Login

Hydrotheek

help
Leren is meer dan kennis delen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koerselman, W. \ Jansen, J. \ 2012
Communities of Practice en intervisie vullen elkaar perfect aan en kunnen de ontwikkeling van de (water)professional in belangrijke mate faciliteren. Aldus Willem Koerselman en Jack Jansen.
help
Trendberichten tonen mogelijkheden en bedreigingen voor de watersector : thema [Drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Segrave, A. \ Büscher, C.B \ Frijns, J. \ 2011
De watersector heeft te maken met nieuwe ontwikkelingen als nanotechnologie, wellness, Wikileaks én de noodzaak om meer rekening te houden met duurzaamheid. Het is belangrijk om deze veranderingen vroegtijdig te signaleren, zodat de sector zich optim ...
help
Notitie gedragen effectprotocollen voor beoordeling sectoren in het Deltaprogramma [Boek]
Polman, N. \ Reinhard, S. \ Oliemans, W. \ Wielen, P. van der \ Michels, R. \ 2013
In de derde fase van het Deltaprogramma worden in afzonderlijke deelprogramma's mogelijke strategieën uitgewerkt tot meest kansrijke strategieën. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereiding van een vijftal belangrijke beslissingen in 2014, d ...
help
Weten wat je beheert in je rioleringsysteem : nieuwe, doelmatige beheerstrategie voor gemeente Westland \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Westra, J. \ 2010
Eén van de belangrijke thema's, die de komende jaren bij gemeenten op het programma staan, is doelmatigheid. Een goed voorbeeld daarvan is doelmatig beheer van de riolering. De jonge gemeente Westland heeft als taak om een aanzienlijk areaal riolerin ...
help
'Sociale' media in de watersector: hoe maak je er slim gebruik van? : thema Drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Aa, M. van der \ Veerdonk, C. van de \ 2012
Het aantal gebruikers van sociale media groeit snel: steeds meer mensen onderhouden op deze manier persoonlijke maar ook werkgerelateerde relaties. Ook de overheid doet inmiddels de eerste ervaringen op met de inzet van deze media. Twee voorbeelden b ...
help
Effect analysis of transient scenarios for successful water management strategies \ NCR-days 2008 : 10 years NCR: November 20-21 [Hoofdstuk uit boek]
Haasnoot, M. \ Middelkoop, H. \ Deursen, W. van \ 2008
Recent scenario studies on water management focus on one or two projection years and the effects on the water system and functions. The future is however more complex and dynamic. Therefore, we analyse transient scenarios in order to evaluate the per ...
help
Prototyp "Landesweites Evakuierungsmodul" steht zur Verfügung [Boek]
Huizinga, J. \ Kolen, B. \ Bijwaard, E. \ 2009
Uitleg van de betekenis en toepassing van de Landelijke Evacuatie Module, die als een hulpmiddel is ontwikkeld om grootschalige evacuaties voor te bereiden.
help
Implementing water protection policy at the farm level in the European Union: lessons from the N-Toolbox case studies [Boek]
Cooper, J. \ 2013
In 2008 the European Commission released a call for proposals under the workprogramme topic: novel approaches for reducing nitrogen losses. The objective of the programme was to improve uptake of the Nitrates Directive at the farm level. The consorti ...
help
Approach for loss of life estimation in 'Aandacht Voor Veiligheid' (AVV) : final report [Boek]
Maaskant, B. \ Jonkman, S.N. \ 2007
The main goal for the AVV (Aandacht voor Veiligheid) project is to develop a decision support system (DOS; Discussie Ondersteunend Systeem). This system can be used to analyze the durability of a safety policy for the next 15-20 year taking into acco ...
help
Gebruik toekomstbeelden voor strategievorming watersector : vroegtijdig signaleren van relevante ontwikkelingen \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2010
In het kader van het Bedrijfstakonderzoek voor de drinkwatersector is in 2002 het projectteam 'De kartonnen doos' gevormd. Dit team kreeg als opdracht 4 realistische toekomstbeelden te ontwikkelen, waarmee de drinkwatersector in 2020 zou kunnen worde ...
help
Europees aanbesteden : de tenderboard borgt kwaliteit [Thema advisering] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Meijer, R. \ Papenhuijzen, J.-P. \ 2008
Europees aanbesteden biedt kansen maar onzorgvuldig uitgevoerd kan het ook leiden tot ongewenste en onvoorziene resutaten. Een tenderboard helpt
help
Het creëren van meerwaarde bij publieke werken \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Buuren, A. van \ Roovers, G. \ 2015
Het beheer van publieke werken zoals dijken, wegen, leidingnetwerken verandert. De publieke asset managers zoeken in toenemende mate naar de mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. Door bewust om te gaan met de stijlkeuze nemen kansen voor het m ...
help
The efficiency of asset management strategies to reduce urban flood risk \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Veldhuis, J.A.E. ten \ Clemens, F.H.L.R. \ 2011
In this study, three asset management strategies were compared with respect to their efficiency to reduce flood risk. Data from call centres at two municipalities were used to quantify urban flood risks associated with three causes of urban flooding: ...
help
Perspectievenbenadering voor waterbeheer op de lange termijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Valkering, P. \ Cörvers, R. \ Offermans, A. \ Haasnoot, M. \ 2008
In het kader van scenario-ontwikkeling kan gebruik worden gemaakt van een typologie van perspectieven. Op dit moment zijn meerdere stemmen te horen met een antwoord op de vraag hoe we in het waterbeheer met klimaatverandering om kunnen gaan. De persp ...
help
Zoet-Zout presentatie Jan Busstra 31 mei 2012 [Video]
Busstra, J. \ STOWAvideo \ 2013
Presentatie van Jan Busstra (Deltaprogramma Zoetwater): 'Deltaprogramma Zoetwater: Stand van zaken, water en zout en mogelijke strategieën' op de eerste dag van de tweedaagse Zoet-zout bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, ...
help
Do biological-based strategies hold promise to biofouling control in MBRs? \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Malaeb, L. \ Le-Clech, P. \ Vrouwenvelder, J.S. \ Ayoub, G.M. \ Saikaly, P.E. \ 2013
Biological-based antifouling strategies seem to be a promising constituent of an effective integrated control approach since they target the essence of biofouling problems. However, biological-based strategies are in their developmental phase and sev ...
help
Options for delivering ecosystem-based marine management : milestones M6/M7/M8: identification and management of the main human activities that compromise the operational objectives [Boek]
Piet, G.J. \ Jongbloed, R.H. \ Paijmans, A.J. \ 2012
Two aims of ODEMM WP4 , “Management Strategies” is to: - Develop a range of realistically feasible management strategies or options for these activities, using different types of measures and tools, to achieve regional Operational Objectives; - Apply ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.