Login

Hydrotheek

help
Are Dutch water safety institutions prepared for climate change? \ Journal of water and climate change [Wetenschappelijk artikel]
Brink, M.A. van den \ Termeer, C.J.A.M. \ Meijerink, S.V. \ 2011
For the water sector, adapting to the effects of climate change is a highly complex issue. Due to its geographical position, The Netherlands is vulnerable to sea level rise, increasing river discharges and increasing salt intrusion. This paper deals ...
help
Windmolens en waterkeringen [Video]
2015
Gaan windmolens en waterkeringen nog steeds goed samen?
help
Kennisdag Waterkeringen 2015 : impressie [Video]
2015
Impressie van de Kennisdag Waterkeringen - 19 maart 2015 - Burger's Zoo, Arnhem.
help
De Zandmotor: aanjager van innovatief kustonderhoud : tussenresultaten 2011-2015 [Brochure]
2016
De Zandmotor is belangrijk als experiment voor innovatief kustonderhoud. Sinds de aanleg volgen tientallen onderzoekers van verschillende universiteiten en kennisinstellingen de ontwikkeling van de Zandmotor op de voet. Hoe snel verspreidt het zand z ...
help
Risico's van leidingen in keringen onbekend : "veiligheidsaanpak regionale keringen te beperkt" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Over de risico's die leidingen in (regionale) waterkeringen opleveren, is te weinig bekend. Zo luidt één van de conclusies die de Onderzoeksraad voor Veiligheid trekt na afloop van een onderzoek naar de dijkverzakking in het Limburgse Stein. Door een ...
help
Nieuwe normering van waterveiligheid [Factsheet]
Most, H. van der \ Slootjes, N. \ Schasfoort, F. \ 2014
De deltabeslissing Veiligheid is één van de vijf deltabeslissing. De kern van deze deltabeslissing bestaat uit een voorstel voor nieuwe normen voor de primaire waterkeringen op basis van een risicobenadering. Het onderzoek in het kader van het Deltap ...
help
Probabilistic design of breakwaters in shallow, hurricane-prone areas \ Coastal management conference 2011, 15-16 November, Belfast [Hoofdstuk uit boek]
Tsimopoulou, V. \ Kanning, W. \ Voortman, H.G. \ Verhagen, H.J. \ 2011
This paper focuses on the application of probabilistic methods for armour layer design of rubble mound breakwaters. The main objective is to indicate the weaknesses of the previously mentioned methods, and to suggest a probabilistic design approach t ...
help
Hoogleraar Bas Jonkman werkt aan herwaardering van waterbouw en techniek : ‘we moeten terug naar de inhoud’ [interview] \ WaterForum [Artikel]
Veering, A. \ 2013
Met zijn 35 jaar is Bas Jonkman de jongste hoogleraar op de TU Delft. Sinds oktober bekleedt hij de invloedrijke leerstoel voor waterbouw. Hij wil met zijn generatie een nieuw hoofdstuk schrijven in de waterbouwgeschiedenis van Nederland, maar beseft ...
help
KD2008 - P03 - Bas Molenkamp - Werken aan inspecties in de praktijk [Video]
Molenkamp, B. \ STOWAvideo \ 2012
Presentatie van Bas Molenkamp werkzaam bij Waternet onder de titel 'Werken aan inspecties in de praktijk' over het inspectieproces, op de 5de Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2008
help
‘Waterschappen trekken meer macht naar zich toe. Groot gelijk.’ : twee Delftse hoogleraren in de schemerwereld van het advies \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wel, A. van der \ 2005
Begin maart woedde er een bescheiden mediastorm: de Delftse hoogleraar Stive had berekend dat onze duinen veel minder veilig zijn dan we denken. Het Rijk had daarna min of meer het laatste woord en dat luidde vrij vertaald: ‘Het valt reuze mee, we zi ...
help
Watersector klaar voor deltabeslissingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
De watersector is klaar voor de deltabeslissingen van het (nieuwe) kabinet. Hoewel deze beslissingen over waterveiligheid, ruimtelijke adaptatie, een zoetwaterstrategie, het peilbeheer in het IJsselmeergebied en de Rijn-Maasdelta pas in 2014 worden g ...
help
'Het voordeel eener dubbele defensie' : compartimentering van dijkringen als amfibische strategie \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Heezik, A. van \ 2012
Vele onderzoeken en casestudies tonen aan dat een euro die in preventie wordt gestoken in veel gevallen het meest effectief is. In principe zouden in aanvulling hierop ook gevolgbeperkende maatregelen aandacht verdienen, zoals ook de vorige Deltacomm ...
help
Deltares van kennis naar kassa [bedrijfsportret] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2013
Ze hebben allemaal een passie voor water. Toch verschillen bedrijven in de waterketen aanzienlijk qua visie, activiteiten en cultuur. H2O portretteert verschillende bedrijven met verschillende gezichten. In de achtste aflevering aandacht voor Deltare ...
help
Wat zijn de gevolgen van het Deltaprogramma... \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kesteren, D. van \ 2014
Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet een nieuw Deltaprogramma om Nederland te beschermen tegen hoofwater en te zorgen voor voldoende zoet water. Het gaat om ingrijpende maatregelen, waarvoor tot 2050 maar leifst 20 miljard euro beschikbaar is. Wat ...
help
Uitvoeringsplan keringen naar aanleiding van aardbevingen [Brochure]
2014
Bij de ingezetenen in ons beheergebied is er een gevoel van onveiligheid ontstaan n.a.v. de aardbevingen. Daarbij is ook de positie van de overheid in het geding. Voor het waterschap zijn de keringen, persleidingen en kunstwerken (sluizen, coupures) ...
help
Heeft veiligheid een prijs? : kennisdag inspectie waterkeringen 2011 \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2011
De achtste Kennisdag Inspectie Waterkeringen stond in het teken van doelmatigheid in het waterkeringenbeheer. Kortom: hoe waarborg je de kwaliteit van inspectie, beheer en onderhoud, als de budgetten flink onder druk staan? De kennisdag leverde geen ...
help
Het Delta instrumentarium voor dummies: 'als ik hier knijp, waar doet het in de rest van Nederland pijn?' \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2011
Hoe kunnen we de beleidskeuzes bij het Deltaproof maken van Nederland, goed onderbouwen? Als antwoord daarop laten de Deltacommissaris en DG Water het Delta-instrumentarium ontwikkelen. Het instrumentarium geeft inzicht in de consequenties van uiteen ...
help
KD11P01 - Rombout Jongejans - Opening KD2011 [Video]
Jongejans, R. \ STOWAvideo \ 2012
Presentatie van de opening van de 8e Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2011 te Arnhem door de dagvoorzitter.
help
Conditiebewaking bij Waterschap Zuiderzeeland \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Strikwerda, H. \ 2011
Conditiebewaking is een verzamelnaam voor technieken die erop gericht zijn schades aan machines of installaties in een vroeg stadium te ontdekken, zodat tijdig en gericht actie ondernomen kan worden. Onderzoek heeft aangetoond dat ruim 80% van de mac ...
help
Omgaan met onzekerheden in het waterveiligheidsbeleid \ STAtOR [Artikel]
Nicolai, R. \ Vrouwenvelder, T. \ Wojciechowska, K. \ Steenbergen, H. \ 2011
De huidige waterveiligheidsfilosofie is mede te danken aan de ideeën van wiskundige David van Dantzig. De operationele research (OR) technieken in zijn artikel Economic decision problems for flood prevention vormden de wetenschappelijke onderbouwing ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.