Login

Hydrotheek

help
Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) [Boek]
Rijkswaterstaat \ 2007
Om de veiligheid van de waterkeringen goed te kunnen toetsen, is het van belang om te weten hoe sterk de waterkeringen zijn en welke waterstanden en golven zij tijdens een extreme storm moeten weerstaan. Het programma SBW van Rijkswaterstaat onderzoe ...
help
Notitie ‘historische sets’ partiële veiligheidsfactoren [Boek]
Hemert, H. van \ 2015
Binnen het Ontwikkelingsprogramma (ORK-II) is aandacht besteed aan partiele veiligheidsfactoren. Hierbij is onder andere een overzicht opgesteld van alle partiele veiligheidsfactoren, per toetsspoor. Naar aanleiding van dit overzicht heeft de Bgroep ...
help
Innovatieve waterkeringen vervangen aloude zandzak : hoogstandje \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leenaers, C. \ 2014
Flood Proof Holland in Delft is een testterrein voor innovatieve tijdelijke waterkeringen. Begin juli 2014, iets meer dan een jaar na de start, staat de feestelijke opening van de eerste uitbreiding op stapel.
help
NWO bebouwing op regionale keringen [Boek]
Spaargaren, G.R. \ 2014
STOWA heeft Witteveen+Bos gevraagd om de invloed van de bebouwing op de stabiliteit van regionale keringen te beschouwen. Uitgangspunten hierbij zijn de verschillende faalmechanismen die falen van de dijk tot gevolg kunnen hebben, met als basis de re ...
help
Moderne modelkalibratie in de praktijk : het automatisch ijken van grondwatermodellen : bundel van lezingen die op 7 maart 2001 zijn gehouden tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Hydrologische Vereniging [Boek]
Boukes, H. \ 2002
help
Dijken ondergaan bezwijktest : Rijkswaterstaat onderzoekt sterkte bij golfoverslag : dossier: Sterkte bij golfoverslag \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Förster, U. \ 2008
Met een golfoverslagsimulator zijn in het winterseizoen meerdere praktijkproeven uitgevoerd om te kijken hoe de grasbekleding van de dijk bestand is tegen erosie en afschuiven
help
Gestructureerde kalibratie van een geintegreerd model (SIMGRO) : praktijkvoorbeeld (Fochteloerveen en omgeving) \ Modelkalibratie : het automatisch ijken van grondwatermodellen : bundel van lezingen die op 7 november 1996 gehouden zijn tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Hydrologische Vereniging [Hoofdstuk uit boek]
Walsum, P.E.V. van \ Veldhuizen, A.A. \ 1997
help
Hatsi-kD : [de ijkperiode van een grondwatermodel] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Maas, C. \ 1997
help
Project SBW: waterkeringen beter leren kennen \ Deltares visie [Artikel]
2009
In februari en maart werd de Afsluitdijk bestookt met bakken water. Duizenden liters per dag stroomden over de kruin heen. Van watersnood was geen sprake, wel van een proef in het kader van het programma Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW). Wan ...
help
Primaire waterkeringen getoetst : landelijke rapportage toetsing 2006 [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ Rijkswaterstaat \ Tekstbureau Met Andere Woorden \ 2006
De Wet op de waterkering vereist dat waterkeringbeheerders van primaire waterkeringen iedere vijf jaar toetsen of dijken, duinen en kunstwerken, zoals sluizen en afsluitbare doorgangen in een dijk, voldoen aan de wettelijke normen voor de veiligheid. ...
help
Vergelijkend onderzoek voor enkele grondwaterstromingsmodellen [Boek] - [2e dr.] / herz. en bijgew. door A. Penning, J.C. van den Burg
Pereboom, D. \ Penning, A. \ Burg, J.C. van den \ 1981
Dit rapport gaat in op de aanbeveling om modellen te evalueren door met verschillende modellen een aantal specifieke problemen door te rekenen. Voorafgaand is in het tussentijds COW-rapport "Grondwaterstromingsmodellen" aandacht geschonken aan de ach ...
help
Voorschrift toetsen op veiligheid : primaire waterkeringen [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2007
Om een landelijk eenduidig beeld te krijgen van de veiligheid tegen overstromen als gevolg van hoog buitenwater en om die veiligheid tegen overstromen in de toekomst te kunnen waarborgen is in artikel 9 van de Wet opgenomen dat vijfjaarlijks verslag ...
help
Primaire waterkeringen getoetst : landelijke rapportage toetsing 2006 : achtergrondrapport - dl. 2: Verbindende waterkeringen [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ Rijkswaterstaat \ 2006
Op 15 januari 1996 trad de Wet op de waterkering in werking. Deze Wet schrijft voor dat de waterkeringbeheerder iedere vijf jaar aan Gedeputeerde Staten dient te rapporteren over de algemene waterstaatkundige toestand van de primaire waterkeringen in ...
help
Approval testing of membrane water treatment systems \ Desalination : the international journal on the science and technology of desalting and water purification [Artikel]
Genderen, J. van \ Hegarty, B.F. \ 1998
help
Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2007
Doel van deze Leidraad is te komen tot een landelijk uniforme uitwerking van de toetsing van de actuele veiligheid door de verschillende beheerders. Voorliggende Leidraad vormt het resultaat. Op basis van deze Leidraad kan de veiligheid van regionale ...
help
Woonboten aansluiten op het riool: handhaven is niet genoeg [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koeze, R. \ Gellekom, H. van \ Overbeek, H. \ 2009
De ongezuiverde huishoudelijke lozingen in Nederland zijn inmiddels voor een belangrijk deel gesaneerd. Bij enkele categorieën huishoudelijke lozingen blijft aansluiting op de riolering of de aanleg van IBA's echter lastig te realiseren, bijvoorbeeld ...
help
Alternative approaches can greatly reduce the number of fish used for acute toxicity testing \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Hoekzema, C.C. \ Murk, A.J. \ Waart, B.J. van de \ 2006
Acute toxicity tests with algae, daphnids, and fish are required for the classification and environmental risk assessment of chemicals. The degree of risk is determined by the lowest of these acute toxicity values. Many ecotoxicological programs are ...
help
Sterkte van veendijken langzaamaan ontrafeld \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2016
Hoe sterk is een dijk op venige ondergrond nu precies? Hopelijk geeft de dijkbezwijkproef die het afgelopen najaar plaatsvond, het antwoord. Het belang van de proef is groot. Op dit moment worden venige dijken vaak afgekeurd, omdat de gehanteerde toe ...
help
Zandwinning Markerzand : voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport [Boek]
2015
Markerzand v.o.f. wil 65 miljoen kuub zand winnen, vrijkomende bovengrond inzetten voor natuurbouw en bijdragen aan de waterkwaliteit van het Markermeer. Voor het winnen van het zand is een ontgronding voorzien, waar een ontgrondingsvergunning voor n ...
help
Nieuwe leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
Hoe kunnen we regionale waterkeringen in Nederland het best toetsen en welke methoden zijn er beschikbaar voor het effectief en doelmatig verbeteren van de keringen? De nieuwe Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen helpt waterbeheerde ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.