Login

Hydrotheek

help
IWA leading-edge conference on water and wastewater treatment technologies 6-8 juni 2005 te Sapporo, Japan \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Graaf, J.H.J.M. van der \ 2006
Kort verslag van de conferentie, en er wordt op enkele presentaties ingegaan
help
IWA Leading Edge Technology Conference te Zürich, juli 2008 \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Evenblij, H. \ 2008
Door het IWA wordt sinds 2002 jaarlijks de conferentie ‘leading edge technology’ in waterbehandeling georganiseerd. Dit jaar was de organisator de Universiteit van Zürich, en waren er ruim 350 deelnemers, uit 39 landen. Dit artikel geeft een beknopt ...
help
Milieutechnologie - meer dan milieu en technologie : samenspel van milieu en industrie, evaluatie en toekomstvisie [Boek]
Groen, M. \ Scholtens, B. \ Kasteren, J. van \ 1987
Stand van zaken van oplossingen voor de milieuproblematiek. Waartoe in 1979 de Commissie Milieu en Industrie (CMI) in het leven geroepen werd (VROM)
help
Utilisatierapport... / Technologiestichting STW [Serie]
Technologiestichting STW \ 1994-
help
Dossier afvalwater en riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
2004
De drinkwaterleiding vanuit de duinen naar Amsterdam ondergaat een renovatie. Dit gebeurt met een 'no dig'-techniek om de overlast in steden zoals Heemstede en Haarlem te beperken. Met de zogenaamde Subline-techniek worden dunwandige PE-buizen in de ...
help
Oude en nieuwe inzichten van het slibgistingsproces. 2. Stand der techniek en ontwikkelingen \ WT-afvalwater [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Koornneef, E. \ Visser, A. \ Roeleveld, P. \ Dekker, T. \ Uijterlinde, C.A. \ 2012
In Nederland wordt anno 2011 op bijna één kwart van de momenteel operationele communale riool- en afvalwaterzuiveringsinrichtingen (352 rwzi's) slibgisting toegepast, waar ruw of ingedikt primair slib en secundair slib wordt uitgegist. In deze 86 sli ...
help
Technologie Tocht door Nederland, België en Duitsland \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Peeters, T. \ Nijman, N. \ 2009
Door de Nederlandse vereniging van waterbeheer (NVA) is in september 2008 een tocht georganiseerd voor technologen en bedrijfsvoerders met als doel kennis te maken met interessante afvalwaterzuiveringstechnieken. De groep, bestaande uit 21 personen, ...
help
Verbindend water : routewijzer innovatie waterketen [Boek]
Fokké, M. \ 2009
In de routewijzer Innovatie richten wij ons op drie aandachtsgebieden die nauw met elkaar samenhangen. Technische innovaties dragen bij aan het toepassen van cradle to cradle, het scheiden van afvalstromen en het in de wijk opwekken van energie. Daar ...
help
Vele wegen leiden naar schoner water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Door veranderende (Europese) wetgeving voldoen veel afvalwater- of rioolwaterzuiveringen niet meer aan de eisen. Ze moeten óf helemaal vervangen óf uitgebreid worden met een nieuwe zuiveringsstap. Tijdens de conferentie 'Upgrading of wastewater treat ...
help
Symposium legt verschillen bloot tussen bestuurders en ingenieurs : Mars kan niet zonder Venus, Venus niet zonder Mars \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Haje, A. \ 2005
Het Delftse studentendispuut Watermanagement organiseerde onlangs een opmerkelijk symposium met de prikkelende titel: ‘Ingenieurs komen van Mars, bestuurders van Venus’. Unievoorzitter Rein van der kluit had zicht door de symposiumcommissie laten ‘st ...
help
TRIZ: inventief oplossen van (water)problemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Trietsch, E. \ Gras, B. \ Kooiman, J.W. \ 2004
Voor het bedenken van technische innovaties en het oplossen van technische problemen wordt meestal ‘brainstorming’ gebruikt of wordt getracht oplossingen te genereren via 'trial-and-error', vaak met gering succes. Hoe kan dit efficiënter? Voor het sy ...
help
Uitstekend overzicht over vèrgaande oxidatieprocessen in de (afval)waterbehandeling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A. van \ 2004
Het recent verschenen IWA-boek 'Advanced oxidation in water and wastewater treatment' is een overzichtswerk waarin diverse vèrgaande oxidatieve water-, afvalwater en slibbehandelingstechnieken de revue passeren. Zowel voor wetenschappelijke onderzoek ...
help
Wetsus in de race voor het Technologisch Top Instituut Water [Thema personeel en opleidingen] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Wetsus is nu ongeveer anderhalf jaar oud. Het instituut voor duurzame watertechnologie, dat gehuisvest is bij het Van Hall Instituut in Leeuwarden, is druk bezig om de laatste van de 25 promovendi te vinden voor de vijf onderzoeksthema's die innovati ...
help
Wim Kok: Nederland kan voortrekkersrol spelen op gebied van watertechnologie : tweede jaarcongres van Wetsus \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Europa moet in de wereld koploper worden op het terrein van de milieutechnologie. Nederland moet een voortrekkersrol spelen op het gebied van de watertechnologie. Aldus oud-minister president Wim Kok op het tweede jaarcongres van Wetsus op 7 septembe ...
help
Ontwikkelingen in Japan op het gebied van watertechnologie : Japanners bezoeken Nederland op vijfde workshop \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Pereboom, J. \ Megen, R. van \ Loosdrecht, M. van \ 2005
Japan is al enkele decennia een trouwe partner van Nederlandse watertechnologie. Verschillende Nederlandse organisaties werken succesvol samen met Japan. Voor de vijfde keer kwamen daarom vertegenwoordigers van de watersector uit beide landen bijeen ...
help
Effectieve mix van klassieke en nieuwe zuiveringstechnieken op rwzi De Bilt [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zandt, E. van der \ Duin, O. \ Janssen, P. \ 2006
De nieuwe rwzi De Bilt, die begin 2008 wordt opgeleverd, moet zeer lage concentraties fosfaat en zwevend stof in het effluent bereiken. De oude rwzi wordt geheel vervangen en gesloopt. De nieuwe zuivering is een mix van klassieke en moderne techniek ...
help
Aquatech 2006: betere verdeling in segmenten : mondiaal platform voor de waterwereld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
De 21e editie van 's werelds meest toonaangevende vakevenement voor proces-, drink- en afvalwater Aquatech opent dinsdag 26 september 2006 haar deuren. Tot en met 29 september zullen weer duizenden waterprofessionals van over de gehele wereld naar de ...
help
[Aquatech 2006] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
Verslag van Aquatech 2006 in 2 artikelen: * 21e editie van Aquatech opnieuw succesvol (De 21e editie van Aquatech was de tot nu toe grootste. De belangstelling was, na een aarzelend begin, ook groot. In totaal telde de internationale waterbeurs 20.08 ...
help
Innovatie met MBTF-biotechnologie voor afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wouters, H. \ 2009
Het Netherlands Water Partnership (NWP) heeft als onderdeel van het Innovatieprogramma Watertechnologie het Watertechnologie Innovatie Team (WIT) in het leven geroepen. Deze 'Mannen van de WIT' geven invulling aan de leemte die bestaat tussen de opbo ...
help
‘Membrane technology for waste water treatment’ : recensie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Evenblij, H. \ 2007
‘Membrane Technology for Waste Water Treatment’ is de uit het Duits vertaalde, herziene uitgave van een eerder werk. Het boek is bedoeld als instrument om de breedte van het toepassingsgebied van membranen in afvalwaterbehandeling (met name in Duitsl ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.