Login

Hydrotheek

help
Voorlopige resultaten van de karakterisering van het POC in de Loosdrechtse Plassen met behulp van pyrolyse-massaspectroscopie = Preliminary results of characterisation of POC in the Loosdrecht Lakes by means of pyMS [Boek]
Boers, P.C.M. \ Boon, J.J. \ 1985
help
Rapport inzake de oppervlaktewaterverontreiniging in de provincie Utrecht over de periode april 1964 t/m maart 1965 en de periode april 1965 t/m maart 1966 en de daarmee verband houdende maatregelen [Boek]
Provinciale Waterstaat van Utrecht \ 1966
help
Enkele chemische eigenschappen van het diepe grondwater in het Kromme - Rijngebied en omgeving \ Bedrijfsontwikkeling. Editie tuinbouw [Artikel]
Rees Vellinga, E. van \ 1971
help
Toepassing van het grondwaterstromingsmodel FLOSA binnen het Loosdrechtse Plassen restauratie-project [Boek]
Kuehnel, V. \ 1985
help
Vissen in de polder Zeldert [Boek]
Dirkse, G.M. \ Ommen, F. van \ 1980
help
Onderzoek naar de mogelijkheden voor "actief biologisch beheer" in een singel in de wijk Rustenburg te Amersfoort : verslag van het biologisch en chemisch onderzoek april 1989 - april 1990 [Boek]
Muilwijk, J. \ Nederstigt, R. \ 1990
help
Waterkwaliteits onderzoek Loosdrechtse Plassen : basisgegevens 1983 - 1988 [Boek]
Breebaart, L. \ Ebert, J. \ Liere, L. van \ [1989]
help
Daling van de grondwaterstijghoogte in de provincie Utrecht : inventarisatie van verdrogingsverschijnselen via de analyse van gemeten tijdreeksen [Boek]
Rolf, H.L.M. \ 1992
help
Water quality research in the Loosdrecht lakes : proposals for the follow-up restoration measures \ Hydrobiologia [Artikel]
Ruiter, M.A. de \ 1992
help
Waterbeheer \ Vogels in het Eemland : de ontwikkeling van de vogelstand en het agrarisch gebruik vanaf 1900 [Hoofdstuk uit boek]
Smit, J.J. \ 1991
help
Whole-lake food-web manipulation as a means to study community interactions in a small ecosystem \ Hydrobiologia [Artikel]
Donk, E. van \ Grimm, M.P. \ Gulati, R.D. \ 1990
Also published within "Biomanipulation tool for water management" (Developments in hydrobiology 61, 1990)
help
Jaarverslag 2000 / Hydron Midden-Nederland \ Jaarverslag... / Hydron Midden-Nederland [Artikel]
2001
help
Een terugblik op 25 jaar kwaliteitsbeheer in de provincie Utrecht \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Ruiter, M. de \ Nontier, G. \ Leeuwen, T. van \ 1998
help
Loosdrechtse Plassen : aanpak van de eutrofieringsproblematiek \ Landschapsecologie : natuur en landschap in een veranderende samenleving [Hoofdstuk uit boek]
Ruiter, M. de \ 1999
help
Oprichting de Stichtse Rijnlanden ging met grote schokken gepaard : grote betrokkenheid personeel, gering ziekteverzuim \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ Lucassen, W. \ 1995
help
Integraal waterbeheersplan De Stichtse Rijnlanden : een operationeel plan met een strategisch karakter \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vilsteren, W.A. van \ 1996
help
Kinetic studies of acetate in freshwater sediments : use of stable isotopic tracers \ Geochimica et cosmochimica acta : journal of the Geochemical Society [Artikel]
Hordijk, C.A. \ Kamminga, H. \ Cappenberg, T.E. \ 1994
help
Plan van aanpak diffuse bronnen [Boek]
Platform Diffuse Bronnen in de Provincie Utrecht \ 1999
help
Oorzaken daling grondwaterstanden en stijghoogtes tussen 1960 en 1990 : verklaring van het verloop van de grondwaterstanden zoals dat in 49 peilbuizen in de provincie Utrecht in de periode 1960 - 1990 is waargenomen [Boek]
Pruissen, F.G.M. van \ 1994
help
Studies on Lake Vechten and Tjeukemeer, The Netherlands [Boek]
Gulati, R.D. \ Parma, S. \ 1982
25 jaar Limnologisch Instituut
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.