Login

Hydrotheek

help
Project SBW: waterkeringen beter leren kennen \ Deltares visie [Artikel]
2009
In februari en maart werd de Afsluitdijk bestookt met bakken water. Duizenden liters per dag stroomden over de kruin heen. Van watersnood was geen sprake, wel van een proef in het kader van het programma Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW). Wan ...
help
Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) [Boek]
Rijkswaterstaat \ 2007
Om de veiligheid van de waterkeringen goed te kunnen toetsen, is het van belang om te weten hoe sterk de waterkeringen zijn en welke waterstanden en golven zij tijdens een extreme storm moeten weerstaan. Het programma SBW van Rijkswaterstaat onderzoe ...
help
Revetments \ A feeling for soil and water : a tribute to Prof. Frans Barends [Hoofdstuk uit boek]
Klein Breteler, M. \ Koelewijn, A.R. \ 2011
Dikes must provide a given level of protection. This is stated in the Dutch Water Act which has been in force since 1 January 2010. The standard stated in the act is still based on the recommendations of the first Delta Committee, which was establish ...
help
130620 P05 Joost Schaminee [Video]
Schaminee, J. \ STOWAvideo \ 2013
Joost Schaminee (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) geeft zijn presentatie 'Praktijkonderzoek Dijken op veen' als onderdeel van de jaarlijkse Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen 2013 in het Provinciehuis Noord-Holland te Haarlem op ...
help
Bezweken dijk geeft geheimen prijs : dijkproef Bergambacht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hoffmans, G.J.C.M. \ Teunissen, P.A.A. \ Van, M.A. \ 2002
Rijkswaterstaat bracht vorig jaar de oude Lekdijk bij Bergambacht tot bezwijken via een infiltratieproef. De proef diende ervoor om informatie te verschaffen over de relatie tussen de berekende en de werkelijke sterkte van dijken
help
Toolbox voor dijkingenieur 2.0 \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Vastenburg, E.W. \ Maccabiani, J. \ Noort, J. \ 2013
Deltares en Stowa hebben het pakket DAM, Dijksterkte Analyse Module, ontwikkeld. Deze module heeft het standaard rekenwerk geautomatiseerd. De aanleiding voor het ontwikkelen van DAM is de verplichte toetsing van de regionale keringen. In juni 2013 i ...
help
Nieuwe leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
Hoe kunnen we regionale waterkeringen in Nederland het best toetsen en welke methoden zijn er beschikbaar voor het effectief en doelmatig verbeteren van de keringen? De nieuwe Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen helpt waterbeheerde ...
help
Local probablistic sensitivity measures for comparing FORM and Monte Carlo calculations illustrated with dike ring reliability calculations \ Computer physics communications : an international journal devoted to the information on succesful computer programs in physics [Artikel]
Cooke, R.M. \ Noortwijk, J.M. van \ 1999
help
Conseq. snelle daling waterpeil op waterkering [Boek]
Vliet, L. van \ Zwanenburg, C. \ Bruijn, H.J. de \ 2011
De aanleiding om over het mogelijke effect van een snelle daling van het waterpeil op een waterkering na te denken is de dijkdoorbraak in Wilnis, die leidde tot een snelle daling van het boezempeil waardoor er schade aan de boezemkade ontstond.
help
Reliability of a dike influenced by an building : development of a probabilistic method for slope stability of a dike containing a building inside the soil profile [Boek]
Jongerius, Y.R. \ 2016
Op veel plekken in Nederland zijn in het verleden gebouwen op en langs de dijken gebouwd. Echter is het onduidelijk hoe dit de betrouwbaarheid van de dijk beïnvloedt. Daarom wordt in dit onderzoek getracht de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: ...
