Login

Hydrotheek

help
Vegetatiekundig onderzoek van de Dinkel als biotoop van de muskusrat, mei 1975 - september 1976 [Studentenverslag]
Wissink, H.A.M. \ 1978
help
Heat and moisture fluxes and related structure parameters in the unstable atmospheric surface layer over short vegetations [Boek]
Kohsiek, W. \ Bosveld, F.C. \ 1987
help
Het Needse Achterveld : een ecohydrologisch en bodemkundig onderzoek [Boek]
Hijdra, R.D.W. \ Meulen, L. van der \ 1985
help
De vegetatie in de Biesbosch in relatie met abiotische factoren in bijzonder het getij : een onderzoek naar de statistische en ecologische samenhang tussen plantengemeenschappen en plantensoorten en abiotische factoren in een zoetwatergetijdengebied [Studentenverslag]
Teeuw, M.P. \ 1997
help
Changes in the bryophyte layer of Dutch fens between 1940 and 2000 in relation to acidification and eutrophication \ Effects of nitrogen enrichment on bryophytes in fens = Effecten van stikstofverrijking op mossen in laagvenen [Hoofdstuk uit boek]
Paulissen, M.P.C.P. \ Schaminée, J.H.J. \ During, H.J. \ Verhoeven, J.T.A. \ 2004
help
Vegetatiebeschrijvingen : een studie naar en een vergelijking van verschillende methoden om vegetaties te beschrijven [Studentenverslag]
Zuidhoff, A. \ 1993
Betekent het bekijken van meerdere/andere aspecten van een vegetatie een aanvulling op de gangbare methode? Aanvulling in die zin dat het bijdraagt aan een vegetatiebeschrijving die de werkelijke verschijningsvorm dichter benadert.
help
Schaalafhankelijkheid van soortenrijkdom en zeldzaamheid \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Witte, J.P.M. \ 2009
Verspreidingskaarten van soorten op een rasterbasis kunnen worden gebruikt om te onderzoeken hoe zeldzaamheid en soortenrijkdom afhangen van ruimtelijke schaal. Ruimtelijk opschalen van een soort gebeurt door eenvoudigweg waarnemingen in hokken van h ...
help
Op pad met... Ab Grootjans langs de Drentsche Aa \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hazeleger, B. \ Vermaat, J. \ 2008
Al bijna veertig jaar is Grootjans verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen.. en aan de Drentsche Aa. Sinds 2007 ook verbonden aan de Radboud Universiteit als hoogleraar "Ecohydrology of wetland ecosystems". Een interview met deze deskundige over "w ...
help
Evaluation of flow formulas for submerged vegetation \ Proceedings of Euromech coloquium 523 "Ecohydraulics: linkages between hydraulics and ecological processes in rivers", 15 June - 17 JUne 2011, Clermont-Ferrand, France [Hoofdstuk uit boek]
Augustijn, D.C.M. \ Galema, A.A. \ Huthoff, F. \ 2011
Much research has been dedicated to the interaction between flow and vegetation, however, this knowledge is only to a limited extend incorporated in models that are being used for river manage-ment practices. This may be partly due to the unknown rel ...
help
Hoogveenherstel in Nederland: meer dan een droom \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Robroek, B.J.M. \ Eppinga, M.B. \ Limpens, J. \ Wassen, M.J. \ Schouten, M.G.C. \ 2009
Vernatten, de belangrijkste herstelmaatregel in hoogveenrestanten, heeft niet altijd het gewenste effect. Waarom dat zo is, is grotendeels nog onbekend. De auteurs beargumenteren dat recente inzichten uit empirische en experimentele studies in hoogve ...
help
Experimenteel verdampingsonderzoek aan de plantensoorten Filipendula ulmaria en Centaurea pratensis [Boek]
Jansen, P.C. \ Kemmers, R.H. \ 1980
Onder ecologisch uiteenlopende omstandigheden komen vegetatietypen voor met plantensoorten 4ie aan de heersende milieu-omstandigheden zijn aangepast. Dergelijke verschillen kunnen ten grondslag liggen aan het voorkomen van plantensoorten in uiteenlop ...
help
Classificatie van plantengemeenschappen volgens de methode Orloci [Boek]
Vlasblom, A.G. \ 1978
This paper will demonstrate how plantcommunities are classified. The method of Orloci has been taken as an illustration and a worked out example is given to facilitate computerprogramming.
help
De vegetatie van de madelanden in het stroomdal van de Drentsche Aa [Boek]
Everts, F. H. \ Grootjans, A. P. \ Vries, N. P. J. de \ 1980
help
Schatten voor de natuur : achtergronden, inventaris en toepassingen van de Landelijke Vegetatie Databank [Boek]Bijbehorende website
Schaminée, J.H.J. \ Janssen, J.A.M. \ Haveman, R. \ Hennekens, S.M. \ Heuvelink, G.B.M. \ Huiskes, H.P.J. \ Weeda, E.J. \ 2006
De publicist Rolf Roos omschreef een aantal jaren geleden in een artikel in Natuur en Milieu de plantengemeenschap als een superthermometer, een fijnzinnig instrument waarmee nauwgezet de aanwezige terreincondities kunnen worden afgelezen. Voor het b ...
help
Grasversterkingssysteem maakt dijken sterker : ComCoast \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]Website ComCoast met o.a. ComCoast reports, info over pilots, etc.
Akkerman, G.J. \ Meer, J. van der \ 2007
Haskoning bedacht een systeem van dijkversterking dat 'overslagbestendig' is. Dat wil zeggen, dat ze veel zwaardere golfoverslag moeten kunnen weerstaan dan volgens de huidige norm nodig is. Hiermee worden de dijken doorbraakvrij gemaakt, wat geheel ...
help
Bronbossen in Nederland [Studentenverslag]
Rebergen, B. \ 1976
help
Phosphorus transformations in the epilimnion of humic lakes : abiotic interactions between dissolved humic materials and phosphate \ Freshwater biology / Freshwater Biological Association [Artikel]
Jones, R.I. \ Salonen, K. \ Haan, H. de \ 1988
help
De Westbroekse zodde : typologie en kartering van de vegetatie [Studentenverslag]
Slogteren, H. van \ Higler, R. \ 1979
help
Een vegetatie-onderzoek van de vochtige duinvalleien in een transsect in het noordwesten van Schouwen [Boek]
Spelbos, J.M. \ Wijngaarden, J. van \ 1979
help
De natuur van water [Boek]
Heide, F. van der \ Koppel, J. van de \ Siffels, J.W. \ 1998
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.