw proces afvalwaterzuivering \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Strous, M. \ 1997
help
(Voor)droging van zuiveringsslib in kassen met en zonder restwarmte [Boek]
Meddeler, Barry \ Reitsma, Berend \ Zwart, Feije de \ 2013
In deze STOWA rapportage zijn de kansen van slibdroging in kassen voor de Nederlandse situatie beschreven. Er wordt inzicht gegeven in de potenties van de techniek van kassendroging aan de hand van (voornamelijk Duitse) praktijkervaringen en literatu ...
help
13C-NMR study of propionate metabolism by sludges from bioreactors treating sulfate and sulfide rich wastewater \ Biodegradation [Artikel]
Lens P.N.L. \ Dijkema, C. \ Stams, A.J.M. \ 1998
help
70% Slibgroeireductie door Cannibal : nieuwe techniek succesvol op kleine schaal getest \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Efferen, L. van \ Roubos, C. \ 2008
In Nederland wordt alleen al bij de huishoudelijke waterzuiveringen per jaar 380.000 ton slib (drogestof) geproduceerd. In Nederland zijn de gebruikelijke technieken om slib te verwerken drogen, composteren en/of verbranden. Verwerking van het spuisl ...
help
AB - systemen : een inventarisatie [Boek]
Salome, A.A. \ 1990
help
Aandeelhouderschap in SNB levert waterschappen voordeel op: duurzaamheid, kostenbesparing en invloed op de afvalwaterketen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Haje, A. \ 2010
Zestien jaar geleden werd door de vier Brabantse waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland de Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) opgericht. Voor waterschappen is een aandeelhouderschap in SNB uitermate interessant, zegt SNB ...
help
Aanpak baggerspecieproblemen in Flevoland in meer dan één opzicht uniek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zoest, R. van \ Best, J. de \ Abbink, Spaink P. \ Coevering, F. van de \ 2002
Na een inventarisatie van de baggervoorraad in de binnendijkse oppervlaktewateren van Flevoland is gewerkt aan het opstellen van een regionale verwerkingsstructuur. Allereerst is gekeken naar volumereducerende maatregelen, waardoor het aanbod van te ...
help
Aanpak problematiek zuiveringsslib in Zuid-Holland \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Tonkes, H.H. \ 1987
help
Aanpassing van multireactor voor zuivering rioolwater : Belgische waterzuivering in de diepte \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kok, J.B. \ 1990
help
Accumulatie van metalen in slib bij anaerobe zuivering van percolatiewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kaspers, H.M.C. \ Moolenaar, W. \ 1981
help
Activated Sludge Model No. 2D, ASM2D \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Henze, M. \ Gujes, W. \ Mino, T. \ 1999
help
Activated Sludge Model No. 3 \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Gujer, W. \ Henze, M. \ Mino, T. \ 1999
help
Activated carbon as an electron acceptor and redox mediator during the anaerobic biotransformation of azo dyes \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
Zee, F.P. van der \ Bisschops, I.A.E. \ Lettinga, G. \ Field, J.A. \ 2003
The role of AC as redox mediator in accelerating the reductive transformation of pollutants as well as a terminal electron acceptor in the biological oxidation of an organic substrate is described. This study explores the use of AC as an immobilized ...
help
Activated sludge model (ASM) based modelling of membrane bioreactor (MBR) processes : a critical review with special regard to MBR specificities \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Fenu, A. \ Guglielmi, G. \ Jimenez, J. \ Spèrandio, M. \ Saroj, D. \ Lesjean, B. \ Brepols, C. \ Thoeye, C. \ Nopens, I. \ 2010
A concise overview of the most recent literature on ASM-based MBR modelling is given in this review work. Clarity was sought by categorizing models as unmodified or modified ASMs, underlining the strong relationship with the modeller’s target: modell ...
help
Adaptation of activated sludge to phenol and effect on nitrification \ Mededelingen van de Faculteit Landbouwwetenschappen / Rijksuniversiteit Gent [Artikel]
Blanken, J.G. den \ 1992
help
Adaptation of activated sludges : a literature review \ Mededelingen van de Faculteit Landbouwwetenschappen / Rijksuniversiteit Gent [Artikel]
Blanken, J.G. den \ 1990
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.