help
DAM Dijksterkte Analyse Module voor een betere informatievoorziening over de sterkte van keringen (businesscase) [Boek]
2011
De Dijksterkte Analyse Module (DAM) van STOWA is een instrument voor het bepalen van de actuele sterkte van waterkeringen. De module kan worden toegepast bij beleid, beheer en calamiteitenbeheersing. Kennis over de actuele sterkte van de waterkeringe ...
help
TAW zoekt meer zekerheid over dijken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Blommaart, P.J.L. \ Meer, M.T. van der \ Meer, J.W. van der \ 2002
Gebruik van historische informatie en meer lokaal grondonderzoek zijn twee methoden om de actuele sterkte van dijken beter te beoordelen. De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen onderzoekt alternatieven voor de huidige beoordelingsaanpak
help
Luisteren en kijken naar een dijk die valt : in 't werk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2008
Binnenkort beginnen onderzoekers aan een volgende bezwijkproef van een waterkering. Het gaat hier om de proeven van de ijkdijk van 100 meter lengte bij Nieuweschans. De ultieme vraag is of de gevoelige electronica in de dijk onder de ruige proefomsta ...
help
Rekenmodule geeft gevoeligheid voor bezwijken weer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]Bijbehorende website
Knoeff, J.G. \ Maccabiani, J. \ 2008
De Dijksterkte Analyse Module toont met groene, oranje en rode cirkels de kans op bezwijken van waterkeringen in een beheergebied. De gebruiker krijgt ook beslisondersteuning voor het treffen van noodmaatregelen
help
Onderzoekers vinden toetsregel voor reststerkte keileem \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Nieuwenhuis, J.W.H. \ Klein Breteler, M. \ 2008
Twee loze stukken oude dijk leverden het materiaal voor de proeven in de Deltagoot. Onderzoekers bouwden een proefdijk van de keileem uit de Wieringermeerdijk om een ontbrekende toetsregel te kunnen ontwikkelen
help
Golfoverslag en sterkte binnentaluds van dijken : rapport predictiespoor SBW [Boek]
2007
Het faalmechanisme van binnentaluds van dijken bij golfoverslag is nooit goed onderzocht. Toetsregels in de VTV zijn daarom ook nauwelijks gevalideerd, net als recent ontwikkelde theoretische faalmechanismen. Het SBW-project wil de sterkte van binnen ...
help
Geavanceerd onderzoek voorkomt dure dijkversterking \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Rozing, A.P.C. \ Dob, S.L. \ 2003
Bij een toetsmethode bleek dat de oude vestingwal van Hellevoetsluis niet voldoet aan de veiligheidseisen. Nader geavanceerd onderzoek volgens het 'bewezen-sterkteconcept' wijst uit dat ruim 80 procent van de wal toch veilig genoeg is, waardoor verst ...
help
Rijkswaterstaat evalueert proef met bezweken dijk Bergambacht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Teunissen, P.A.A. \ Hoffmans, G.J.C.M. \ Lindenberg, J. \ 2002
Evaluatie van de bezwijkproef met de oude Lekdijk bij Bergambacht. Rijkswaterstaat deed met de proef onderzoek naar sterkte en vervorming van dijken en naar het opdrijfmechanisme
help
Handreiking Toetsen Grasbekledingen op Dijken t.b.v. het opstellen van het beheerdersoordeel (BO) in de verlengde derde toetsronde [Boek]
2012
Dit rapport is voortgekomen uit de resultaten van een vier jaar durend destructief onderzoek naar de erosiebestendigheid van binnentaluds onder golfoverslagbelasting. Dit onderzoek is onder andere uitgevoerd met de golfoverslagsimulator. In het onder ...
help
Transition structures in grass covered slopes of primary flood defences tested with the wave impact generator [Congresverslag]
Steeg, P. van \ Labrujere, A. \ Mom, R. \ 2015
The stability of grass covered slopes on primary flood defences under wave attack is an important aspect with respect to the strength of the entire dike. In a grass slope many transitions to objects (poles, stairs, fences, buildings et cetera) or oth ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.