Login

Hydrotheek

help
Europees reglement voor bescherming tegen terugstroming van water : de methode Montout \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wijntjes, W.C. \ Montout, G. \ 1983
De methode Montout heeft tot doel na te gaan welke toestellen van een beveiliging dienen te worden voorzien ter bescherming tegen terugstroming van drinkwater
help
Verscherpte normstelling voor lood in drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boes, A. \ 1984
Naar aanleiding van de vaststelling van de EG- richtlijn betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water, zal de norm voor lood in drinkwater in de Nederlandse wetgeving verzwaard worden
help
Praktijkrichtlijn over rioolaanleg voltooid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Honingh, J. \ Marinus, H.L. \ 1985
Onlangs is bij het Nederlands Normalisatie-Instituut praktijkrichtlijn nummer 3218 verschenen. Deze NPR 3218 bevat aanbevelingen voor de aanleg en het onderhoud van rioleringen, voor zover deze onder vrij verval functioneren en zich buiten gebouwen b ...
help
Grondslagen van de normstelling voor drinkwaterbereidingschemicalien \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Noordam, P.C. \ Graveland, A. \ 1985
help
Het WaterWonen Normen Onderzoek 2009 : normen moeten, het liefst mét toetsing \ Waterwonen [Artikel]
Naus, M. \ 2009
Het WaterWonen Normen Onderzoek 2009 peilde de meningen over normalisatie op het gebied van (semi-)drijvende woningen en komt tot de volgende conclusie: de waterwoonmarkt staat te springen om normen (76%). Normen vooral voor het drijflichaam, de bran ...
help
KD12P07 - Jaap Bronsveld - Standaard Inspectieproces [Video]
Bronsveld, J. \ STOWAvideo \ 2012
Presentatie 'Op weg naar een standaard inspectieproces' op de 9e Kennisdag Waterkeringen 2012 met een uitdieping van de vragen 'Is een verder uitgewerkte standaard toepasbaar voor dijken?' en 'Wat kom je tegen bij het standaardiseren van inspectiepro ...
help
Hoogwaternormering regionale watersystemen [Boek]
Kok, M. \ HKV Lijn in water \ Alterra \ 2000
help
Watertypegerichte normstelling voor nutrienten : en toepassing op meren en plassen [Boek]
Otte, A.J. \ 1999
help
Milieulaboratoria, samenwerkend in OKB [Overleggroep Kwaliteitsstandaard Bodemonderzoek], doen overheid voorstel tot aanpassing van richtlijnen voor bodemonderzoek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1988
help
Geen zorgen meer of het wel past, klopt of deugt : het belang van (internationale) normalisatie en certificatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1995
help
Normalisatie en buitenriolering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Engelen, A.M.M. \ 1989
help
Vitens Overijssel standaardiseerde procesautomatisering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hertsenberg, H. \ Nijhuis, R. \ 2009
Met het doorvoeren van softwarestandaardisatie moderniseerde Vitens in twee jaar tijd de procesautomatisering op 38 productiebedrijven en opslagreservoirs in Overijssel. Behalve de noodzaak om het datanetwerk te moderniseren vormde de toegenomen info ...
help
Waterbedrijven hebben effectief ontsloten geo-informatie nodig : thema [Drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Raterman, B. \ Daal, K. van \ Latthauwer, K. de \ Zoutendijk, F. \ 2011
Goed ontsloten geo-informatie kan waterbedrijven helpen bij talloze vraagstukken, zo blijkt uit een inventarisatie van het gebruik en de wijze van samenwerken op het gebied van geo-informatie. Mogelijkheden tot samenwerking liggen vooral op het vlak ...
help
Afvalwaterzuivering: energie onder één noemer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mulder, M. \ Frijns, J. \ Man, A. de \ Maas, H. \ 2011
Bij rapportages over het energieverbruik van rioolwaterzuiveringsinstallaties komen steeds weer andere waarden en zelfs verschillende eenheden naar voren. In de protocollen voor de meerjarenafspraken, de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer, het Cen ...
help
Waterschappen ontwikkelen samen zuiveringsdatabank \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Best, M. de \ Kolk, H. van der \ 2012
Waterschappen verzamelen in hun rioolwaterzuiveringsinstallaties voortdurend actuele informatie. Deze is nodig om het zuiveringsproces te kunnen (bij)sturen en te voldoen aan de vele rapportageverplichtingen. Op initiatief van de Vereniging van Zuive ...
help
Standaardisatie in het waterbeheer \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Lekkerkerk, H.J. \ Eijer, J.E. \ Reitsma, H.R. \ 2008
In dit artikel wordt een kort beeld geschetst van de manier, waarop de informatiestroom tussen waterbeheerders in Nederland wordt gestandaardiseerd. Een belangrijke aandachtspunt daarbij zijn de Europese kaderrichtlijnen Water en INSPIRE. Het betreft ...
help
Bouwen van een kwaliteitshandboek [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1999
help
PKBS-verdrogingsbestrijding : ketens van modelpakketten in het waterbeheer : onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van een procesketen-beheersysteem voor de verdrogingsbestrijding [Boek]
Baalen, S.J.A. van \ 1998
Weerslag van een onderzoek naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen en het gebruik van een operationeel systeem voor de gebiedsgerichte verdrogingsbestrijding. Het PKBS-verdrogingsbestrijding is opgezet volgens de principes van een standaard raamwe ...
help
Van voorinformatie tot normen voor monsternemingsstrategie bij bodemverontreiniging [Boek]
Harmsen, J. \ 1987
help
Gedachten over de samenstelling van een zoekarchief voor de geohydrologische archieven van DGV-TNO, RGD en RID, een discussiestuk voor de Adviesgroep Standaardisatie Geohydrologische Archieven (ASGA) [Boek]
Rees Vellinga, E. van \ 1974
Aan de hand van vergader- en discussiepunten van de Adviesgroep Standaardisatie Geohydrologische Archieven (ASGA) wordt een beeld gegeven van de noodzaak van en de eisen voor een zoekarchief, waarmee elk der geohydrologische archieven van de Dienst G ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.