Login

Hydrotheek

help
Nitrogen and phosphorus accumulation and cycling by Nymphoides peltata (Gmel.) O. Kuntze (Menyanthaceae) \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Brock, T.C.M. \ Bongaerts, M.C.M. \ Heijnen, G.J.M.A. \ 1983
help
Het stikstofleverend vermogen van graslandgronden bij verschillende grondwatertrappen \ De buffer [Artikel]
Henkens, C.H. \ 1984
help
Nitrogen transport and fate in European streams, rivers, lakes and wetlands \ Nitrogen in the environment : sources, problems, and management [Hoofdstuk uit boek]
Kronvang, B. \ Jensen, J.P. \ Hoffmann, C.C. \ Boers, P.C.M. \ 2001
help
An investigation into the effects of nitrogen on growth and morphology of stable and die - back populations of Phragmites australis \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Clevering, O.A. \ 1998
help
Defining threshold values for residual soil N levels \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
Verhagen, A. \ Bouma, J. \ 1998
help
Simultaneous partial nitritation and anammox at low temperature with granular sludge \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Lotti, T. \ Kleerebezem, R. \ Hu, Z. \ Kartel, B. \ Jetten, M.S.M. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2014
Autotrophic nitrogen removal in the main stream appears as a prerequisite for the implementation of energy autarchic wastewater treatment plants. To investigate autotrophic nitrogen removal a lab-scale gas-lift sequencing batch reactor with granular ...
help
Stikstofconcentraties in bodemvocht en grondwater onder grasland op zandgrond in afhankelijkheid van runderdrijfmest- en kunstmeststikstofdosering [Boek]
Fonck, H. \ 1982-1986
help
Agricultural practices to reduce nitrogen losses via leaching and surface runoff \ Management systems to reduce impact of nitrates [Hoofdstuk uit boek]
Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1989
help
Some results of nitrogen simulations with the model ANIMO \ Fertilizer research [Artikel]
Rijtema, P.E. \ Kroes, J.G. \ 1991
help
Stikstofverwijderingspercentage blijft gestaag stijgen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Swaager-van den Berg, J. \ 2002
Beheerders van rioolwaterzuiveringsinstallaties hebben onlangs hun jaarlijkse rapportage met betrekking tot stikstofbeperkende maatregelen uitgebracht. Vrijwel alle waterkwaliteitsbeheerders verwachten te kunnen voldoen aan de gestelde reductie-eis v ...
help
Time aggregation of nitrogen leaching in relation to critical threshold values \ Journal of contaminant hydrology [Artikel]
Droogers, P. \ 1998
help
Recente ontwikkelingen in de verwijdering van stikstof uit afvalwater \ Voordrachtenbundel nieuwe ontwikkelingen in de afvalwaterketen : 19e vakantiecursus in riolering en afvalwaterbehandeling [Hoofdstuk uit boek]
Jetten, M.S.M. \ 2000
help
Efficientie van water- en stikstofgebruik : een simulatiestudie \ Watervoorziening en gewasproduktie [Hoofdstuk uit boek]
Keulen, H. van \ Stol, W. \ 1993
help
Het gecombineerde Sharon/Anammoxproces : een duurzame methode voor N-verwijdering uit slibgistingswater [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2000
Sharon: Single reactor system for high ammonia removal over nitrate. Anammox: Anaerobe ammonium oxidatie
help
Een benadering voor de stikstofemissie uit het graslandbedrijf [Boek] - gew. ed.
Rijtema, P.E. \ 1978
help
Somparameters : techniek en toepassing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veenendaal, G. \ 1984
In het kader van een integraal onderzoek naar methoden voor bepaling van de waterkwaliteit met betrekking tot organische verbindingen, is nu een methode ontwikkeld voor de bepaling van organisch stikstof, fosfor en zwavel
help
The Cenirelta-Demonstration Project [Video]
2015
CENIRELTA stands for Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-Temperature Anammox. The project is subsidised by the EU LIFE+ programme. Partners: Hollandse Delta Water Board, Paques, STOWA.
help
Emissie van stikstof uit landbouwgronden in relatie tot bemesting en bedrijfsvoering \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Meer, H.G. van der \ Meeuwissen, P.C. \ 1989
help
Nitraatnorm drinkwater realistisch \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Noordam, P.C. \ 1985
Op basis van de momenteel ter beschikking staande literatuurgegevens en mede in het licht van recente uitspraken van de Wereldgezondheidsorganisatie over de gezondheidsrisico's ten gevolge van nitraat in drinkwater kan een maximaal toelaatbare concen ...
help
Deammonificatie in de waterlijn met EssDe® \ H2O online [Artikel]
Buunen-van Bergen, A.H.M. \ Meulenkamp, R.J.A. \ Morgenschweis, C.M. \ Baten, H. \ 2015
Deammonificatie wordt al 15 jaar toegepast in warme stikstofrijke afvalwaterstromen. Toepassing van deammonificatie in de ‘koude waterlijn’ van een rioolwaterzuiveringsinstallatie was tot op heden moeizaam. Dit komt onder andere door de lage groeisne ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.